Самостійна робота: Геометрична прогресія, її властивості. Формула n- го члена геометричної прогресії