11 травня о 19:00Вебінар: Трудові відносини в закладі освіти: права, обов’язки та соціальні гарантії

Україна в умовах десталінізації

Додано: 20 квітня
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 3 рази
12 запитань
Запитання 1

Практика «політичної реабілітації» вперше увійшла в життя радянського суспільства в період

варіанти відповідей

«відбудови»


«відлиги».

«застою»

«перебудови»

Запитання 2

Укажіть прізвище лідера Радянського Союзу на момент ухвалення Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про передачу Кримської області із складу РРФСР до складу УРСР».

варіанти відповідей

Й. Сталін

М. Хрущов

Л. Брежнєв

М. Горбачов

Запитання 3

Процес лібералізації суспільно-політичного життя в СРСР у період «відлиги»

варіанти відповідей

не змінив суті радянської тоталітарної моделі розвитку

забезпечив повну реабілітацію жертв сталінських репресій

створив передумови відновлення збройної боротьби УПА

сприяв переходу до ринкових методів господарювання

Запитання 4

Який захід партійно-радянського керівництва СРСР і УРСР в 1950 — середині 1960-х рр. вплинув на життєвий рівень населення України?


варіанти відповідей

заборона робітникам і службовцям самочинно змінювати місце своєї роботи

упровадження державних позик і збільшення присадибних ділянок колгоспників

створення сфери побутових послуг і системи громадського харчування

ведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва

Запитання 5

Запровадження в 1957 р. в Українській РСР системи раднаргоспів призвело до

варіанти відповідей

передання підприємств республіки в союзне підпорядкування

стрімкого розвитку підприємств воєнно-промислового комплексу

підпорядкування більшості підприємств Раді міністрів республіки

відновлення командно-адміністративної системи управління

Запитання 6

Наприкінці 1950-х рр. у СРСР розпочалася реформа шкільної освіти, одне з положень якої передбачало вибір батьками мови навчання дітей.

Українська інтелігенція виступила проти цього положення, тому що воно

варіанти відповідей

сприяло русифікації системи освіти в УРСР

суперечило Закону «Про мови в Українській РСР»

створювало умови для дискримінації російської мови

відновлювало практику політики «українізації» 1920-х рр.

Запитання 7

З якою метою партійно-радянське керівництво СРСР і УРСР наприкінці 1950 — на початку 1960-х рр. розповсюджувало зображений плакат?

варіанти відповідей

переконати суспільство в необхідності ведення здорового способу життя

пропаганди успіхів однієї з кампаній, здійснених у сільському господарстві

мобілізувати колгоспників на здійснення відбудови народного господарства

продемонструвати молоді престижність та почесність праці жінок-колгоспниць

Запитання 8

Що було притаманне духовному життю України в період десталінізації (1953–1964 рр.)?


варіанти відповідей

відмова держави від антицерковної політики та атеїстичної пропаганди

ліквідація політико-ідеологічного контролю та цензури в галузі культури

вихід на літературний і суспільний обрії плеяди талановитої творчої молоді

припинення політики русифікації та ідеологізації системи народної освіти

Запитання 9

Про розширення економічної самостійності УРСР наприкінці 1950 — у першій половині 1960-х рр. свідчить

варіанти відповідей

надання УРСР права залучати іноземні інвестиції в промисловість

вихід УРСР із рубльової зони й запровадження національної валюти

створення в УРСР власної фінансової, митної та податкової систем

передання під контроль раднаргоспів УРСР більшості підприємств

Запитання 10

У якому році практику масових репресій у Радянському Союзі було офіційно засуджено як прояв «культу особи Й. Сталіна»?

варіанти відповідей

1947 р.

1956 р.

1964 р.

1972 р.

Запитання 11

Виникнення в Україні руху «шістдесятників» зумовлено

варіанти відповідей

лібералізацією суспільно-політичного та духовного життя

збільшенням фінансування культури та народної творчості

долученням до європейської та світової культурної спадщини

поверненням в українську культуру забутих і репресованих імен

Запитання 12

У якому році до складу УРСР увійшла територія, заштрихована на картосхемі?

варіанти відповідей

1939 р.

1941 р.

1945 р.

1954 р.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест