Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Високомолекулярні речовини. Полімери.

Додано: 24 квітня 2019
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 2218 разів
13 запитань
Запитання 1

Назвіть високомолекулярну речовину, молекули якої складаються з великої кількості структурних одиниць:

варіанти відповідей

мономер;

полімер;

елементарна ланка;

Запитання 2

Дайте назву низькомолекулярній речовині, з якої синтезують полімер:

варіанти відповідей

елементарна ланка;

ступінь полімеризації;

мономер;

ізомер.

Запитання 3

Вкажіть назву групи атомів, яка повторюється n разів у молекулі полімеру:

варіанти відповідей

елементарна ланка;

мономер;

ступінь полімеризації;

структурна ланка.

Запитання 4

Дайте назву числу, що вказує на кількість елементарних ланок в молекулі полімеру:

варіанти відповідей

валентність;

ступінь полімеризації;

координаційне число;

локант.

Запитання 5

Виберіть вірні твердження щодо реакції:

n CH2=CH2  →(-CH2-CH2 - )n

варіанти відповідей

СН2=СН2 - мономер;

n - ступінь полімеризації.

n - ступінь полімеризації,

(-CH2-CH2 - )n - елементарна ланка.

(-CH2-CH2 -) - елементарна ланка,

СН2=СН2 - полімер.

(-CH2-CH2 -) - елементарна ланка,

(-CH2-CH2 - )n - полімер.

n CH2=CH2  →

(-CH2-CH2 - )n - реакція полімеризації, сполучення.

n CH2=CH2  →

(-CH2-CH2 - )n - реакція поліконденсації.

Запитання 6

Обчисліть та вкажіть молекулярну масу полімеру:

(- СН2 - СН(Cl)- )12500

варіанти відповідей

62,5

25000

781250

337500

Запитання 7

Назвіть схему структури макромолекули, зображеної на малюнку:

варіанти відповідей

лінійна;

розгалужена;

сітчаста.

Запитання 8

Зазначте схему структури макромолекули, зображеної на малюнку:

варіанти відповідей

розгалужена;

сітчаста;

лінійна.

Запитання 9

Вкажіть типи полімерів залежно від способу упаковки макромолекул;

варіанти відповідей

сітчасті;

аморфні;

кристалічні;

природні.

Запитання 10

Назвіть тип просторової конфігурації полімеру, зображеного на малюнку:

варіанти відповідей

нерегулярна;

стереорегулярна;

аморфна;

впорядкована.

Запитання 11

Оберіть правильну класифікаційну послідовність полімерів за способом добування: а)поліетилен; б) крохмаль; в) віскоза.

варіанти відповідей

а) природні; б) штучні; в) синтетичні.

а) синтетичні; б) штучні; в) природні.

а) синтетичні; б) природні; в) штучні.

а) природні; б) синтетичні; в)штучні.

Запитання 12

Зазначте реакцію поліконденсації:

варіанти відповідей

nCH2=CH2 →(-CH2-CH2-)n

CH2=CH2 + Н2→ СН3=СН3

6Н12О6 → (-С6Н10О5-)n + nН2О

Запитання 13

Оберіть вірні твердження щодо полімерів:

варіанти відповідей

структурними одиницями високомолекулярних сполук є макромолекули;

термопластичні полімери не втрачають пластичності за багаторазового нагрівання;

розчини полімерів - клеї.

термореактивні полімери не втрачають своєї пластичності за багаторазового нагрівання;

старіння полімерів - це втрата їх експлуатаційних властивостей через деструкцію.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест