Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології

Час проходження 15 хвилин

Тест виконано: 22 рази
19 запитань
Запитання 1

Найбільший внесок у визначення основних географічних центрів походження культурних рослин зробив:

варіанти відповідей

Володимир Вернадський

Трохим Лисенко

Джаред Даймонд

Микола Вавилов

Запитання 2

ГМО отримують за допомогою

варіанти відповідей

Генної інженерії

Клітинної інженерії

Трансплантації

Генної терапії

Запитання 3

Класичними методами селекції є:

варіанти відповідей

природний добір

штучний добір

гібридизація

клонування

Запитання 4

Наука, яка займається методами створення нових і поліпшенням існуючих сортів рослин, порід тварин, і штамів мікроорганізмів має назву

варіанти відповідей

Селекція

Біотехнологія

Медицина

Біологія

Запитання 5

Виберіть географічний цент походження кукурудзи

варіанти відповідей

Середземноморський

Центральноамериканський

Абіссінський 

Південноамериканський

Запитання 6

Основними методами молекулярної біології, що їх застосовують у біотехнології, є:

варіанти відповідей

метод соматичної гібридизації 

метод гібридизації ДНК з використанням ДНК-зондів

метод культури клітин

метод клонування організмів

методи секвенування генів

метод полімеразної ланцюгової реакції

Запитання 7

Засновником біоетики є:

варіанти відповідей

американський еколог Олдо Леопольд

американський учений Ван Р. Поттер 

німецький гуманіст Альберт Швейцер

російський лікар І.І. Мечніков

Запитання 8

Донорство органів і тканин використовується:

варіанти відповідей

в медицині для лікування

для виготовлення лікарських препаратів

в наукових дослідженнях

для вирощування цілого організму

Запитання 9

Вкажіть, як називається схрещування організмів, що мають безпосередніх спільних предків:

варіанти відповідей

міжвидове

інбридинг

аутбридинг

віддалене

Запитання 10

Вкажіть, який центр різноманітності і походження культур є батьківщиною капусти:

варіанти відповідей

Середземноморський

Центральноамериканський

Південноамериканський

Південноазійський тропічний

Запитання 11

До методів генної інженерії належать ...

варіанти відповідей

генетична трансформація

експерементальний мутагенез

перенесення генів за допомогою рекомбінації ДНК

методи секвенування ДНК

Запитання 12

Найбільше досягнення клітинної інженерії у лікуванні людини :

варіанти відповідей

репарація ДНК

використання стовбурових клітин

клонування

створення ГМО

Запитання 13

Трансгенний організм — це організм,

варіанти відповідей

що мутував у результаті природних причин чи спрямованої модифікації людиною

у який методами генної інженерії штучно введено ген з організму іншого виду

отриманий у результаті схрещування з організмом іншого виду

який тривалий час перебував у контакті з трансгенами

що утворився внаслідок операції зі зміни статі

Запитання 14

Клони - це

варіанти відповідей

створені трансгенні рослини


генетично однорідні організми, які виникли нестатевим шляхом


створені трансгенні бактерії

Запитання 15

Вкажіть, які лікарські препарати виробляють за допомогою генетично модифікованих організмів варіанти відповідей

гормон росту 

анальгін 

 інтерферон

інсулін 

Запитання 16

На фото - мул, результат схрещування віслюка та кобили.Для тварини характерна висока витривалість, невибагливість до їжі, велика працездатність. Але є і проблемна риса. Яка?

варіанти відповідей

великі вуха

висока сприятливість до хвороб

неплідність

невелика тривалість життя

Запитання 17

Обєктами біотехнології можуть бути різні організми. Який організм використовується для отримання антибіотика "Пеніцилін"

варіанти відповідей

Віруси

Бактерії

Гриби

Ензими

Запитання 18

Найстаріший метод біотехнології - це

варіанти відповідей

клонування

створення різних сортів рослин

випікання хліба

виготовлення пива

Запитання 19

Основні проблеми біоетики

варіанти відповідей

взяття матеріалу для трансплантації органів і тканин

сурогатне материнство

використання людських ембріонів як джерела стовбурових клітин

створення кріобанку живих організмів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест