Займенник
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Яка частина мови називається займенником?

а)

відповідає на питання хто? що? та означає назву предмета.

б)

відповідає на питання який? чий? та означає ознаку предмета.

в)

відповідає на питання хто? що? який? чий? скільки? та вказує на предмет, його ознаку, кількість, але не називає їх.

г)

відповідає на питання що робити? що зробити? та означає дію предмета.

2.

Особові займенники змінюються за...

а)

числами,відмінками,родами.

б)

особами, часами, відмінками.

в)

відмінами, формами.

г)

особами, числами, родами.

3.

Займенники якої особи змінюються за родами?

а)

1 особи однини

б)

2 особи однини

в)

3 особи однини

г)

4 особи однини

4.

Який займенник провідміняли?

Нас,нам, нас, нами, на нас.

а)

Я

б)

Ви

в)

Ти

г)

Ми

5.

Постав займенник НАШ у множину.

а)

Наші

б)

Ми

в)

Нам

г)

Вони

Ключ до тесту

1. в (2 балів)
2. а (2 балів)
3. в (2 балів)
4. г (2 балів)
5. а (2 балів)