Контрольна робота "Основи подійно- та об'єктно орієнтованого програмування"