18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Світ інформації та мас-медіа. Підсумковий тест

Додано: 26 лютого
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 3 рази
35 запитань
Запитання 1

 

З різних видів медіа найменш здатним до масового поширення є

варіанти відповідей

а) преса

б) радіо

в) Інтернет

г) книги

Запитання 2

Меседж - це ..

варіанти відповідей

а) текстове повідомлення

б) ключове повідомлення медіатексту

в) сучасна програма для швидкого обміну повідомленнями

г) будь-яка медіапродукція ЗМІ 

Запитання 3

Спосіб маніпуляціі, за яким повідомляється тільки частина відомостей, а решта ретельно приховується - це ...

варіанти відповідей

а) поєднання правди і брехні

б) поворотний удар

в) дозування інформації

г) затягування часу

Запитання 4

Вкажіть 2 ознаки маніпулятивниx медіатекстів:

варіанти відповідей

а) відсутність достовірних джерел інформації 

б) найчастіше це коротке повідомлення

в) використання емоційно забарвлениx слів 

г) обов'язково містить коментар 2 і більше осіб

д) не містить оціночниx суджень

Запитання 5

Медіа — це ...

варіанти відповідей

а) інструменти та засоби передачі будь-якої інформації з будь-якою метою

б) відомості, що прийняті та усвідомлені споживачем і визнані ним як важливі

в) вид інформації, розрахований на масового споживача

г) засоби поширення інформації для масового споживання

Запитання 6

Що з наведеного нижче вважається головним принципом роботи професійного журналіста?

варіанти відповідей

а) виховування патріотичних громадян своєї країни 

б) формування суспільної думки, корисної для загального блага

в) забезпечення читачів інформацією, що відповідає їхнім смакам та очікуванням

г) надання читачам цінної, повної, достовірної інформації

Запитання 7

Свобода слова є однією з головних умов суспільної свободи, принципом побудови 

варіанти відповідей

а) тоталітарного суспільства

б) авторитарного суспільства

в) демократичного суспільства

Запитання 8

Підкуп журналістів, проплачені матеріали або навмисне прихована реклама - це ...

варіанти відповідей

а) "джинса"

б) корупція

в) “жовта преса”

г) порушення журналістської етики

Запитання 9

Форма комунікації, спрямована на поширення фактів, аргументів, чуток та інших відомостей для впливу на суспільну думку на користь певної спільної справи чи громадської позиції - це ...

варіанти відповідей

а) маніпуляція

б) фейк

в) пропаганда

г) реклама

Запитання 10

Неприбутковий вид реклами

варіанти відповідей

а) приватна

б) державна

в) медична

г) соціальна

Запитання 11

Мас-мадіа - це ...

варіанти відповідей

а) будь-які відомості, створені людиною

б) засоби одночасної передачі інформації групі людей

в) канали та інструменти передачі інформації

г) прийом, обмін та використання інформації

Запитання 12

Назвіть основні етапи розвитку мас-медіа

варіанти відповідей

а) винахід друкарства, поява газет, винахід мобільного зв'язку

б) винахід писемності; винахід друкарства; винахід мобільного зв'язку

в) винахід писемності; винахід друкарства; поява радіо, телебачення та Інтернету

г) поява радіо; винахід телебачення; поява Інтернету

Запитання 13

Що є неприпустимим для журналістів у зв'язку із професійною етикою?

варіанти відповідей

Об'єктивність поданої інформації

Розголошення джерел інформації отриманої конфеденційно

Моральна відповідальність перед суспільством

Вибір форми подачі інформації

Запитання 14

Яку функцію мас-медіа НЕ виконує в суспільстві?

варіанти відповідей

Комунікативна

Освітня

Захисна

Формування громадської думки

Запитання 15

Наявність чого з переліченого в медіатексті рекомендують вважати ознакою його достовірності?

варіанти відповідей

даних соціологічних досліджень

двох або більше джерел інформації

коментарів експертів

цитат з офіційних документів

Запитання 16

Подія, що реально сталася, - це … 

варіанти відповідей

Стереотип;

упередження;

факт;

фейк.

Запитання 17

Інформаційна війна це (2 правильні відповіді)

варіанти відповідей

ви́кладення інформації у спосіб, який формує у суспільстві чи групі людей потрібну точку зору, громадську думку, хід взаємодоповнюючих логічних думок, вичерпну систему поглядів щодо окремих питань на користь організатора інформаційної пропаганди. 

глобальна геополітична, економічна та ідеологічна конфронтація між країнами, народами, суспільством;

це сукупність інформаційних дій застосованих сторонами, які протистоять одна одній, для досягнення певних цілей.

усі відповіді правильні.

Запитання 18

за якими ознаками можна розпізнати мову ворожнечі?

варіанти відповідей

Підбурювання до ворожнечі або насильства;

Використання агресивної лексики;

Створення негативних стереотипів;

Усі твердження вірні

Запитання 19

    Бути медіаграмотним означає

варіанти відповідей

Вміти критично мислити та розділяти інформацію на основну і додаткову

Грати ігри

Запам'ятовувати факти про медіа

Мати доступ до інтернет-ресурсів

Запитання 20

Джерела надання інформації можуть бути: (2 правильні)

варіанти відповідей

первинні

інтерпретовані

вторинні

допустимі

виважені

Запитання 21

Завдання суспільних медіа: (2 правильні відповіді)

варіанти відповідей

сприяння консолідації українського суспільства;


розвиток і зміцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов і культури національних меншин;


усі відповіді правильні.

формування національної свідомості, високих моральних і правових цінностей, поваги до минулого українського народу та віри в його майбутнє

Запитання 22

Якщо в медіатексті активно використовують емоційно забарвлені слова, оцінні судження, заклики до конкретних дій, він є


варіанти відповідей

професійним

неупередженим

маніпулятивним

інформативним

Запитання 23

Виберіть із переліку три пункти, що позначають кіберзлочини:

варіанти відповідей

використання комп’ютерних мереж для організації терористичних актів

виробництво та використання крипто валюти

надання лікарських консультаційних послуг через Інтернет

незаконне заволодіння комп’ютерною технікою

незаконне поширення інтелектуальної власності

поширення суперечливої з точки зору моралі інформації

поширення в Інтернеті протиправної інформації

Запитання 24

Що належить до першоджерел інформації?

варіанти відповідей

Листи, фотографії, тексти, дані органів влади, статистичних установ.

Підручники, бібліографії, навчальні матеріали.

Науково-популярні публікації, посібники.

Довідники, енциклопедії, бази даних, реферати.

Запитання 25

Що таке маніпуляція?

варіанти відповідей

Створення і поширення фальшивих новин, підроблених фотографій, відеороликів, сторінок в соцмережах. 

Контроль влади за змістом та поширенням інформації, що визнана шкідливою для неї або суспільства.

Свідоме викривлення інформації заради формування певного погляду чи ставлення. 

Вплив через комунікацію на ставлення населення до певного питання.

Запитання 26

Як називають систематичне вживання слів і висловів, що виявляють агресію до людини чи групи людей за різними ознаками?

варіанти відповідей

Пропаганда

Дискримінація

Маніпуляція

Мова ворожнечі

Запитання 27

Як називають гарантовану державою можливість людини безперешкодно висловлювати думки в мас-медіа?

варіанти відповідей

Свобода зібрань

Свобода совісті

Свобода вибору

Свобода слова

Запитання 28

Що таке «джинса»?

варіанти відповідей

матеріал, з якого шиють джинси

замовний матеріал у ЗМІ

політичний термін, який означає «замилювання очей виборцям»


новий стиль графіті, який активно розвивається в США і Західній Європі

Запитання 29

1. Як називаються програми для роботи з Інтернетом?

варіанти відповідей

Боти

Браузери

Блоги

Запитання 30

2. Особа, яка зламує та проникає у системи даних, не маючи на це дозволу.

варіанти відповідей

Хакер

Програміст

Копірайтер

Запитання 31

Виберіть сервіси для розміщення відео та аудіо матеріалів в Інтернеті (2 правильні відповіді)

варіанти відповідей

PowerPoint;

Youtube; 

Inkscape

Vimeo;

Запитання 32

Вкажіть принципи демократії (3 принципи)

варіанти відповідей

політична свобода

незмінність влади

рівноправність громадян

ухвалення рішень волею організованої меншості

панування однієї ідеології

виборність органів влади

Запитання 33

Свобода слова має обмеження законом

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 34

Основні завдання медіаосвіти:

варіанти відповідей

підготувати нове покоління до життя в сучасних інформаційних умовах,

впливати на психіку людини;

створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожної людини, її мо­рального, інтелектуального, художньо-естетичного зростання.

усі варіанти правильні.

Запитання 35

Основоположним принципом якого підходу до пояснення свободи слова є те, що людська гідність не може бути забезпечена без свободи слова?


варіанти відповідей

ліберального

утилітарного

позитивістського

демократичного

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест