9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Українські землі у складі Речі Посполитої

Додано: 11 травня
Предмет: Історія України
Тест виконано: 1 раз
10 запитань
Запитання 1

Коли було укладено Берестейську церковну унію?

варіанти відповідей

1556

1569

1574

1596

Запитання 2

Процес оформлення козацтва в окремий соціальний стан Речі Посполитої започатковано

варіанти відповідей

Куруківською угодою.

Універсалом короля Стефана Баторія.

«Ординацією Війська Запорозького…».

Третім Литовським Статутом.

Запитання 3

Поява та поширення в XV–XVI ст. фільваркового господарства на українських землях було зумовлено

варіанти відповідей

успіхами в поширенні нових сільськогосподарських культур.

потребою у створенні розгалуженої оборонної лінії проти нападів татар.

зростанням попиту на сільськогосподарську продукцію в країнах Західної Європи.

прагненням польської шляхти приборкати українське селянство та козацтво.

Запитання 4

Поштовхом до розгортання в XVI ст. братського руху на українських землях було

варіанти відповідей

поширення ідей Реформації та Контрреформації.

виникнення українського козацтва та Запорозької Січі.

реоформування православної церкви митрополитом П. Могилою.

закріпачення українського селянства.

Запитання 5

«Панщина» — це

варіанти відповідей

система суспільних відносин, за якої землевласник мав право на особу, працю та майно залежних від нього селян-кріпаків.

форма земельної відробіткової ренти, що передбачала обов’язкову працю селянина власним реманентом у господарстві землевласника.

форма натуральної ренти, податок грішми або продуктами, що стягувався землевласником із залежних від нього селян.

велике шляхетське багатогалузеве господарство, орієнтоване на ринок, в якому вся земля належала панові, й базувалося на праці залежних селян.

Запитання 6

Що передбачала Люблінська унія (1569 р.)

варіанти відповідей

відновлення у складі Великого князівства Литовського Київського та Волинського удільних князівств на чолі з представниками литовської династії

об’єднання Польського королівства й Великого князівства Литовського в єдину федеративну державу — Річ Посполиту

спільні воєнні дії військ Великого князівства Литовського та Польського королівства проти рицарів-хрестоносців Тевтонського ордену

династичний шлюб литовського князя та польської королеви за умови прийняття Великим князівством Литовським католицизму

Запитання 7

Що було одним із наслідків укладення Люблінської унії (1569 р.)

варіанти відповідей

Уніфікація адміністративно-територіального устрою Великого князівства Литовського за польським зразком.

Включення українських земель до складу Польського королівства, згуртування українського народу в межах однієї держави.

Зміцнення союзу Великого князівства Литовського та Польського королівства під час боротьби проти Тевтонського ордену.

Ліквідація Великого князівства Литовського, перетворення його земель на провінції Польського королівства.

Запитання 8

Перший на українських землях слов’яно-греко-латинський навчальний заклад створено в

варіанти відповідей

XIV ст.

XVI ст.

XV ст.

XVII ст.

Запитання 9

Одне з рішень Люблінського сейму 1569 р. — це

варіанти відповідей

збереження у новоутвореній Речі Посполитій Київського та Волинського удільних князівств.

запровадження єдиного сейму та єдиної грошової одиниці в межах нової держави — Речі Посполитої.

ліквідація Великого князівства Литовського шляхом його включення до складу Польського королівства.

визнання владою Речі Посполитої догмату про сходження Духа Святого не тільки від Бога-Отця, а й від Бога-Сина.

Запитання 10

Фільварок — це

варіанти відповідей

форма промислового виробництва, заснована на розподілі праці й ремісничій техніці, що передувала великій машинній індустрії.

багатогалузеве господарство, що базувалося на праці кріпосних селян й орієнтувалося на виробництво сільськогосподарської продукції, перш за все збіжжя на продаж.

доброчинні товариства української шляхти, що опікувалися будівництвом православних храмів.

корпоративні організації ремісників однієї чи кількох споріднених спеціальностей у містах, що користувалися магдебурзьким правом.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест