Забруднення навколишнього середовища
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Джерело забруднення навколишнього середовища, що відноситься до абіотичних чинників

а)

А) транспорт

б)

Б) сільське господарство

в)

В) вулкани і гейзери

г)

Г) авіація

2.

Наслідки підвищення концентрації СО2 в атмосфері

а)

А) ерозія грунтів

б)

Б) парниковий ефект

в)

В) паводки

г)

Г) зменшення чисельності тварин

3.

Причина хімічного забруднення навколишнього середовища

а)

А) пестициди

б)

Б) мікроорганізми

в)

В) електромагнітні хвилі

г)

Г) радіоактивні відходи

4.

Причини біологічного забруднення навколишнього середовища

а)

А) радіонукліди

б)

Б) важкі метали

в)

В) карбон(ІV) оксид

г)

Г) патогенні мікроорганізми

5.

Причина загибелі водних організмів під час розливу нафти

а)

А) швидке розщеплення нафтопродуктів

б)

Б) обмеження обміну газами між атмосферою і водним середовищем

в)

В) випадання кислотних дощів

г)

Г) розчинення нафти у воді

6.

Вид забруднення навколишнього середовища, внаслідок якого накопичуються сполуки Плюмбуму

а)

А) фізичне

б)

Б) хімічне

в)

В) біологічне

г)

Г) механічне

Ключ до тесту

1. в (2 балів)
2. б (2 балів)
3. а (2 балів)
4. г (2 балів)
5. б (2 балів)
6. б (2 балів)