Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль