18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Встановлення й утвердження тоталітарного комуністичного режиму в Україні

Додано: 28 лютого
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 37 разів
18 запитань
Запитання 1

Про кого йдеться у повідомленні?

У ніч на 31 серпня 1935 р. вибійник шахти "Центральна-Ірмино" в Кадіївці (Луганщина), застосувавши метод роботи, що грунтувався на поділі виробничих операцій між вибійником і кріпильником, установив рекорд з видобутку вугілля за зміну.

варіанти відповідей

Микита Ізотов

Олексій Стаханов

Павло Постишев

Володимир Затонський

Запитання 2

Як називалися організації, на які в 1920-ті рр. було покладено завдання навчати доросле населення читати й писати?

варіанти відповідей

лікнепи

комбіди

трести

колгоспи

Запитання 3

Пропагандистською складовою якої політики партійно- радянського керівництва УСРР був зображений плакат?

варіанти відповідей

українізації

індустріалізації

колективізації

культурної революції

Запитання 4

Курс на форсовану індустріалізацію проголошено

варіанти відповідей

1930 р.

1929 р.

1928 р.

1925 р.

Запитання 5

Затвердження нової Конституції УРСР на надзвичайному XIУ Всеукраїнському з’їзді рад відбулося

варіанти відповідей

січні 1934 р.

серпні 1935 р.

січні 1937 р.

квітні 1938 р.

Запитання 6

Вкажіть фото діяча, який очолював СРСР в 30-рр. ХХ століття

варіанти відповідей
Запитання 7

Фундатором національного кінематографа, автором шедеврів світового рівня «Звенигора», «Арсенал», «Земля» був

варіанти відповідей

Г.Юра

М.Бойчук

Л.Курбас

О.Довженко

Запитання 8

Визначний театральний діяч і режисер, засновник театру "Березіль". Наприкінці 1933 арештований, згодом розстріляний

варіанти відповідей

Микола Куліш

Михайло Бойчук

Олександр Довженко

Лесь Курбас

Запитання 9

Як називається художній метод, що утвердився в радянському мистецтві в 1930-х рр., який вимагав відтворювати дійсність не такою, яка вона є, а такою, якою вона повинна бути з точки зору інтересів робітничого класу?

варіанти відповідей

критичний реалізм

революційний конструктивізм

пролетарський авангардизм

соціалістичний реалізм

Запитання 10

Визначте причини голодомору 1932-1933 рр. в Україні (3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

масове вилучення продовольства у селян

загибель всього урожаю через несприятливі кліматичні умови

відсутність інформації у московського керівництва про початок голоду

небажання селян працювати на колгоспних полях задарма

штучне підтримування стану голоду щодо українських селян

криза перенаселення в Україні 

дотримання ідеології комунізму - прагнення покращити життєвий рівень населення

Запитання 11

Індустріалізація - це...

варіанти відповідей

перехід від ручної праці до машинного виробництва

процес створення великого машинного виробництва в усіх галузях народного господарства, насамперед у промисловості

розвиток народного господарства в цілому

утворення монополістичних об’єднань в провідних галузях економіки

Запитання 12

Який термін відповідає визначенню: «Перетворення дрібних індивідуальних господарств на колективні підприємства (колгоспи) для встановлення цілковитого контролю держави за сільськогосподарським виробництвом?"

варіанти відповідей

автоматизація

автономізація

колективізація

індустріалізація

Запитання 13

«Система заходів радянських органів влади, спрямованих на знищення заможного селянства. Супроводжувалася конфіскацією майна й висилкою на Північ і до Сибіру селян, які не бажали вступати до колгоспів.» - це ...

варіанти відповідей

«розстріляне відродження»

розкуркулення

українізація

колективізація

Запитання 14

У рамках політики коренізації в УСРР у 20-ті роки відбувалася

варіанти відповідей

русифікація 

колективізація 

українізація

розкуркулення

Запитання 15

У якому році столиця УСРР з Харкова була перенесена до Києва?

варіанти відповідей

1936р.

1927р.

1934р.

1923р.

Запитання 16

У якому році Українська СРР стала складовою СРСР?

варіанти відповідей

1919 р.

1920 р.

1921 р.

1922 р.

Запитання 17

Що з наведеного відноситься до особливостей Голодомору в Україні? (3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

звільнення з роботи

стахановський рух

закон про п'ять колосків

чорні дошки

розкуркулення

Запитання 18

Геноци́д - це...

варіанти відповідей

каральні заходи, покарання, вжиті державними органами.

цілеспрямовані дії з метою знищення повністю або частково окремих груп населення чи цілих народів за національними, етнічними, расовими, корисливими або релігійними мотивами.

позбавлення волі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест