Введення, редагування та форматування символів і абзаців. Додавання зображень із файлу та їх форматування.