20 квітня о 19:00Вебінар: Мобінг (цькування) у педагогічному колективі: ознаки, юридичні аспекти, алгоритм подолання

Великий терор. "Розстріляне відродження"

Додано: 14 лютого
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 67 разів
12 запитань
Запитання 1

У 1932 р. кількість членів КП(б)У становила понад 500 тис. осіб, а в 1938 р. — близько 260 тис. осіб. Що зумовило скорочення чисельності Компартії України?

варіанти відповідей

зневіра в можливості побудови соціалізму

здійснення масових репресій у республіці

наростання загрози Другої світової війни

згортання політики «українізації»

Запитання 2

Про який судовий процес йдеться в цитованому документі«На лаву підсудних сіло 45 осіб: академіки, професори, лікарі, священики, письменники, студенти та викладачі вищої школи, вчителі. Основним обвинувачуваним влада зробила віце-президента ВУАН С. Єфремова. Звинувачувальний вирок зайняв кілька номерів столичної газети «Вісті ВУЦВК»?

варіанти відповідей

справу «Промпартії»

«Шахтинську справу»

справу «Спілки визволення України»

справу «Українського національного центру»

Запитання 3

Постанова РНК УСРР про занесення на «чорну дошку» колгоспів за «злісне саботування хлібозаготівель» призвела до

варіанти відповідей

ліквідації "куркулів" і "підкуркульників", виселення решти селян до Сибіру.

конфіскації всього продовольства й посівного фонду, припинення постачання товарів

надання екстреної продовольчої допомоги членам колгоспу за рахунок селян-одноосібників.

вилучення господарського реманенту та примусове відправлення колгоспників на промислові новобудови.

Запитання 4

Уривок джерела, у якому схарактеризовано часи Голодомору: «Урожай у нас був хороший, але радянська влада, «заготовляючи» наш хліб, до тих пір доводила свої плани й завдання до нас, до поки не залишились [ми] без фунта хліба», можна використати для пояснення його

варіанти відповідей

причин

передумов

значення

мети

Запитання 5

«Закон про п'ять колосків» був складовою політики

варіанти відповідей

введення госпрозрахунку між державою та колгоспами.

передання земель заможних селян бідняцьким господарствам.

масових репресій проти селянства.

освоєння цілинних та перелогових земель.

Запитання 6

«Розстріляне відродження» – умовна назва

варіанти відповідей

покоління українських політичних діячів часів Української революції, знищених під час Великого терору 1930-х років.

групи українських «буржуазних спеціалістів», розстріляних у ході боротьби зі «шкідництвом» у 1920–1930-х роках.

літературно-мистецької генерації України 1920–1930-х років, репресованої сталінським режимом.

плеяди видатних українських учених, засуджених у 1930-х роках у справі «Спілки визволення України».

Запитання 7

У 1931 р. в УСРР діяло 226 дитячих будинків, у яких перебувало 39 318 дітей. Наприкінці 1933 р. таких будинків було вже 452, у яких перебувало 96 057 дітей. Що спричинило зазначені зміни?

варіанти відповідей

«червоний терор»

Голодомор

«Великий терор»

«радянізація» Західної України

Запитання 8

В якому місці було розстріляно 1111 осіб, з яких 287 представників української інтелектуальної та творчої еліти в роки "великого терору":

варіанти відповідей

урочище Бабин Яр

місто Базар

урочищі Сандармох 

урочище Биківня.

Запитання 9

Терміни «чорна дошка», «розкуркулення» пов'язані з

варіанти відповідей

коренізацією

колективізацією

індустріалізацією

культурною революцією.

Запитання 10

Яке явище радянської дійсності 1930-х рр. відображає картина П. Бєлова?

варіанти відповідей

Нагнітання атмосфери страху, пошуку «ворогів народу».

Використання дармової примусової робочої сили ув’язнених.

Панування в суспільстві загальної недовіри, взаємної підозри.

Трудовий героїзм робітників на новобудовах перших п’ятирічок.

Запитання 11

Визначте назву постанови ЦВК і РНК СРСР, яка в народі отримала назву закону «про п’ять колосків»

варіанти відповідей

«Про порядок ведення справ про підготовку або здійснення терористичних актів»

«Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення суспільної (соціалістичної) власності»

«Про заходи щодо ліквідації куркульських господарств у районах суцільної колективізації»

«Про сільське господарство України і про роботу на селі»

Запитання 12

Які твердження можна використати для опису Голодомору в Україні?

варіанти відповідей

«Розстріляне відродження»

«чорні дошки»

нова економічна політика

терор голодом

геноцид

«пацифікація»

«санаційний» режим

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест