Величини. Програми виконання арифметичних обчислень