Тест по темі "Хвильова оптика"

Додано: 12 квітня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 521 раз
11 запитань
Запитання 1

Під час проходження вузького світлового пучка через трикутну призму можна спостерігати різнокольорову смужку на екрані поза призмою. Це є результатом:


варіанти відповідей

Дифракції світла                              

  Інтерференції світла

Дисперсії світла                              

Поглинання світла

Запитання 2

Утворення різнокольорового забарвлення поверхні мильної бульбашки є результатом:

варіанти відповідей

Дисперсії світла                              

Заломлення світла

Дифракції світла                             

 Інтерференції світла


Запитання 3

Світло виявляє як хвильові, так і корпускулярні властивості. Укажіть правильне твердження.


варіанти відповідей

Дифракція світла говорить про його корпускулярну природу

Інтерференція світла говорить про його корпускулярну природу

Існування червоної межі фотоефекту можна пояснити на основі хвильової теорії

Атоми випромінюють світло окремими порціями енергії – квантами

Запитання 4

Укажіть явище, в якому виявляються квантові властивості світла.

варіанти відповідей

Інтерференція         

Фотоефект             


Дифракція          

Дисперсія

Запитання 5

Хвильові властивості світла проявляються при …


варіанти відповідей

Випромінюванні світла атомами                                

  Поглинанні світла

Проходженні світла через дифракційну ґратка        

Фотоефекті

Запитання 6

Фотоефект – це …

варіанти відповідей

Втрата металевою пластинкою позитивного заряду під дією світла

Взаємодія фотонів і електронів

Емісія електронів із поверхні металу при його нагріванні

Виривання електронів із поверхні металу під дією світла


Запитання 7

Яке явище лежить в основі дії вакуумного фотоелемента?


варіанти відповідей

Внутрішній фотоефект            

 Зовнішній фотоефект

Тиск світла на поверхню катода             

Теплова дія світла

Запитання 8

Укажіть правильне твердження. Енергія фотона...


варіанти відповідей

Видимого світла більша за енергію рентгенівського фотона

Інфрачервоного випромінювання більша за енергію фотона видимого світла

Видимого світла менша за енергію рентгенівського фотона

Рентгенівського випромінювання менша за енергію фотона ультрафіолетового випромінювання

Запитання 9

Чим пояснюється забарвлення поверхні мильної бульбашки?


варіанти відповідей

Огинанням світловими хвилями поверхонь мильних бульбашок

Інтерференцією променів, відбитих двома поверхнями бульбашки

Поглинанням плівкою світлових хвиль певного кольору

Відбиванням світлових хвиль різного кольору від зовнішньої поверхні плівки під різними кутами

Запитання 10

Знайдіть енергію фотона випромінювання зеленого світла, довжина хвилі якого 550 нм.

варіанти відповідей

45,6 . 10-19 Дж

3,6 . 10-19 Дж

2,4 мДж

55 МДЖ

Запитання 11

Робота виходу електронів з Цинку дорівнює 4 еВ. Якою має бути довжина хвилі випромінювання, що освітлює поверхню цинкової пластини, щоб при фотоефекті максимальна кінетична енергія фотоелектронів дорівнювала 2,9.10–19 Дж?


варіанти відповідей

2,14 . 107 м

14 . 107 м

3,17. 106 м

11 . 106 м

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест