24 травня о 18:00Вебінар: Підготовка до ЗНО: систематизація матеріалу та узагальнення знань за допомогою сервісу Canva

Тематичне оцінювання "Спадковість і мінливість"

Додано: 20 квітня
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 22 рази
17 запитань
Запитання 1

Як називається розділ генетики, що вивчає молекулярні основи спадковості і мінливості?

варіанти відповідей

імуногенетика

молекулярна генетика

психогенетика

епігенетика

Запитання 2

Сукупність спадкової інформації у клітинах організму певного виду - це...

варіанти відповідей

фенотип

генофонд

геном

чисті лінії

Запитання 3

Як називаються гени, що кодують білок чи РНК?

варіанти відповідей

структурні

регуляторні

спейсери

інтрони

Запитання 4

Сукупність усіх генів організму, які одержані від батьків - це ...

варіанти відповідей

фенотип

каріотип

генофонд

генотип

Запитання 5

Організми, у яких в ряді поколінь відсутнє розщеплення ознак при самозапиленні - це ...

варіанти відповідей

ідеальні

чисті лінії

штучні

стерильні

Запитання 6

У томатів червоне забарвлення домінує над жовтим. Гомозиготна червоноплідна рослина схрещується з жовтоплідною. Який колір плодів матимуть нащадки?

варіанти відповідей

100% червоні

50% червоні 50% жовті

100 % жовті

75% червоні 25% жовті

Запитання 7

Укажіть назву І-го закону Менделя

варіанти відповідей

Закон розщеплення

Закон незалежного успадкування ознак

Закон одноманітності нащадків

Запитання 8

Оберіть методи генетики людини

варіанти відповідей

гібридологічний

генеалогічний

близнюковий

етологічний

рентгеноструктурний

біохімічний

Запитання 9

Установіть відповідність ознак людини та типу успадкування

- аутосомно-домінантний тип

варіанти відповідей

темна емаль зубів

дальтонізм

альбінізм

полідактилія

Запитання 10

Установіть відповідність ознак людини та типу успадкування

- аутосомно-рецесивний тип

варіанти відповідей

дальтонізм

альбінізм

полідактилія

темна емаль зубів

Запитання 11

Установіть відповідність ознак людини та типу успадкування

Х-зчеплений рецесивний тип

варіанти відповідей

альбінізм

дальтонізм

полідактилія

темна емаль зубів

Запитання 12

Виберіть ознаку, що характеризують організм.

- Вид

варіанти відповідей

Миша хатня

Пацюк сірий

Хом'як

Морська свинка

Запитання 13

Виберіть ознаку, що характеризують організм.

- Клас

варіанти відповідей

Амфібії

Хордові

Хребетні

Ссавці

Запитання 14

Виберіть ознаку, що характеризують організм.

- Ряд

варіанти відповідей

Хвостаті

Гризуни

Безхвості

Комахоїдні

Запитання 15

Хвороба Канавана – рідкісна генетична патологія людини, пов’язана з розвитком нейродегенерації. Причиною хвороби є дефект гена ASPA, локус якого міститься в 17-й хромосомі. Він кодує фермент аспартоацилазу, який у нормі забезпечує перетворення N-ацетиласпартату. Продукти цієї реакції

є необхідними для утворення мієлінової оболонки нервів. Хвороба розвивається за одночасної наявності двох дефектних алелів цього гена.


Учень й учениця обговорювали тип успадкування хвороби Канавана. Учень висловив судження, що успадкування описаної хвороби не зчеплене зі статтю.

Учениця зауважила, що це захворювання є аутосомно-домінантним. Чи має хтось із них рацію?

варіанти відповідей

лише учень

лише учениця

обоє мають рацію

обоє помиляються

Запитання 16

Хвороба Канавана – рідкісна генетична патологія людини, пов’язана з розвитком нейродегенерації. Причиною хвороби є дефект гена ASPA, локус якого міститься в 17-й хромосомі. Він кодує фермент аспартоацилазу, який у нормі забезпечує перетворення N-ацетиласпартату. Продукти цієї реакції є необхідними для утворення мієлінової оболонки нервів. Хвороба розвивається за одночасної наявності двох дефектних алелів цього гена.


Яка ймовірність (%) народження в подружжя дитини з хворобою Канавана, якщо один із подружжя не має дефектного гена, а інший гетерозиготний за цим геном?

варіанти відповідей

0%

25%

50%

75%

Запитання 17

У батьків із нормальним зсіданням крові народилася дитина, яка хворіє на гемофілію. Чим зумовлено хворобу цієї дитини, якщо відомо, що локус гена гемофілії локалізовано в Х-хромосомі?

варіанти відповідей

надлишком у раціоні харчування матері продуктів, багатих на Ферум

успадкуванням гена гемофілії від матері

хромосомною мутацією

геномною мутацією

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест