test
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Test

а)

1

б)

2

в)

3

г)

4

Ключ до тесту

1. а (5 балів)