Контрольна робота. Словосполучення і речення. Головні і другорядні члени речення