Початок Другої світової війни. Німецько-радянські договори 1939 р.