"УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЛЕЖНОСТІ (1991-2017 рр.)" Частина 1.