29 травня о 18:00Вебінар: Філософія для дітей: закордонні та українські практики

тести для учнів 4 класу

Про матеріал
1. Місце,де починається річка, називається: { = притокою; руслом; гирлом; течією. } 2.Частиною океану є: { притока; річка; озеро; =море. } 3.Для дихання людям, тваринам, рослинам потрібен: { азот; =кисень; азот; повітря. } 4Зві:дки в повітря потрапляє вуглекислий газ? { з рослин; =з людського організму; з грунту; немає правильної відповіді. } 5. Що забруднює повітря? { =вуглекислий газ; пил,сажа.дим,радіоактивні речовини; водяна пара; немає правильної відповіді } 6.Якими бувають гірські породи? { твердими й рідкими; твердими й газоподібними; газоподібними й рідкими; =твердими,рідкими й газоподібними. } 7.Родючий шар,на якому ростуть рослини-це: { перегній; мінеральні речовини; =грунт; органічні речовини. } 8.Який грунт вважають найродючішим? { піщаний; глинистий; =чорнозем; немає правильної відповіді. } 9.Грунт складається з : { =повітря; води; піску і глини; перегною. } 10.Чому потрібно економити електричну енергію? { щоб уникнути виходу з ладу побутових приладів; щоб зменшити витрати природних ресурсів на її виробництво; щоб зменшити витрати за використану електроенергію; немає правильної відповіді. } 11.Що таке енергія? { =це здатність будь-якого тіла виконувати роботу; це вміння виконувати роботу; це тільки світло у квартирі; немає правильної відповіді. } 12.Джерала енергії поділяються на: { горючі,будівельні; =відновлювальні,невідновлювальні; тверді,рідкі немає правильної відповіді. } 13.До невідновлювальних джерел енергії належать: { =кам’яне вугілля, нафта, природний газ; вітер, Сонце, рухома вода; пісок, граніт, крейда; немає правильної відповіді. } 14.Енергію Сонця перетворюють на: { енергію вітру; =електричну енергію; енергію рухомої води; немає правильної відповіді } 15.Чому Сонце називають найголовнішим джерелом енергії ? { бо Сонце дуже велике; бо Сонце – зірка,а не планета; =бо без сонячного тепла і світла життя на Землі було б неможливе; немає правильної відповіді. } 16.Як називається електростанція,що працює на енергії рухомої води? { сонячна електростанція; =гідроелектростанція; вітроелектростанція; немає правильної відповіді. } 17.Рух Землі навколо Сонця спричинює: { зміну пір року; =зміну дня і ночі; зміну дня і ночі,пори року; немає правильної відповіді } 18.Чому буває день і ніч? { тому, що Земля обертається навколо Сонця; =тому, що Земля обертається навколо своєї осі; тому,що Сонце рухається навколо Землі; немає правильної відповіді. } 19.Проміжок часу, за який Земля робить повний оберт навколо Сонця, називається: { місяцем; добою; =роком; немає правильної відповіді } 20.Що таке рік? { час, за який Земля робить повний оберт навколо своєї осі; час, за який Сонце робить повний оберт навколо Землі; =час,за який Земля робить повний оберт навколо Сонця; немає правильної відповіді. } 21.Що таке Земля? { зоря; =планета; палаюча куля; немає правильної відповіді. } 22.Планети Сонячної системи вивчають: { Географи; хіміки; астрономи; фізики; немає правильної відповіді. } 23.Навколо Сонця обертаються Планети.Іх: { немає правильної відповіді 7; 9; =8; } 24.Нептун-це: { найбільша планета Сонячної системи; =найменша планета Сонячної системи; найближча до Сонця планета Сонячної системи; немає правильної відповіді } 25.Відносно Сонця планети розташовані у такому порядку: { Венера,Земля,Марс.Меркурій,Нептун,Сатурн,Уран,Юпітер; Меркурій,Венера,Земл,Марс,Нептун,Сатурн,Юпітер,Уран; =Меркурій,Венера,Земля,Марс,Юпітер,Сатурн,Уран,Нептун; немає правильної відповіді } 26.Що таке масштаб? { =число, яке показує,у скільки разів збільшено або зменшено реальні відстані на плані чи карті; збільшене або зменшене зображення земної поверхні на папері; число, яке використовують під час складання плану чи карти; немає правильної відповіді } 27.Що таке план? { вигляд великих предметів, невеликих ділянок земної поверхні згори; =креслення у певному масштабі великих предметів, будівель, невеликих ділянок земної поверхні такими, якими ми їх бачимо згори; зображення окремих об’єктів на папері за допомогою умовних позначень; немає правильної відповіді. } 28. Чим розрізняються материки між собою? { =розмірами, формами земної поверхні; Оточені з усіх боків водою; немає правильної відповіді; природою. } 29.На якій півкулі знаходиться материк Північна Америка? { західній; південній; східній; =західній і північній частково. } 30 На якому материку знаходиться наша країна? { Африка; Південна Америка; =Євразія; немає правильної відповіді. } 31.Скільки материків є на Землі? { =6; 4; 9; немає правильної відповіді. } 31.Який материк складається з двох частин? { Австралія; =Євразія; Африка; Південна Америка } 32.На якому материку немає річок? { Євразія; Австралія; =Антарктида; Африка. } 33Як називаються гірські луки в Карпатах? { =полонини; яйли; немає правильної відповіді; рівнини } 34.Де на території України ростуть такі рідкісні рослини: орхідея,едельвейс кримський.аденофора кримська? { у степу; =у Криму; у Карпатах; немає правильної відповіді } 35.До яких гір належать Карпати? { =до високих; до середньовисоких; до низьких ; немає правильної відповіді } 36Сонце –це: { планета; =зоря; супутник; немає правильної відповіді. } 37.Планети,які обертаються навколо Сонця,утворюють: { Чумацький шлях; космічну систему; =сонячну систему; немає правильної відповіді } 38Найбільша планета Сонячної системи { Венера; Сатурн; =Юпітер; немає правильної відповіді. } 39. Найменша планета Сонячної системи { Марс; =Сатурн; .Земля; немає правильної відповіді. } 40.Яка планета має найбільше супутників? { Марс; Земля; =Сатурн; немає правильної відповіді } 1. Місце,де починається річка, називається: { = притокою; руслом; гирлом; течією. } 2.Частиною океану є: { притока; річка; озеро; =море. } 3.Для дихання людям, тваринам, рослинам потрібен: { азот; =кисень; азот; повітря. } 4Зві:дки в повітря потрапляє вуглекислий газ? { з рослин; =з людського організму; з грунту; немає правильної відповіді. } 5. Що забруднює повітря? { =вуглекислий газ; пил,сажа.дим,радіоактивні речовини; водяна пара; немає правильної відповіді } 6.Якими бувають гірські породи? { твердими й рідкими; твердими й газоподібними; газоподібними й рідкими; =твердими,рідкими й газоподібними. } 7.Родючий шар,на якому ростуть рослини-це: { перегній; мінеральні речовини; =грунт; органічні речовини. } 8.Який грунт вважають найродючішим? { піщаний; глинистий; =чорнозем; немає правильної відповіді. } 9.Грунт складається з : { =повітря; води; піску і глини; перегною. } 10.Чому потрібно економити електричну енергію? { щоб уникнути виходу з ладу побутових приладів; щоб зменшити витрати природних ресурсів на її виробництво; щоб зменшити витрати за використану електроенергію; немає правильної відповіді. } 11.Що таке енергія? { =це здатність будь-якого тіла виконувати роботу; це вміння виконувати роботу; це тільки світло у квартирі; немає правильної відповіді. } 12.Джерала енергії поділяються на: { горючі,будівельні; =відновлювальні,невідновлювальні; тверді,рідкі немає правильної відповіді. } 13.До невідновлювальних джерел енергії належать: { =кам’яне вугілля, нафта, природний газ; вітер, Сонце, рухома вода; пісок, граніт, крейда; немає правильної відповіді. } 14.Енергію Сонця перетворюють на: { енергію вітру; =електричну енергію; енергію рухомої води; немає правильної відповіді } 15.Чому Сонце називають найголовнішим джерелом енергії ? { бо Сонце дуже велике; бо Сонце – зірка,а не планета; =бо без сонячного тепла і світла життя на Землі було б неможливе; немає правильної відповіді. } 16.Як називається електростанція,що працює на енергії рухомої води? { сонячна електростанція; =гідроелектростанція; вітроелектростанція; немає правильної відповіді. } 17.Рух Землі навколо Сонця спричинює: { зміну пір року; =зміну дня і ночі; зміну дня і ночі,пори року; немає правильної відповіді } 18.Чому буває день і ніч? { тому, що Земля обертається навколо Сонця; =тому, що Земля обертається навколо своєї осі; тому,що Сонце рухається навколо Землі; немає правильної відповіді. } 19.Проміжок часу, за який Земля робить повний оберт навколо Сонця, називається: { місяцем; добою; =роком; немає правильної відповіді } 20.Що таке рік? { час, за який Земля робить повний оберт навколо своєї осі; час, за який Сонце робить повний оберт навколо Землі; =час,за який Земля робить повний оберт навколо Сонця; немає правильної відповіді. } 21.Що таке Земля? { зоря; =планета; палаюча куля; немає правильної відповіді. } 22.Планети Сонячної системи вивчають: { Географи; хіміки; астрономи; фізики; немає правильної відповіді. } 23.Навколо Сонця обертаються Планети.Іх: { немає правильної відповіді 7; 9; =8; } 24.Нептун-це: { найбільша планета Сонячної системи; =найменша планета Сонячної системи; найближча до Сонця планета Сонячної системи; немає правильної відповіді } 25.Відносно Сонця планети розташовані у такому порядку: { Венера,Земля,Марс.Меркурій,Нептун,Сатурн,Уран,Юпітер; Меркурій,Венера,Земл,Марс,Нептун,Сатурн,Юпітер,Уран; =Меркурій,Венера,Земля,Марс,Юпітер,Сатурн,Уран,Нептун; немає правильної відповіді } 26.Що таке масштаб? { =число, яке показує,у скільки разів збільшено або зменшено реальні відстані на плані чи карті; збільшене або зменшене зображення земної поверхні на папері; число, яке використовують під час складання плану чи карти; немає правильної відповіді } 27.Що таке план? { вигляд великих предметів, невеликих ділянок земної поверхні згори; =креслення у певному масштабі великих предметів, будівель, невеликих ділянок земної поверхні такими, якими ми їх бачимо згори; зображення окремих об’єктів на папері за допомогою умовних позначень; немає правильної відповіді. } 28. Чим розрізняються материки між собою? { =розмірами, формами земної поверхні; Оточені з усіх боків водою; немає правильної відповіді; природою. } 29.На якій півкулі знаходиться материк Північна Америка? { західній; південній; східній; =західній і північній частково. } 30 На якому материку знаходиться наша країна? { Африка; Південна Америка; =Євразія; немає правильної відповіді. } 31.Скільки материків є на Землі? { =6; 4; 9; немає правильної відповіді. } 31.Який материк складається з двох частин? { Австралія; =Євразія; Африка; Південна Америка } 32.На якому материку немає річок? { Євразія; Австралія; =Антарктида; Африка. } 33Як називаються гірські луки в Карпатах? { =полонини; яйли; немає правильної відповіді; рівнини } 34.Де на території України ростуть такі рідкісні рослини: орхідея,едельвейс кримський.аденофора кримська? { у степу; =у Криму; у Карпатах; немає правильної відповіді } 35.До яких гір належать Карпати? { =до високих; до середньовисоких; до низьких ; немає правильної відповіді } 36Сонце –це: { планета; =зоря; супутник; немає правильної відповіді. } 37.Планети,які обертаються навколо Сонця,утворюють: { Чумацький шлях; космічну систему; =сонячну систему; немає правильної відповіді } 38Найбільша планета Сонячної системи { Венера; Сатурн; =Юпітер; немає правильної відповіді. } 39. Найменша планета Сонячної системи { Марс; =Сатурн; .Земля; немає правильної відповіді. } 40.Яка планета має найбільше супутників? { Марс; Земля; =Сатурн; немає правильної відповіді } 1.Індійський океан повністю розташований у …півкулі. { Південній Східній; =Північній; Західній. } 2.Найголовніше і найтепліше море – це : { Біле; Чорне; =Червоне; немає правильної відповіді. } 3 .Які материки не омиває Індійський океан? { Африка; =Південна Америка; Євразія; Австралія } 4.У давні часи Індійський океан слугував …..маршрутом : { туристичним; =торговим; воєнним; немає правильної відповіді. } 5.У якому місці на Землі панує вічна темрява? { космос; =дно океану; грунти; немає правильної відповіді. } 6. Як називається нульова широта? { полюс; =екватор; паралель; немає правильної відповіді. } 7.Тихий океан: найтепліший і мілкий; найхолодніший і найглибший; =найбільший і найглибший; немає правильної відповіді. } 8.Хто відкрив Тихий океан ? { =Ф. Магеллан; Х. Колумб; Д. Кук; немає правильної відповіді. } 9. Що таке план ? { вигляд великих предметів, будівель, великих ділянок земної поверхні згори; = креслення у певному масштабі великих предметів, будівель, невеликих ділянок земної поверхні такими,якими їх бачимо згори; зображення окремих об’єктів на папері за допомогою умовних знаків; немає правильної відповіді. } 10.На плані місцевості предмети позначають : { фішками; стрілками; умовними знаками; немає правильної відповіді. } 11.Що називається горизонтом? частина земної поверхні,що ми можемо бачити очима; все те,що ми бачимо перед собою; =уявна лінія торкання небосхилу і земної поверхні; немає правильної відповіді. } 12.Що таке лінія горизонту? { уявна лінія, що проводять на однаковій відстані від полюсів; =уявна лінія, по якій ніби то небо з’єднується з землею, уявна лінія,що проходить через центр Землі; немає правильної відповіді. } 13.Скільки є основних сторін горизонту? { 6; 8; =4; немає правильної відповіді. } 14.Познач правильний перелік основних сторін горизонту: північ, схід, захід, південь, північний захід, північний схід, південний захід. Південний схід; =північ. південь, схід, захід; північний захід, північний схід, південний захід, південний схід північ,південь,схід.захід. верх низ. } 15. .Познач правильний перелік проміжних сторін горизонту: { =північний захід. північний схід, південний захід, південний схід; північ, схід, захід, південь; північний захід, північний схід, південний захід, південний схід, північ, схід, захід, південь; немає правильної відповіді. } 16.Прилад,що допомагає спостерігати за зорями: { мікроскоп; =телескоп; термометр; немає правильної відповіді. } 17.Найбільша ширина Чорного моря: { 800км; =580км; 680 км; немає правильної відповіді. } 18.У Чорному морі: { немає островів; =10 островів; небагато островів; немає правильної відповіді. } 19.Тваринний світ Чорного моря: { бідний через наявність в воді сірководню; як і у всіх морях; =надзвичайно різноманітний; немає правильної відповіді. } 20.На стан природи в Чорному морі: { нічого не впливає; впливають стоки річок, викиди шкідливих речовин; =впливають стоки річок, викиди шкідливих речовин, розміщення міст і сіл на узбережжі; немає правильної відповіді. } 21. Азовське море: { одне з найменших у світі; одне з найбільших у світі; таке саме за розміром, як і Чорне море; =немає правильної відповіді. } 22Найбільші острови Чорного моря: { =Піщаний, Бирючий, Черепаха; Джарилгач та Зміїний; Кримський; немає правильної відповіді. } 23.Заповідники Азовського моря: { «Лебедині острови», «Дунайський»; «Карадазький» і « Мис Мартьяна»; = « Казантипський природний заповідник»; немає правильної відповіді. } 24.Чому природа Землі різноманітна? { =бо на її поверхню потрапляє неоднакова кількість світла і тепла; тому,що є різні форми поверхні; тому, що на Землі змінюються пори року; немає правильної відповіді. } 25.Природні зони - це : { теплові пояси землі; = велика ділянка земної поверхні з однаковими природними умовами; материки землі; немає правильної відповіді. } 26. Природні зони змінюються : { зі сходу на захід; у різних напрямках; =з півночі на південь; немає правильної відповіді. } 27.Зона мішаних лісів розташована: { на сході України; =на півночі України; на Півдні України; немає правильної відповіді. } 28.Степова зона розташована: { на півночі України; в центральній частині України; =на півдні України; немає правильної відповіді. } 29. Для збереження природи степів утворено заповідник: { =Асканія Нова; Поліський; Канівський; немає правильної відповіді. } 30.Гори,розташовані на заході України: { =Карпатські; Кримські; Уральські; немає правильної відповіді. } 31.Найвища вершина Карпатських гір: { = гора Говерла; гора Роман-Кош; немає правильної відповіді; гора Джомолунгма. } 32.Висота Говерли: { =2061м; 1000м; 5061м; 3061м. } 33.Заповідники потрібні для: { Заготівлі дерев, квітів; наукових досліджень; відпочинку людей; = збереження рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин. } 1.Індійський океан повністю розташований у …півкулі. { Південній Східній; =Північній; Західній. } 2.Найголовніше і найтепліше море – це : { Біле; Чорне; =Червоне; немає правильної відповіді. } 3 .Які материки не омиває Індійський океан? { Африка; =Південна Америка; Євразія; Австралія } 4.У давні часи Індійський океан слугував …..маршрутом : { туристичним; =торговим; воєнним; немає правильної відповіді. } 5.У якому місці на Землі панує вічна темрява? { космос; =дно океану; грунти; немає правильної відповіді. } 6. Як називається нульова широта? { полюс; =екватор; паралель; немає правильної відповіді. } 7.Тихий океан: найтепліший і мілкий; найхолодніший і найглибший; =найбільший і найглибший; немає правильної відповіді. } 8.Хто відкрив Тихий океан ? { =Ф. Магеллан; Х. Колумб; Д. Кук; немає правильної відповіді. } 9. Що таке план ? { вигляд великих предметів, будівель, великих ділянок земної поверхні згори; = креслення у певному масштабі великих предметів, будівель, невеликих ділянок земної поверхні такими,якими їх бачимо згори; зображення окремих об’єктів на папері за допомогою умовних знаків; немає правильної відповіді. } 10.На плані місцевості предмети позначають : { фішками; стрілками; умовними знаками; немає правильної відповіді. } 11.Що називається горизонтом? частина земної поверхні,що ми можемо бачити очима; все те,що ми бачимо перед собою; =уявна лінія торкання небосхилу і земної поверхні; немає правильної відповіді. } 12.Що таке лінія горизонту? { уявна лінія, що проводять на однаковій відстані від полюсів; =уявна лінія, по якій ніби то небо з’єднується з землею, уявна лінія,що проходить через центр Землі; немає правильної відповіді. } 13.Скільки є основних сторін горизонту? { 6; 8; =4; немає правильної відповіді. } 14.Познач правильний перелік основних сторін горизонту: північ, схід, захід, південь, північний захід, північний схід, південний захід. Південний схід; =північ. південь, схід, захід; північний захід, північний схід, південний захід, південний схід північ,південь,схід.захід. верх низ. } 15. .Познач правильний перелік проміжних сторін горизонту: { =північний захід. північний схід, південний захід, південний схід; північ, схід, захід, південь; північний захід, північний схід, південний захід, південний схід, північ, схід, захід, південь; немає правильної відповіді. } 16.Прилад,що допомагає спостерігати за зорями: { мікроскоп; =телескоп; термометр; немає правильної відповіді. } 17.Найбільша ширина Чорного моря: { 800км; =580км; 680 км; немає правильної відповіді. } 18.У Чорному морі: { немає островів; =10 островів; небагато островів; немає правильної відповіді. } 19.Тваринний світ Чорного моря: { бідний через наявність в воді сірководню; як і у всіх морях; =надзвичайно різноманітний; немає правильної відповіді. } 20.На стан природи в Чорному морі: { нічого не впливає; впливають стоки річок, викиди шкідливих речовин; =впливають стоки річок, викиди шкідливих речовин, розміщення міст і сіл на узбережжі; немає правильної відповіді. } 21. Азовське море: { одне з найменших у світі; одне з найбільших у світі; таке саме за розміром, як і Чорне море; =немає правильної відповіді. } 22Найбільші острови Чорного моря: { =Піщаний, Бирючий, Черепаха; Джарилгач та Зміїний; Кримський; немає правильної відповіді. } 23.Заповідники Азовського моря: { «Лебедині острови», «Дунайський»; «Карадазький» і « Мис Мартьяна»; = « Казантипський природний заповідник»; немає правильної відповіді. } 24.Чому природа Землі різноманітна? { =бо на її поверхню потрапляє неоднакова кількість світла і тепла; тому,що є різні форми поверхні; тому, що на Землі змінюються пори року; немає правильної відповіді. } 25.Природні зони - це : { теплові пояси землі; = велика ділянка земної поверхні з однаковими природними умовами; материки землі; немає правильної відповіді. } 26. Природні зони змінюються : { зі сходу на захід; у різних напрямках; =з півночі на південь; немає правильної відповіді. } 27.Зона мішаних лісів розташована: { на сході України; =на півночі України; на Півдні України; немає правильної відповіді. } 28.Степова зона розташована: { на півночі України; в центральній частині України; =на півдні України; немає правильної відповіді. } 29. Для збереження природи степів утворено заповідник: { =Асканія Нова; Поліський; Канівський; немає правильної відповіді. } 30.Гори,розташовані на заході України: { =Карпатські; Кримські; Уральські; немає правильної відповіді. } 31.Найвища вершина Карпатських гір: { = гора Говерла; гора Роман-Кош; немає правильної відповіді; гора Джомолунгма. } 32.Висота Говерли: { =2061м; 1000м; 5061м; 3061м. } 33.Заповідники потрібні для: { Заготівлі дерев, квітів; наукових досліджень; відпочинку людей; = збереження рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин. }
Перегляд файлу

Педагогічний факультет

Кафедра фахових  методик і технологій початкової освіти

Відповідальна особа – Леся Михайлівна Височан

тел. 0963654260

Предмет: Методика викладання освітньої галузі « Природознавство»

ОКР:  магістр

 

  Основний рівень

 

 1. Методика викладання природознавства є складовою частиною:

{

= загальної методики викладання біології

 загальної методики викладання зоології

 загальної методики викладання педагогіки

 загальної методики викладання валеології

}

 1. Методика викладання природознавства належить до системи:

{

 математичних наук

 природничих наук

= педагогічних наук

 історичних  наук

}

 

 1. Предметом методики викладання природознавства є:

процес навчання, який включає зміст та методи, що здійснюються в певних історичних умовах

{

=процес навчання, який включає завдання, зміст, методи, організацію, навчання, що здійснюються в певних історичних умовах і складається з діяльності вчителя і учнів

процес навчання, який включає зміст та методи навчання, що здійснюються в певних історичних умовах та є результатом діяльності педагога та учнів

процес навчання, що здійснюються в певних історичних умовах і складається з діяльності вчителя і учнів

}

 

 1. Метою методики викладання природознавства є:

{

встановлення зв'язків та взаємної обумовленості явищ у цьому процесі

вивчення і узагальнення досвіду викладання природознавства

=процес, навчання, встановлення зв'язків та взаємної обумовленості явищ у цьому процесі, вивчення і узагальнення досвіду викладання природознавства, засвоєння учнями знань з природознавства, оволодіння ними практичними уміннями та навиками догляду за рослинами і на цій підставі виявлення закономірності процесу навчання, формулювання практичних правил для викладання основ природознавства

процес, навчання, встановлення зв'язків та взаємної обумовленості явищ у цьому процесі, вивчення і узагальнення досвіду викладання природознавства, засвоєння учнями знань з природознавства, оволодіння ними практичними уміннями та навиками догляду за рослинами

}

 

 1. У процесі навчання природознавства нерозривно пов'язані між собою:

{

навчальний предмет і викладання

     зміст навчання і діяльність учителя

викладання і навчання

=зміст навчання, діяльність учителя і діяльність учнів

}

 

 1. Методика викладання природознавства опирається на принципи:

{

=дидактики

школознавства

    теорії виховання

розвиваючого навчання

}

 

 1. Методика викладання природознавства базується на таких принципах:

{

комплексний підхід до навчання, виховання в праці

виховання в праці, науковості й доступності, систематичності й зв'язку теорії з практикою

=цілеспрямованість виховання, зв'язок виховання з життям, комплексний підхід до виховання, виховання в праці

цілеспрямованість виховання, зв'язок виховання з життям, комплексний підхід до виховання, виховання в праці, науковості й доступності, систематичності й зв'язку теорії з практикою

}

 

 1. Зміст методики викладання природознавства складається з:

{

 2 рівнів

=3 рівнів

4 рівнів

7 рівнів

}

 

9. Перший рівень змісту методики викладання природознавства це:

{

 генезис компонентів методичної системи з природознавства, їх зміст за газальні закономірності реалізації кожного на основі взаємозв'язків і взаємозалежностей між ними

способи, форми і засоби втілення закономірностей здійснення кожного компонента в конкретних педагогічних ситуаціях

генезис компонентів методичної системи з природознавства, способи, форми і засоби втілення закономірностей здійснення кожного компонента в конкретних педагогічних ситуаціях

=сутність навчання і об'єктивні загальні закономірності його проходження

}

 

 1. Другий рівень змісту методики викладання природознавства це:

{

=генезис компонентів методичної системи з природознавства, їх зміст за газальні закономірності реалізації кожного на основі взаємозв'язків і взаємозалежностей між ними

   способи, форми і засоби втілення закономірностей здійснення кожного компонента в конкретних педагогічних ситуаціях

генезис компонентів методичної системи з природознавства, способи, форми і засоби втілення закономірностей здійснення кожного компонента в конкретних педагогічних ситуаціях

сутність навчання і об'єктивні загальні закономірності його проходження

}

 

 

 1. Третій рівень змісту методики виклалання природознавства це:

{

 генезис компонентів методичної системи з природознавства, їх зміст за газальні закономірності реалізації кожного на основі взаємозв'язків і взаємозалежностей між ними

=способи, форми і засоби втілення закономірностей здійснення кожного компонента в конкретних педагогічних ситуаціях

генезис компонентів методичної системи з природознавства, способи, форми і засоби втілення закономірностей здійснення кожного компонента в конкретних педагогічних ситуаціях

сутність навчання і об'єктивні загальні закономірності його проходження

}

 

 1. Перший рівень змісту методики викладання природознавства забезпечується під час вивчення:

{

педагогіки

психології

педагогіки та зоології

=педагогіки та психології

}

 

 1. В методиці викладання природознавства  психолого-педагогічні знання актуалізуються:

{

в ієрархічній послідовності

=в логічній послідовності

в систематичній послідовності

непослідовно

}

 

 1. Методика викладання природознавства є:

{

біологічною дисципліною

зоологічною дисципліною

    = педагогічною дисципліною

біологічною і педагогічною  дисципліною

}

 

 1. Методика викладання природознавства:

{

=розробляє зміст кожного компонента методичної системи, умови їх реалізації, вивчає взаємозв'язки між ними й розробляє найефективнішу технологію управління процесом навчання, спрямовану на освіту, розвиток і виховання особистості кожного учня

розробляє зміст педагогічної системи, умови його реалізації, розробляє найефективнішу технологію управління процесом навчання, спрямовану на освіту, розвиток і виховання особистості кожного учня

розробляє зміст педагогічної системи, умови його реалізації, розробляє найефективнішу технологію управління процесом виховання

розробляє зміст кожного компонента методичної системи, умови їх реалізації, розробляє зміст педагогічної системи, умови його реалізації, розробляє найефективнішу технологію управління процесом виховання

}

 

 1. Методика викладання природознавства це:

{

це галузь педагогічної науки, яка досліджує процес вивчення

історії з метою підвищення його ефективності і якості

 

формування системи уроків до кожної теми в залежності від її змісту

 

=педагогічна наука, яка розкриває освітнє і виховне значення предмета, вивчає зміст, форми та методи  роботи відповідно до вікових особливостей учнів  у певних історичних умовах

 

біологічна наука, яка розкриває освітнє і виховне значення предмета, вивчає зміст, форми та методи  роботи відповідно до вікових особливостей учнів  у певних історичних умовах

 

}

 

 1.      Основною дидактичною особливістю природознавства є:

{

наполегливість

доступність

цілеспрямованість

= конкретність

}

 

 1.      Важливим завданням методики викладання природознавства є:

{

=визначення вимог щодо підготовки вчителя як викладача природознавства

підготовка вчителя як викладача природознавства

 прищеплення в учнів любові до природи

прищеплення в учнів любові до навколишнього середовища

}

 

 1.      Методика викладання природознавства тісно пов'язана з:

{

дидактикою, філософією, історією

=дидактикою, психологією, філософією та біологічними науками

 дидактикою, психологією та біологічними науками

дидактикою, психологією, історією, філософією та біологічними науками

}

 

 

 1.      На основі теоретичних положень дидактики методика викладання природознавства розробляє:

{

форми та методи навчального процесу

матеріал для дидактичних узагальнень та біологічної практики

=вказівки, методи, прийоми, організаційні форми, спрямовані на вдосконалення процесу навчання, піднесення якості навчальної роботи учнів

вказівки, методи, прийоми, організаційні форми, спрямовані на вдосконалення процесу навчання, піднесення якості навчальної роботи учнів, матеріал для дидактичних узагальнень та біологічної практики

}

 

 1.      Важливість зв'язку  методики з філософією зумовлена тим, що:

{

=вивчення основ науки про прояви життя на різних рівнях організації матерії має на меті формування й розвиток в учнів світогляду

вивчення основ науки про прояви життя на різних рівнях організації матерії має на меті формування й розвиток в учнів логічного мислення

вивчення основ науки про прояви життя на різних рівнях організації матерії має на меті формування й розвиток в учнів самоучіння природознавства

вивчення основ науки про прояви життя на різних рівнях організації матерії має на меті прищеплення учням любові до природи

}

 

 1.      Методика викладання природознавства має такі базиси:

{

у науках про природу

у науках про виховання

у науках про природу та виховання

=у педагогіці психології та науках про природу

}

 

 1.      Основною умовою нормального ходу процесу навчання є:

{

=усунення суперечностей між навчальним матеріалом і практичними знаннями

усунення суперечностей між навчальним матеріалом і практичними завданнями

усунення суперечностей між навчальними підручниками і практичними знаннями

усунення суперечностей між навчальними підручниками і практичними завданнями

}

 

 1.      При вивченні предметів і явищ природи важливо:

{

зв'ясувати подібність і відмінність, що вивчаються

встановити систематичність між об'єктами, що вивчаються

встановити їхнє походження

=встановлювати взаємозв'язки та взаємозалежність між об'єктами, що вивчаються

}

 

 1.      Знайомство молодших школярів із природою починається з:

{

вивчення теоретичного матеріалу

практичних занять

= спостережень

вивчення теоретичного матеріалу та застосування його на практиці

}

 

 1.      Розпочинаючи педагогічне дослідження, слід передусім зв'ясувати його:

{

роль в процесі навчання

=вихідні положення

доступність для учнів початкової школи

принципи побудови

}

 

 1.      За умовами організації визначають такі види педагогічного експерименту:

{

природний та науковий

науковий та лабораторний

=природний, лабораторний, комплексний

 природний, лабораторний, комплексний та науковий

}

 

 1.      Лабораторний педагогічний експеримент проводиться:

{

в лабораторії

на природі

= в створених експериментатором умовах

в класах під час проведення уроку з природознавства

}

 

 1.      Комплексний педагогічний експеримент, це:

{

= поєднання лабораторного і природного

поєднання лабораторного і наукового

 поєднання наукового і природного

природного і логічного

}

 

 1.      Практичне застосування результатів дослідження в школі дає можливість:

{

розвивати в учнів логічне мислення

вести виховну роботу на належному рівні

=вести навчально-виховну роботу на належном рівні

 закріплення вивченого матеріалу з природознавства

}

 1. Основне завдання природознавства це:

{

= підготовка учнів до майбутньої практичної діяльності

прищеплення в учнів любові до природи

процес навчання, який включає зміст та методи, що здійснюються в певних історичних умовах

вивчення основ науки про прояви життя на різних рівнях організації матерії

}

 

 1. Специфічними для природознавства принципами є:

{

краєзнавчості, доступності, наочності

наочності, батьківщинознавчості, краєзнавчості, сезонності, доступності, систематичності

=батьківщинознавчості, краєзнавчості, сезонності

батьківщинознавчості, краєзнавчості, сезонності, доступності, систематичності

}

 

 1. Принцип науковості передбачає:

{

=врахування наукової достовірності фактичого матеріалу

відповідність змісту і методів навчання до вікових особливостей учнів

розкриття змісту навчання і засвоєння його учнями

врахування наукової достовірності фактичого матеріалу та розкриття змісту навчання і засвоєння його учнями

}

 

 1. Принцип науковості навчання знаходить свій конкретний вияв у:

{

розкритті змісту навчання і засвоєння його учнями

відповідністі змісту і методів навчання до вікових особливостей учнів

=у побудові навчальних програм та посібників, у рівні викладання, у формах і методах навчання

у побудові навчальних програм та посібників, у рівні викладання

}

 

 1. На сучасному етапі начальні програми, плани, підручники розробляються за принципом:

{

    = доступності

наочності

систематичності

логічної побудови

}

 

 1. Принцип доступності потребує викладу навчального матеріалу з урахуванням:

{

відповідністі змісту і методів навчання до вікових особливостей учнів

=розуміння його дітьми певної віковорї групи, їх розвитку і підготовки

наукової достовірності фактичого матеріалу

наукової достовірності наочного матеріалу

}

 

 1. Принцип доступності певною мірою забезпечується реалізацією принципу:

{

краєзнавчості

=наочності

систематичності

логічної побудови

}

 

 1. Під наочністю розуміється:

{

=використання під час навчання предметів і явищ навколишнього світу, а також їх зображень

відповідність змісту і методів навчання до вікових особливостей учнів

розкриття змісту навчання і засвоєння його учнями

врахування наукової достовірності фактичого матеріалу та розкриття змісту навчання і засвоєння його учнями

}

 

 1. Правильне розуміння дітьми конкретного і абстрактного неможливе без застосування принципу:

{

краєзнавчості

     =наочності

      систематичності

      логічної побудови

}

 

 1.  Курс ознайомлення з навколишнім середовищем у 1-му класі починається з тем:

{

=повітря, вода, грунт

поля, тварини поля

пори року

грунт, поля

}

 

 

 1.  Результати спостережень фіксуються в:

{

зошитах

календарях спостереження

класному календарі природи і праці людей

=календарях спостереження, класному календарі природи і праці людей

}

 

 1.  Щоб розпочати краєзнавчу роботу, вчителю разом з дітьми необхідно зібрати відповідний матеріал про свій район, зокрема про:

{

географічне положення

     дані про особливості пір року

     історію свого краю, населення, його національний склад

     =всі відповіді вірні

}

 

 1.  Краєзнавчий підхід:

{

=має здійснюватись на всіх уроках з природознавства

не має здійснюватись

 має здійснюватись на уроках з природознавства, які стосуються живої природи

має здійснюватись на уроках з природознавства, які не стосуються живої природи

}

 

 1.  Скільки етапів є в краєзнавстві?

{

8

 3

=2

4

}

 

 1.  Етапи краєзнавства включають:

{

збір матеріалу, що характеризує певну місцевість

використання зібраного матеріалу на уроках

розкриття змісту навчання і засвоєння його учнями

=збір матеріалу, що характеризує певну місцевість, використання зібраного матеріалу на уроках

}

 

 1.  Концептуальна основа і мета курсу «Я і Україна»:

{

=сприяти формуванню в молодших школярів потреби до пізнання світу і людини в ньому

процес навчання, який включає зміст та методи, що здійснюються в певних історичних умовах

вивчення і узагальнення досвіду викладання природознавства

засвоєння учнями знань з природознавства

}

 

 1. Зміст курсу «Я і Україна» дає змогу учневі набути цілісні знання про:

{

природу

людину

тваринний світ

=людину та її життєвий світ, про природу рідного краю

}

 

 1. Програми з природознавства побудовані за змістовими лініями, які визначені:

{

=Державним стандартом початкової загальної освіти

 Законом України «Про освіту»

Законом України «Про загальну середню освіту»

Законом України « Про охорону дитинства»

}

 

 1. Перше уявлення про ланцюг живлення дається учням в:

{

1 класі

 2 класі

3 класі

= 3-4 класі

}

 

 1. Перше уявлення про природоохоронні проблеми та їх розв'язання приділяється в:

{

 1 класі

2 класі

3 класі

= 3-4 класі

}

 

 1. У якому класі в учнів формуються поняття про природні зони?

{

1 класі

 2 класі

3 класі

= 4 класі

}

 

 1. Головною особливістю курсу «Я і Україна» є:

{

=інтегрування змісту знань шкільних предметів природничого і соціально-гуманітарного циклу і власного досвіду учнів

формуванняв молодших школярів потреби до пізнання світу і людини в ньому

інтегрування змісту знань шкільних предметів природничого та історичного циклу та власного досвіду учнів

інтегрування змісту природничого і соціально-гуманітарного циклу і власного досвіду учнів

}

 

 1. У змісті інтегрованого курсу  «Я і Україна» виділяють чотири змістові лінії:

{

= «Людина», «Природа», «Суспільство», «Культура»

«Людина», «Природа», «Суспільство», «Тваринний світ»

«Природа», «Суспільство», «Тваринний світ», «Культура»

«Природа», «Суспільство», «Тваринний світ», «Пори року»

}

 

 1. Інтегрований курсу  «Я і Україна» передбачає:

{

поєднання навчальних і наочних завдань початкової школи

розробку виховних завдань початкової школи

=поєднання реалізації навчальних і виховних завдань завдань початкової школи

розробку навчальних завдань початкової школи

}

 

 1. У центрі уваги інтегрований курсу  «Я і Україна» є:

{

вчитель

=учень

природа

школа

}

 

 1. Мінімальна кількість годин, яка повинна бути виділена для вивчення курсу «Я і Україна» в першому класі:

{

= 1

 2

 3

 4

}

 

 1. Мінімальна кількість годин, яка повинна бути виділена для вивчення курсу «Я і Україна» в другому класі:

{

= 1

2

3

4

}

 

 1. Мінімальна кількість годин, яка повинна бути виділена для вивчення курсу «Я і Україна» в третьому класі:

{

1

=2

В) 3

Г) 4

}

 

 1. Мінімальна кількість годин, яка повинна бути виділена для вивчення курсу «Я і Україна» в четвертому класі:

{

А) 1

Б) 2

3

4

}

 

 1. Скільки виділяється резервних годин в 1-му і 2-му класах, які можуть бути використані на розсуд вчителя для проведення екскурсій, повторення матеріалу, узагальнення знань?

{

1

=2

3

4

}

 

 1. Процес пізнавальної діяльності розпочинається із:

{

=сприймання окремих явищ, предметів, подій, які відбуваються через відчуття окремих ознак або властивостей

розуміння окремих явищ, предметів, подій, які відбуваються через відчуття окремих ознак або властивостей

сприймання окремих явищ, предметів, подій, які відбуваються під час вивчення природознавства

розуміння учнями живої і неживої природи

}

 

 1. Сприйняття тісно пов'язане з:

{

логічним мисленням і мовою

=образним мисленням і мовою

цілеспрямованістю

конкретністю

}

 

 1. Результат сприйняття, це:

{

процес відображення людиною природи, яка об'єктивно існує, незалежно від нашої свідомості

процес відображення людиною природи, яка суб'єктивно існує, незалежно від нашої свідомості

=створення цілісного образу об'єкта на основі безпосередніх відчуттів з участю образного мислення і пам'яті

створення цілісного образу об'єкта на основі безпосередніх відчуттів з участю логічного мислення і пам'яті

}

 

 1. Пізнання, це:

{

=процес відображення людиною природи, яка об'єктивно існує, незалежно від нашої свідомості

процес відображення людиною природи, яка суб'єктивно існує, незалежно від нашої свідомості

створення цілісного образу об'єкта на основі безпосередніх відчуттів з участю образного мислення і пам'яті

створення цілісного образу об'єкта на основі безпосередніх відчуттів з участю логічного мислення і пам'яті

}

 

 1. Формою відображення природи в мозку людини є:

{

уявлення, поняття

закони

категорії

=всі відповіді вірні

}

 

 1. Уявлення, це:

{

процес відображення людиною природи, яка суб'єктивно існує, незалежно від нашої свідомості

створення цілісного образу об'єкта на основі безпосередніх відчуттів з участю образного мислення і пам'яті

=відтворення пам'яттю образів сприйнятих у минулому предметів і явищ

створення цілісного образу об'єкта на основі безпосередніх відчуттів з участю логічного мислення і пам'яті

}

 

 1. Пізнання об'єктивної дійсності починається з:

{

відчуття

=відчуття і сприймання

сприймання

мислення

}

 

 1. У процесі навчання в початковій школі завжди потрібно виходити з такого положення:

{

вести учнів із незнання до знання

дитина повинна спочатку усвідомити одиничні речі, предмети, через відчуття і уявлення, засвоюючи в подальшому поняття про ці одиничні предмети

процес навчання повинен бути діалектичним

=всі відповіді вірні

}

 

 1. Поняття, це:

{

=система знань, оволодіння якими вимагає досить складної пізнавальної діяльності учнів і обумовлює якість засвоєного матеріалу

відтворення пам'яттю образів сприйнятих у минулому предметів і явищ

створення цілісного образу об'єкта на основі безпосередніх відчуттів з участю логічного мислення і пам'яті

це слово, наповнене суб'єктивним змістом

}

 

 1.  У природознавстві розрізняють такі поняття:

{

=прості і складні

поширені і непоширені

першорядні і другорядні

загальні і одиничні

}

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Природознавство, 4 клас, Матеріали до уроків
НУШ
Інкл
До підручника
Природознавство 4 клас (Андрусенко І.В.)
Додано
14 травня
Переглядів
18
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку