Циліндр, його елементи та властивості. Перерізи циліндра площинами.