+Біологія 9 (47)

Додано: 19 червня
Предмет: Біологія, 11 клас
Копія з тесту: Водорості
Тест виконано: 27 разів
25 запитань
Запитання 1

Спільними для всіх водоростей ознаками є:

(декілька вірних)

варіанти відповідей

Відсутність тканин і органів

Гетеротрофний спосіб живлення

Наявність хлорофілу

Життя виключно у водному середовищі

Запитання 2

Наука , що вивчає водорості

варіанти відповідей

Альгологія

Бріологія

Мікологія

Ліхенологія

Запитання 3

За будовою водорості поділяють на:


варіанти відповідей

Одноклітинні, колоніальні

Багатоклітинні та колоніальні

Лише багатоклітинні

Одноклітинні, колоніальні, багатоклітинні

Запитання 4

Водорості розмножуються

варіанти відповідей

Лише нестатево

Статево і вегетативно

Статево і нестатево

Лише вегетативно

Запитання 5

До зелених водоростей належать

варіанти відповідей

Улотрикс

Хара

Порфіра

Філофора

Спірогіра

Ламінарія

Запитання 6

На фотографії зображена зелена нитчаста водорость

варіанти відповідей

Улотрикс

Хара

Спірогіра

Хламідомонада

Запитання 7

На фотографії зображені мікроскопічні водорості , що мають панцир із силіцію

варіанти відповідей

Діатомові

Зелені

Червоні

Бурі

Запитання 8

На малюнку цифрою 1 у ламінарії позначено

варіанти відповідей

Корінь

Ризоїд

Розширення талому

Стопа

Запитання 9

На глибинах 200-250 м. живуть

варіанти відповідей

Зелені водорості

Діатомові водорості

Бурі водорості

Червоні водорості

Запитання 10

Агар для харчової промисловості одержують із

варіанти відповідей

Зелених водоростей

Діатомових водоростей

Бурих водоростей

Червоних водоростей

Запитання 11

Виключно багатоклітинні з найскладнішою будовою

варіанти відповідей

Зелені водорості

Діатомові водорості

Бурі водорості

Червоні водорості

Запитання 12

Бура водорость (морська капуста), багата на йод та інші корисні речовини , яку людина споживає у їжу, це

варіанти відповідей

Порфіра

Ламінарія

Ульва

Фукус

Запитання 13

Які органи є у водоростей?

варіанти відповідей

Корінь, пагін, квітка

Корінь, пагін, спорангії

Ризоїди, стебло, листки

Немає органів

Запитання 14

Виберіть ознаки, які характерні для бурих водоростей:

варіанти відповідей

Живуть виключно в солоних морях 

Запасний вуглевод - ламінарин

Не фотосинтезують

Найбільш глибинні водорості

Є багатоклітинні та одноклітинні

Найбільші за розмірами водорості

Запитання 15

У якої групи водоростей запасною поживною речовиною є багрянковий крохмаль?

варіанти відповідей

червоні

бурі

діатомові

зелені

Запитання 16

Чим корисні водорості?

(декілька вірних)

варіанти відповідей

Збагачують повітря киснем

З них утворюється торф

Водорості вживають у їжу

 З них виготовляють медичні препарати

Загущують узбережжя

Їх використовують як добриво

Запитання 17

За типом клітин серед водоростей є

варіанти відповідей

лише еукаріоти

лише прокаріоти

прокаріоти та еукаріоти

неклітинні форми життя

Запитання 18

Серед багрянок є такі представники:


варіанти відповідей

одноклітинні та багатоклітинні

лише одноклітинні

лише багатоклітинні

неклітинної форми життя

Запитання 19

Чому водорості відносять до нижчих рослин? Тому, що:

(декілька вірних)

варіанти відповідей

серед них немає дерев'янистих рослин

вони - гетеротрофи

вони не мають органів

вони живуть лише у воді

їх тіло - талом або слань

Запитання 20

Яку функцію виконують скоротливі вакуолі у хламідомонади?

варіанти відповідей

здійснюють дихання

виводять надлишок води

здійснюють фотосинтез

запасають поживні речовини

Запитання 21

Яка водорость розмножується виключно нестатевим шляхом?

варіанти відповідей

хлорела

вольвокс

хламідомонада

улотрикс

Запитання 22

Спори у водоростей слугують для:

варіанти відповідей

вегетативного розмноження

переживання несприятливих умов

статевого розмноження

нестватевого розмноження

Запитання 23

До червоних водростей належить:

варіанти відповідей

ульва

вольвокс

порфіра

навікула

Запитання 24

Крім ламінарії, до бурих водоростей належить:

варіанти відповідей

саргасум

пінулярія

улотрикс

хлорела

Запитання 25

До багатоклітинних водоростей належить:

варіанти відповідей

навікула

пінулярія

кораліна

хламідомонада

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест