Додавання, редагування та форматування таблиць у текстовому процесорі