Життєпис Тараса Григоровича Шевченка
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Тараса Шевченка викупили з неволі ...

а)

22 березня 1838

б)

22 квітня 1838

в)

22 травня 1838

г)

22 квітня 1840

2.

У викупі брали участь ...

а)

Василь Ширяєв

б)

Іван Франко

в)

Карл Брюллов

г)

Іван Сошенко

д)

Василь Жуковський

3.

Автобіографічні мотиви є у вірші ...

а)

"Тополя"

б)

"Заповіт"

в)

"Садок вишневий біля хати"

г)

"Мені тринадцятий минало"

4.

Різко окреслена протилежність у чомусь: рисах характеру, властивостях предметів чи явищах природи - це ...

а)

антитеза

б)

контраст

в)

протиставлення

г)

гупербола

5.

За жанром "Тополя" - це ...

а)

байка

б)

ліричний вірш

в)

балада

г)

поема

6.

У творі "Тополя" є такі герої:

а)

дівчина

б)

козак

в)

мати

г)

старий залицяльник

д)

ворожка

7.

У баладі обов'язково є прийом ...

а)

метаморфози

б)

перебільшення

в)

вихваляння

г)

алегорії

8.

Перші видання "Кобзаря" було здійснено в ...

а)

1838 р.

б)

1839 р.

в)

1840 р.

г)

1841 р.

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. в г д (3 балів)
3. г (1 балів)
4. б (1 балів)
5. в (1 балів)
6. а б в г д (2 балів)
7. а (1 балів)
8. в (1 балів)