Основи теорії інформації: поняття інформації, одиниці виміру двікового коду