Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їх графіків