Контрольна робота №4 "Природа України. Форми земної поверхні. Водойми. Корисні копалини. Ґрунт"