29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Тема 3. Вода. Контрольна робота.

Додано: 3 травня 2019
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 99 разів
15 запитань
Запитання 1

1. Виберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

а) вода – складна речовина утворена трьома елементами; 

б) вода належить до оксидів і складається з 2 атомів Оксигену і одного атома Гідрогену ;

в) вода вкриває понад 1/3 поверхні Землі; 

г) вода належить до оксидів і складається з 2 атомів Гідрогену і 1 атома Оксигену .

Запитання 2

Укажіть рядок, в якому говориться про розчин:

варіанти відповідей

бензин з водою;  

спирт з водою;     

крейда з водою;     

пісок з водою.

Запитання 3

Укажіть правильно зазначенні фізичні властивості води:

варіанти відповідей

безбарвна рідина, зі специфічним запахом і смаком;  

має високу теплопровідність і не проводить електричний струм;

безбарвна рідина без запаху і смаку закипає при 1000С;   

 безбарвна рідина, замерзає при температурі - 100С.

Запитання 4

Укажіть, назву речовин, які змінюють забарвлення в розчинах лугів і кислот:

варіанти відповідей

каталізатори;    

окисники;

індикатори;            

гідроксиди.

Запитання 5

Виберіть правильне твердження :

варіанти відповідей

фенолфталеїн в кислому середовищі малиновий; 

лакмус в лужному середовищі червоний;

фенолфталеїн в лужному середовищі малиновий; 

універсальний індикатор в кислому середовищі жовтий.

Запитання 6

Укажіть оксиди металічних елементів:

варіанти відповідей

SO2;  

CаO;  

N2O;

FeO .

Запитання 7

Виберіть кислоти, які спричиняють кислотні дощі: 

варіанти відповідей

HNO2, HNO3;  

H2SO3 , H2CO3;  

HPO3, H3PO4;    

H2SO3, H2SO4.

Запитання 8

Виберіть варіант правильного закінчення речення: “Масова частка розчиненої речовини у розчині-це відношення…”:

варіанти відповідей

маси розчину до маси речовини;    

маси речовини до маси розчину;              

маси речовини до об’єму розчину;  

об’єм речовини до маси розчину.

Запитання 9

Виберіть правильне твердження :


варіанти відповідей

фенолфталеїн в кислому середовищі малиновий; 


лакмус в лужному середовищі червоний;


фенолфталеїн в лужному середовищі малиновий; 

універсальний індикатор в кислому середовищі жовтий.


Запитання 10

Укажіть суму коефіцієнтів вихідних речовин у схемі хімічної реакції P+O2=P2O5:


варіанти відповідей

11

4

7

13

9

Запитання 11

Укажіть рядок, в якому записані лише хімічні формули оксидів:


варіанти відповідей

CH4, Na2O2, N2O, HCl;    

Na2O, H2O, Cl2O, CO;            

B2S3, SO2, Al2O3, H2SO3;  

H2O, SO3, KOH, N2O5.


Запитання 12

До 200 г водного розчину деякої речовини з масовою часткою 40% долили 100 мл води. Обчисліть масову частку речовини (%) в новоутвореному розчині.

варіанти відповідей

46,6%

26,6%

40 %

25%

Запитання 13

Обчисліть масу ( г ) 500 мл розчину сульфатної кислоти, якщо його густина дорівнює 1,4 г/мл.

варіанти відповідей

157;

700;

357 г;

0,0028;

Запитання 14

Al + HCl  AlCl3 + H2;. Напишіть рівняння до схеми і вкажіть суму коефіцієнтів продуктів реакції.

варіанти відповідей

8;

13;

5;

15;

Запитання 15

Укажіть оксиди, що реагують з водою.

варіанти відповідей

SO2

SiO2

CaO

FeO

Na2O

CuO

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест