18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Тематичне оцінювання " Людина в соціокультурному просторі"

Додано: 3 грудня 2020
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 7 разів
30 запитань
Запитання 1

Як називається навмисне обмеження або позбавлення прав певних категорій громадян за ознакою раси, мови, релігії, політичних або інших поглядів?

варіанти відповідей

ксенофобія

асиміляція

уніфікація

дискримінація

Запитання 2

Як називають сукупність проблематики, пов’язаної з наданням соціологічного значення і встановленням соціального розподілу між чоловіками та жінками на основі їхніх статевих відмінностей?

варіанти відповідей

біосоціальна

гендерна

етнічна

расова

Запитання 3

Який із цих термінів позначає спосіб вирішення конфліктів?

варіанти відповідей

компроміс

суперництво

конфронтація

комунікація

Запитання 4

Як називаються стійкі спрощені образи чи уявлення про явища, осіб або групи людей?


варіанти відповідей

приклади

забобони

упередження

стереотипи

Запитання 5

Хто такий медіатор?


 

варіанти відповідей

сторона конфлікту

журналіст, який публічно підтримує одну із сторін конфлікту

ініціатор конфлікту

нейтральна особа,яка керує діалогом задля зменшення напруження

Запитання 6

Яку назву має нетерпимість чи неприязне ставлення до когось або чогось чужого, незнайомого та незвичного?

варіанти відповідей

ксенофобія

 етнофобія

 антисемітизм

 расизм

Запитання 7

Стратифікація - це

варіанти відповідей

процес і результат диференціації суспільства на різні соціальні прошарки, що відрізняються за своїм суспільним статусом.

  терпимість до іншого світогляду, способу життя, поведінки і звичаїв

співіснування та розвиток різних за змістом культурних традицій у межах однієї локалізованої в просторі й часі спільноти людей

 визнання багатоманітності думок, поглядів, напрямків, партій, суб’єктів економічного, політичного й культурного життя демократичного суспільства як основи його розвитку.

Запитання 8

Встановіть порядок дій алгоритму при конструктивному способі розв'язування конфлікту:


варіанти відповідей

зупинись → подумай → прийми рішення → дій

 зупинись → прийми рішення → подумай → дій

Запитання 9

Приклад професійного стереотипу подано в рядку

варіанти відповідей

невеликі очі характеризують урівноважених осіб, відданих своїм ідеалам

 англійці не довіряють рудоволосим

 охоронець політичного діяча схожий на героя голлівудської кінострічки

низькі люди - хитрі

Запитання 10

Уміння обговорювати, уважно з повагою слухати, йти на взаємні поступки...це-

варіанти відповідей

 Ухилення від конфлікту

Співробітництво

 Суперництво

Поступка

Запитання 11

Процес взаємодії між людьми, під час якого відбувається обмін діяльністю, інформацією, досвідом - це

варіанти відповідей

конфронтація 

спілкування 

конкуренція 


комунікація 


Запитання 12

Що таке компроміс?

варіанти відповідей

система взаємодопомоги

посередництво під час конфлікту

угода, досягнута взаємними поступками

уникання конфліктів

Запитання 13

Оберіть термін за визначенням:

Загальна думка без серйозних і принципових заперечень, до якої прийшли під час спільного обговорення

варіанти відповідей

компроміс

співпраця

консенсус

ухиляння

Запитання 14

Сукупність людей, об’єднаних певними відносинами, зумовленими способом виробництва матеріальних і духовних благ, які змінюються упродовж історії – це…

варіанти відповідей

соціальна структура

 суспільство   

стратифікація   

соціальна згуртованість

Запитання 15

Співіснування в межах однієї країни багатьох культур, жодна з яких не є панівною

варіанти відповідей

компроміс

соціальна рівність

 плюралізм 

полікультурність 

Запитання 16

Як називають процес під час якого двоє або більше людей обмінюються інформацією

варіанти відповідей

спілкування

комунікативність

комунікація

полікультурність

Запитання 17

Усвідомлення особистістю власних обов'язків та їх виконання - це

варіанти відповідей

солідарність

згуртованість

полікультурність

відповідальність

Запитання 18

Як називають зміну індивідом або групою свого соціального статусу, місця у соціальній групі суспільства або будь-який перехід з однієї соціальної позиції в іншу як по вертикалі, так і по горизонталі?

варіанти відповідей

соціальна мобільність

соціальна згуртованість

соціальна нерівність

соціальна стратифікація

Запитання 19

Вплив якого з соціальних явищ на суспільство є однозначно негативним?

варіанти відповідей

відповідальність

упередження

терпимість

стереотипи

Запитання 20

Як називається метод вирішення спорів із залученням посередника або третьої сторони для розв'язання проблеми?

варіанти відповідей

компроміс

медіація

медіана

переговори

Запитання 21

Існують такі класифікації стереотипів:

варіанти відповідей

соціальні

побутові

професійні

релігійні

фізігномічні

етнічні

Запитання 22

До навичок успішного спілкуванння належать:

варіанти відповідей

уміння розуміти інших

використовувати мову жестів

уникати непорозумінь

уміння ефективно висловлювати власну думку

уміння адекватно реагувати на критику

Запитання 23

Укажіть види дискримінації....

варіанти відповідей

булінг

расизм

ксенофобія

інклюзія

толерантність

Запитання 24

Укажіть пари тверджень, які є стереотипами.....

варіанти відповідей

всі іспанці дивляться кориду; великі люди доброзичливі

хлопці сміливіші за дівчат; у Верховній раді більшість чоловіків

жінки більш емоційні ; війна завжди закінчується перемогою однією із сторін

короновірус це хвороба ; короновірус передається від людини до людини

Запитання 25

Булінг передбачає ....

варіанти відповідей

інтеграцію новачків у шкільний колектив

агресивну та ворожу поведінку однієї дитини щодо іншої

систему позитивної взаємодії у шкільному колективі

прагнення до особистісного вдосконалення

Запитання 26

Перебіг конфлікту передбачає такі фази:

варіанти відповідей

розробка плану, реалізація, очікування результатів

підготовка, втілення, доопрацювання

інцидент, кульмінація, очікування результатів

ескалація, інцидент, кульмінація, завершення

Запитання 27

Назвіть ознаки корисного впливу конфлікту (три варіанти):

варіанти відповідей

може вивести на нову ідею

прискорює процес самоусвідомлення

допомагає безпечно й конструктивно проявити емоції

підриває довіру людей одне до одного

велике емоційне навантаження

Запитання 28

Назвіть ознаки негативного впливу конфлікту (три варіанти)

варіанти відповідей

велике емоційне навантаження

є ризик зруйнувати відносини

можна не досягти бажаного

сприяє розстановці пріоритетів

Запитання 29

Який девіз відповідає стратегії Співробітництво?

варіанти відповідей

«Щоб виграв я, ти повинен теж виграти»

«Ніхто не виграє у конфлікті, тому я уникатиму його»

«Щоб ти виграв, я повинен програти»

"Щоб виграв я, ти повинен програти"

Запитання 30

Відомі такі типи медіаторів:

варіанти відповідей

арбітр

адвокат

помічник

спостерігач

розпорядник

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест