Округлення натуральних чисел та десяткових дробів.