Тест
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Тобі подоб'ються тести

а)

Так

б)

Ні

Ключ до тесту

1. а (5 балів)