Модуль 3.2. Культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.