5 серпня о 18:00Вебінар: Навички самооцінювання у професійному становленні людини

Урок узагальнення з теми

Додано: 10 травня
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 182 рази
15 запитань
Запитання 1

Що з переліченого відбулося після Кревської унії?


варіанти відповідей

династична війна за престол Свидригайла Ольгердовича та його прихильників

заходи Вітовта Кейстутовича з централізації держави, ліквідація удільних князівств

змагання за спадщину Романовичів між угорським та польським королями та Любомиром

розростання Литовського князівства за правління Гедиміна

змагання Ольгерда з ханами Золотої Орди за контроль над Київщиною та Чернігово-Сіверщиною

тимчасове відновлення удільного статусу Волинського і Київського князівств

Запитання 2

Назвіть характерні ознаки суспільного та культурного життя в українських землях у другій половині 14 - 15 ст.?варіанти відповідей

втрата авторитету православної церкви та духівництва серед вірян

зближення князівської верстви з представниками інших привілейованих станових груп

збільшення кількості друкованих книжок для потреб шкіл

поява планування в забудові міст

 будівництво мурованих замків-резиденцій магнатів

поширення світського портретого живопису

Запитання 3

Князь Костянтин Острозький уславився тим, що ... 

варіанти відповідей

за даними перепису посідав четверте місце в державі за статками

очолював війська Великого князівства Литовського в битві під Оршею проти Московії

виступав проти політики Вітовта щодо ліквідації уділів

 вів боротьбу з Сигізмундом Кейстутовичем за владу в Великому князівстві Литовському

ревний захисник православ'я, витрачав кошти на будівництво та ремонт православних храмів

перебував на найвищих державних посадах у Великому князівстві Литовському

Запитання 4

Доповніть твердження.

Про хана Хаджі-Гірея відомо, що ...


варіанти відповідей

заснував місто Кафу

уклав союз із Московією проти Литви

карбував власну монету

проголосив себе першим правителем Кримського ханства

Запитання 5

Як називали правителя, керівника, вождя у мовах степових племен


варіанти відповідей

хан

султан

царь

князь

Запитання 6

Яка подія відбулася в 1475 році


варіанти відповідей

Хаджі Гірей уклав союз із литовським князем

відбулася переможна битва над ханом Золотої Орди

Крим вимушений був визнати васальну залежність від Османської імперії

Запитання 7

Які поняття та назви стосуються Кримського ханства:


варіанти відповідей

ясир

фортеця Мангуп

печерне місто Чуфут - Кале

медресе

цехи

Хотинська фортеця

Запитання 8

До складу яких держав належали землі Північної Буковини та Закарпаття наприкінці 14 ст.?варіанти відповідей

Московської держави та Великого князівства Литовського

 Польського Королівства та Великого князівства Литовського

Молдавського князівства та Угорського королівства

Молдавського князівства та Польського Королівства

Запитання 9

Назвіть оборонну споруду, збудовану в ХІV ст., що збереглася й до сьогодні
варіанти відповідей

Луцький замок

палац Феодоро

фортеця Мангуп

Мукачівський замок

Запитання 10

Назвіть наслідки підписання Кревської унії для українських земель


варіанти відповідей

землі Русі перетворилися на об'єкт колонізації польською знаттю

країнська феодальна верхівка почала займати провідні державні посади

проводилася політика ополячення місцевого населення

зрівняння у правах католицької і православної церкви

Запитання 11

Як називали велике поміщицьке багатогалузеве господарство, що базувалося на постійній щотижневій панщині залежних селян і було орієнтованіо на товарно-грошові відносини.

варіанти відповідей


варіанти відповідей

маєток

 фільварок

дворище

мануфактура

Запитання 12

Орган станового управління в містах, що одержали магдебурзьке право. Відав адміністративними, господарськими, фінансовими, поліцейськими та судовими справами, складався з двох колегій

варіанти відповідей


варіанти відповідей

 ратуша

 магістрат

рада

цех

Запитання 13

Найбільший невільницький ринок в Криму знаходився в місті


варіанти відповідей

Херсонес

 Кафа

 Судак

Кирим

Запитання 14

Позначте місто, яке першим отримало магдебурзьке право

варіанти відповідей


варіанти відповідей

Київ

Володимир

Житомир

Сянок

Запитання 15

Золота Орда поступилася територією Київщини, Переяславщини, Поділля та частини Чернігово - Сіверщини на користь Великого князівства Литовського після битви на


варіанти відповідей

 Жовтих Водах

Мінеральних Водах

Синіх Водах

 Червоних пагорбах

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест