19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Україна в умовах перебудови в СРСР.

Про матеріал
Конспект уроку складено згідно методичним вимогам Міністерства освіти і науки України
Перегляд файлу

Урок №

11 клас

 

Тема: Політика «прискорення» та її наслідки в Україні.

Мета: створити умови для формування предметних компетентностей (логічної, мовленнєвої, аксеологічної, хронологічної, інформаційної,  просторової); формування критичного мислення, логічного обґрунтування власної позиції; розвивати соціальні і громадянські компетентності, вміння вчитися впродовж життя, працювати в команді, робити адекватну самооцінку; виховувати життєві компетентності - патріота  та відповідального громадянина;

Очікувані результати    

 Після цього уроку

 • Учень отримає знання з теми
 • Учень навчиться презентувати опрацьований матеріал

Учень покращить історичну грамотність (вмітиме визначати хронологічну послідовність головних подій періоду «перебудови» в Україні; складати синхроністичну таблицю подій в Україні, в Європі, у світі; на основі різних джерел інформації: характеризувати внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України у другій половині 80-х pp. XXст.; описувати повсякденне життя та визначати зміни, пов’язані з процесами «перебудови» суспільного життя )                                       

 • Учень отримає можливість розвинути елементи самоконтролю
 • Учень отримає знання з підприємницької діяльності
 • Учень навчиться робити логічні висновки
 • Учень закріпить вміння працювати в групі

Обладнання: підручник, документи, тестові завдання, відеоматеріали, ноутбук,

Методи роботи на уроці:

1. Словесні (розповідь, бесіда).

2. Пояснювально – ілюстративні (робота з таблицями, історичними джерелами, з підручником, словникова робота).

3. Інтерактивні

 • ПРЕС
 • Обговорення переглянутих фрагментів з документальних фільмів.
 • Робота над ключовим питанням уроку.
 • Самостійна робота учнів з історичними джерелами.
 • Робота з підручником.
 • Висвітлення учнями власних позицій щодо питань уроку.
 • Оцінювання роботи учнів на уроці.
 • Використання ІКТ (презентації, відеоролики).

 

Форми роботи на уроці: колективна, групова, індивідуальна

 

Тип уроку: формування компетентностей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хід уроку

І. Організація класу до уроку 1хв(Розгорнули зошити і записали число і тему уроку; підписали листи самооцінювання)

ІІ. Визначення цілей уроку. (Діти формулюють самостійно). 1хв

Мотивація навчальної діяльності учнів.

 

Час ніколи не стоїть на місці і звичайно ж, вивчаючи історію, ми навчаємося на помилках та беремо за основу щось корисне. Сьогодні ми з вами спробуємо інтегрувати наші знання з всесвітньої історії до історії України, бо в період перебудови і в Україні, і в радянському союзі відбувались приблизно однакові процеси.

Прийом «Занурення в урок» 2 хв

Пригадаймо з всесвітньої історії що таке «перебудова»?

Слайд 1

П е р е б у д о в а — теоретично-політична програма реформування командно-адміністративної, бюрократичної соціальної системи СРСР.

 

Пропонуємо учням проаналізувати історичний анекдот з опорою на опрацьований вдома матеріал

 

Як до описаного суспільного явища ставилося населення країни?

Під час соціологічного опитування у бабусі запитують:

 • Як ви вважаєте, хто перебудову вигадав – учені чи Горбачов?
 • Звісно ж, Горбачов.
 • А чому ви так вважаєте?
 • Якби вчені вигадали, то вони спочатку провели б досліди на тваринах.

 

(Так, населення ставилось із недовірою)

 

На дошці в нас є питання ,на яке ми повинні надати відповідь наприкінці уроку.

 

Чи справедливе, на вашу думку, твердження деяких західних політологів про "перебудову" як про "революцію в СРСР"? Чому?

 

Коротка розповідь вчителя про початок «перебудови» (1 хв)

Слайд 2

На середину 80-х рр. СРСР охопила економічна, соціальна і політична криза, що безпосередньо відбивалася на морально-психологічному стані суспільства. Спроби реанімувати систему силовими методами під час короткого перебування при владі Ю. Андропова та К. Черненка не виправдали себе

На пленумі ЦК КПРС (11 березня 1985 року) лідером партії,  було обрано 54-річного секретаря ЦК КПРС І члена політбюро Михайла Сергійовича Горбачова. На квітневому пленумі 1985 року Горбачов вперше заявив про «необхідність перебудови господарського механізму»

 

ІІІ. Актуалізація знань учнів

 

Пригадайте з уроків всесвітньої історії  сфери  життя, які мала охопити перебудова . (1 хв)   Слайд 3

 

Ваше завдання – з’ясувати що саме було  заплановано під час великих реформ.

 

Учні складають схему самостійно, потім коментують завдання, які треба було розв’язати  по кожній із сфер      (3 хв)                                                          

                             

 

 Складання схеми «Перебудова в суспільстві»                                         

                                                      ПЕРЕБУДОВА

ІV. Етап формування і вдосконалення знань, умінь і навичок учнів

 1. Робота у групах .

Перегляд відео-роліка https://www.youtube.com/watch?v=d928O94AFpM

 (8 хв)

Завдання для 1групи: спираючись на матеріал підручника ст.203-204, відеоматеріал визначте причини «перебудови» (6 хв.)

Завдання для 2 групи: спираючись на матеріал підручника Ст.206-207, відеоматеріал     визначте суть політики прискорення та її наслідки для України

Завдання для 3групи: спираючись на матеріал підручника ст.222-223 , відеоматеріал визначте як уплинула політика прискорення та перебудови на національне відродження в Україні.

 

Релакс-пауза ( 1 хв)

 

 

2. Фронтальна робота з класом

Презентація результатів роботи груп  ( 5 хв)

 

 

Перегляд відео (Цой.Перемен.)  (1 хв) з 30с.до 1.30с

Як ви вважаєте, чи доречна на нашому уроці ця пісня? Чому?

1990 року Віктор Цой загинув під час ДТП. Так, дійсно, народ жадав «перемен»

 

Слайд 4

 

2. Робота з документами ( 3 хв)

 Опрацюйте уривки з історичних документів та визначте, які сподівання покладав народ на процес «перебудови»

1. Леонід Кравчук, перший президент України

«Нам хотілося, щоб все це змінилося: цей консерватизм, щорічні похорони генсека, щорічні виклики вночі, писати від ЦК траурні документи… Все це настільки вже обридло, настільки було неавторитетним, що коли було проголошено перебудову й визначено основні її шляхи — насамперед науково-технічний прогрес (це те, на чому найдовше у своїй доповіді

зосередився Горбачов: що нам потрібні нові технології, що ми не можемо відставати від Заходу)— це було сприйнято більшою частиною пленуму на «ура». …Основне значення перебудови полягало в тому, що вона відкрила очі партійним керівникам, інтелігенції, політичній еліті на те, що ми відстали від західних країн на 50–100 років».

2.Валентина Кирилова, директор видавництва Соломії Павличко «Основи»

«Я добре пам’ятаю той час. Це була моя остання студентська весна на історичному факультеті. Ми не чекали жодних роз’яснень від викладачів кафедри історії КПРС. Ми все давно розуміли, жадали змін, хотіли правди та свободи. Або хоча б їхньої ілюзії. Курс на перебудову? Дайош перебудову! Ми потребували зміни напрямку руху, ми втомилися рухатися в нікуди. Це була надія».

 1. Сергій Шевчук

«Пригадую, як ми захоплювалися «раннім» Горбачовим, як збиралися біля екранів телевізорів, коли він виступав із промовами, кожна з яких розвінчувала великий міф. Слова були красивими, але за ними не виявилося діла».

Індивідуальні відповіді учнів за методом ПРЕС:  (2 хв)

я вважаю, що..

тому, що…

наприклад...

отже,... таким чином...

 

V. Підсумки уроку Розв’язання проблемного питання (2 хв)

                            

- Чи справедливе, на вашу думку, твердження деяких західних політологів про "перебудову" як про "революцію в СРСР"? Чому?

 

 

 

 

VІ. Рефлексія    Слайд 5

Михайло Жванецький (відомий комік) в період перебудови пожартував так «Скажіть, перебудова вже відбулася, чи буде ще гірше?» Як ви думаєте, чому з’явився цей жарт?   (2 хв)

 

Тестові завдання (5 хв) та перевірка

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

 1. М. Горбачов був обраний генеральним секретарем ЦК КПРС у:

А.  березні 1985 р.;   Б.  квітні 1985 р.;   В.  травні 1986 р.;  Г.  вересні 1986 р.

2. Позначте, як називається удосконалення всіх сфер життя, здійснюване під керівництвом КПРС у другій половині 80-х рр.:

А  «відбудова»;     Б  «реконструкція»;    В  «переобладнання»;     Г  «перебудова»

3. Політика гласності у роки перебудови сприяла:

A) зростанню соціальної та національної активності українського суспільства

Б) запровадженню продажу товарів за картками споживача з купонами

B) проведенню перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР

Г) загостренню соціально-економічної кризи, стрімкому зростанню цін

4. Проголошений М. Горбачовом курс «прискорення» мав на меті:

А .упровадження економічних методів управління ринкового типу на        підприємствах;

Б.  реконструкцію  промисловості  та  підвищення  якості  виробленої продукції;

В.  збільшення  обсягів  виробництва  в  легкій  та  харчовій  промисловості;

Г.  підвищення  зарплат  працівникам  бюджетної  сфери,  збільшення пенсій.

5. Яке твердження характеризує політику прискорення, проголошену у 1985 ?

A) визнання приватної власності

Б) перехід до ринкової економіки

B) відмова від директивного планування

Г) збільшення витрат на технічне переоснащення промисловості

 

VІІ. Етап оцінювання роботи на уроці. (2 хв) Самооцінювання. (Слайд 6)

VІІІ. Домашнє завдання  (1 хв)

 1. прочитати ст.204-205, 223-224 підготувати матеріал про односельців – учасників ліквідації аварії на ЧАЕС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Історія України (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Струкевич О.К., Романюк І.М., Дровозюк С.І.)
Додано
15 квітня 2020
Переглядів
1062
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку