20 квітня о 19:00Вебінар: Мобінг (цькування) у педагогічному колективі: ознаки, юридичні аспекти, алгоритм подолання

Україна в період загострення кризи радянської системи. Економіка

Додано: 31 січня
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 68 разів
14 запитань
Запитання 1

«...Ліквідувати Українську Раду народного господарства. Визнати за необхідне ліквідувати Ради народного господарства економічних районів УРСР» — це рішення засвідчило

варіанти відповідей

згортання хрущовських реформ

реалізацію державного суверенітету республіки

скорочення масштабів сталінських репресій

поглиблення політики «перебудови»

Запитання 2

Поява в середині 1970-х рр. концепції «розвиненого соціалізму» стала одним із проявів

варіанти відповідей

політико-ідеологічної кризи радянської моделі розвитку

утвердження принципів політичного плюралізму

активізації дисидентського правозахисного руху

становлення багатопартійності в суспільстві

Запитання 3

На яке явище в житті радянських людей у період «застою» вказує карикатура?

варіанти відповідей

хронічний дефіцит товарів широкого вжитку

низький рівень соціального захисту населення

політичну активність старшого покоління

дитячу безпритульність

Запитання 4

Яка особливість економічного розвитку України 1970 — початку 1980-х рр. підтверджується поданими нижче даними?

«У республіці, на яку припадало 2,6% території СРСР, було побудовано майже 40% атомних енергоблоків, продукувалося близько 40% усієї радянської сталі, 34% вугілля, 51% чавуну. ...частка промисловості, що працювала на споживчий ринок, становила 29%, а в розвинутих країнах цей показник сягав 50–60%...»

варіанти відповідей

посилення економічної самостійності

деформованість структури економіки

зростання конкурентоспроможності продукції

зниження матеріало- та енергомісткості виробництва

Запитання 5

Яке визначення відповідає поняттю «номенклатура»?

варіанти відповідей

узагальнююча назва посадовців різних рівнів, що є ланками командно-адміністративної системи

система, за якої функціонують і ведуть боротьбу за владу партії різної політичної орієнтації

політика розміщення промислових об’єктів без урахування наявної сировинної бази, трудових ресурсів тощо

система управління, за якої частина функцій центральної влади переходить до місцевих органів самоврядування

Запитання 6

Одним із проявів політико-ідеологічної кризи радянської моделі розвитку України в 1970 — на початку 1980-х рр. є

варіанти відповідей

поява концепції «розвиненого соціалізму» внаслідок усвідомлення нереальності побудови комунізму

розмежування владних повноважень між Комуністичною партією України та Радами народних депутатів

утвердження принципів плюралізму на хвилі протестних настроїв у суспільстві.

зростання самостійності та активності громадських неурядових організацій.

Запитання 7

Ліквідація раднаргоспів у другій половині 1960-х рр. призвела до

варіанти відповідей

розширення господарських прав республік

посилення централізованості планування

ліквідації директивного планування

утворення вільних економічних зон

Запитання 8

На якій проблемі радянської дійсності 1970-1980-х рр. фокусує увагу зображена карикатура?

Напис на карикатурі:

- Молоді люди! Походили б для тренування з моєю заявою...

- Що ти бабцю! Ми більше п`ятдесяти кілометрів не ходимо!варіанти відповідей

бюрократизмі державного управлінського апарату

непопулярності легкоатлетичного спорту

погіршенні стану здоров’я молодого покоління

соціальній незахищеності людей похилого віку

Запитання 9

Що було однією з особливостей економічного розвитку УРСР в 1970-х - на початку 1980-х рр.?

варіанти відповідей

прогресуючий занепад у рамках загальносоюзної економіки

зниження матеріало- та енергомісткості виробництва

зростання конкурентоспроможності продукції

посилення процесів децентралізації управління промисловістю

Запитання 10

Яке явище радянської дійсності другої половини 1960-х – 1980-х рр. відображено на карикатурі?

варіанти відповідей

дефіцит

плюралізм

корупцію

бюрократизацію

Запитання 11

Одна з характерних ознак суспільно-політичного життя СРСР наприкінці 1970-х - на початку 1980-х рр. - це

варіанти відповідей

скорочення масштабів бюрократичного апарату.

легалізація неформальних громадських організацій.

конституційне закріплення концепції «розвиненого соціалізму».

розмежування повноважень партійних і радянських органів влади.

Запитання 12

«Спеціальне обслуговування в медичних установах, можливості для відпочинку на державних дачах і всесоюзних курортах, забезпечення дефіцитними товарами, окремі санаторії та будинки відпочинку», – привілеї, властиві в радянській Україні

варіанти відповідей

непманам

дисидентам

номенклатурі

«шістдесятникам»

Запитання 13

Спроби економічних реформ у другій половині 1960-х рр. передбачали

варіанти відповідей

ліквідацію монополії держави у сфері зовнішніх торговельних зв’язків.

впровадження семирічного плану розвитку народного господарства.

дозвіл на індивідуальну підприємницьку діяльність.

розширення господарської самостійності підприємств.

Запитання 14

Екстенсивний розвиток економіки – це

варіанти відповідей

спосіб збільшення обсягів виробництва внаслідок кількісного приросту таких факторів виробництва, як трудові ресурси, фінанси, машини, верстати, устаткування, сировина.

процес докорінних якісних змін у техніці та технології виробництва, організації праці, пов’язаний із перетворенням науки на безпосередню продуктивну силу суспільства.

зростання обсягів виробництва за рахунок впровадження досягнень науково-технічного прогресу, підвищення якості трудових ресурсів, форм організації виробництва.

метод господарювання, що поєднує централізоване керівництво з господарською самостійністю підприємств у використанні фінансів і реалізації готової продукції.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест