18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

ВІДПОВІДІ. Українська література 11 клас /філологічний профіль/ 2020 Контрольна робота №5 /В. Симоненко, Д. Павличко, І. Драч, М. Вінграновський, Б. Олійник/ Тестування

Про матеріал

Ось і очікувані відповіді.

Українська література 11 клас /філологічний профіль/ 2020

Контрольна робота №5

/В. Симоненко, Д. Павличко, І. Драч, М. Вінграновський, Б. Олійник/

Тестування

І варіант

ІІ варіант

Перегляд файлу

Українська література 11 клас /філологічний профіль/ 2020

Контрольна робота №5

/В. Симоненко, Д. Павличко, І. Драч, М. Вінграновський, Б. Олійник/

Тестування

І варіант

 1. Назва представників нової генерації, яких влада переслідувала за свободу творчості, міститься в рядку

А дисиденти 

Б комсомольці

В стиляги 

Г партапаратники

 1. Продовжте вислів М. Вінграновського: «Ми всі з одного часу, з одного народу. Наші юність і молодість, наше тодішнє молоде життя мало подвійну сутність: одну офіційну, казенну, для вчителів та оцінок у школі, а другу — поза школою, де було життя справжнє, життя реальне. Коли ця подвійність була усвідомлена, стався бунт: піднялася наша справжня сутність і відкинула оту офіційну, фальшиву. З цього бунту і почалося...»:

А шістдесятництво  Б постшістдесятництво     В «розстріляне відродження»   Г об'єднання

 1. Пам’яті рідної матері присвятив Борис Олійник цикл поезій ... (1978), який складається з дев’яти віршів.

А «Заклинання вогню»

Б «Сива ластівка»

В «У дзеркалі слова»

Г «Сиве сонце моє»

 1. Тема: розповідь про матір, яка все життя працювала і виховувала своїх дітей. Ідея: розвивати шанобливе ставлення дітей до своїх матерів. Це все про поезію

А «Балада про соняшник» І. Драча

Б «Пісню про матір» Б. Олійника

В «Лебеді материнства» В. Симоненка

Г «Цю жінку я люблю» М. Вінграновського

 1. Режисером, поетом, прозаїком, актором був ...

А Борис Олійник

Б Дмитро Павличко

В Іван Драч

Г Микола Вінграновський

Д Василь Симоненко

 1. Згадайте й оберіть жанр «Казки про Дурила» І. Драча

А поема-містерія

Б казка для дорослих

В балада

Г сатирична поема

 1. Укажіть поета, якого Олесь Гончар назвав «витязем молодої поезії»

А Борис Олійник

Б Дмитро Павличко

В Іван Драч

Г Василь Симоненко

 1. Був сценаристом на кіностудії ім. О. Довженка, написав сценарії до кінофільмів «Сон» (у співавторстві з В. Денисенком) та «Захар Беркут»

А Борис Олійник

Б Дмитро Павличко

В Іван Драч

Г Микола Вінграновський

 1. Оберіть причину, чому в радянських виданнях із вірша В. Симоненка «Є тисячі доріг, мільйони вузьких стежинок...» вилучалися такі рядки:

Коли б я міг забуть убоге рідне поле,

За шмат ції землі мені б усе дали...

До того ж і стерня ніколи ніг не коле

Тим, хто взува холуйські постоли:

А не було показано керівної ролі КПРС

Б строфа вважалася художньо недосконалою

В тут засуджувалася шовіністична політика радянського уряду, спрямована на виродження українства й осуд психології перекинчиків

Г тут використано грубу лексику 

 1. Укажіть художній засіб, який використано в рядку Червоне – то любов, а чорне – то журба

А синекдоха

Б антитеза

В метафора

Г оксиморон

 1. Укажіть письменника, який успішно пройшов творчу еволюцію від «планетарного пафосу» до «інтимного самозосередження»

А Б. Олійник

В І. Драч

В Д. Павличко

Г М. Вінграновський

 1. Укажіть митця, який здобув неперевершену славу поета-пісняра

А Василь Симоненко

Б Іван Драч

В Микола Вінграновський

Г Дмитро Павличко

 1. Кадр із фільму «Повість полум’них літ», у якому головну чоловічу роль зіграв

D:\Мої документи\уроки 11 профіль\микола вінграновський\Микола Вiнграновський у кiнострiчцi Повість полум'яних літ. 1960 р.jpg

А Д. Павличко

Б М. Вінграновський

В О. Довженко

Г І. Драч

 1. Автор рядків

І застиг він на роки й століття

В золотому німому захопленні:

А Борис Олійник 

Б Василь Симоненко

В Іван Драч 

Г Дмитро Павличко

 1. Поетичними збірками дебютували у 1962 році

А В. Симоненко, Д. Павличко, І. Драч

Б В. Симоненко, М. Вінграновський, І. Драч

В Б. Олійник, М. Вінграновський, В. Стус

Г Л. Костенко, Д. Павличко, В. Стус

 1. Микола Ткачук зазначав, що цей поет реформував жанр балади, відкинувши традиційні легендарно-історичні, героїчні й фантастичні її атрибути, але залишивши ліро-­епічну структуру, напружений сюжет.

А Д. Павличко     Б М. Вінграновський     В І. Драч     Г В. Симоненко

 1. Оберіть (два) уривки з творів В. Симоненка, які можна вважати афоризмами

А Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову.

Б Народ мій є! Народ мій завжди буде!

Ніхто не перекреслить мій народ.

В Бо величі справжній не треба спиратись па плечі нікчем.

Г Не говоріть від імені народу,  

розперетричі ви йому впеклись!

 1. Установіть відповідність між прізвищем автора і назвою його поетичної збірки.
  1. Іван Драч                     А «Тиша і грім»
  2. Борис Олійник                  Б «Любов і ненависть»
  3. Василь Симоненко        В «Б’ють у крицю ковалі»
  4. Дмитро Павличко        Г «Корінь і крона»

                                  Ґ «Атомні прелюди» 1г, 2в, 3а, 4б

 1. Установіть відповідність між автором та уривком із його поезії.

1        2          3       4D:\Мої документи\уроки 11 клас\Б. Оійник\Без названия.jpg      5

А) Ми прощаємося на день,

Ніби розходимось на віки.

І твій слід на моєму серці

Поглиблюють кожні очі.

Б) Але певен, що жодного разу

У вагання i сумнiвiв час

Дрiб’язковi хмарки образи

Не закрили б сонце вiд нас.

В) Аби ще в жнива — то було б іще…

Але ж ні жнив, до жнив, до них далеко…

Цю жінку я люблю, і цю любов-лелеку

Не радістю вкриваю, а плачем.

Г) «Лишайтесь щасливі», —

і стала замисленим полем

На цілу планету,

на всі покоління й віки.

Д) Так Кирило до тями брів,

І, щоб мати якусь свободу,

Сокиру бруском задобрив,

І крила обтяв об колоду.       1б, 2д, 3а, 4г, 5в

 1. Установіть відповідність між назвою поезії і автором.

 1. «Найдовша з усіх доріг» 
 2. «Крила» 
 3. «Губами теплими і оком золотим» 
 4. «Задивляюсь у твої зіниці...» 

 

А Іван Драч

Б Борис Олійник

В Василь Симоненко

Г Микола Вінграновський

Д Дмитро Павличко 1д, 2а, 3г, 4в


 

Як же ж оцінювати? 16 завдань по 0,5 – буде 8балів +2 (№17) + по 4 (№18, 20) + 5 (№19) = 23 б.

Отриману суму балів ділимо на 2, наприклад, набрано  17 балів ділимо на 2 = округлюємо на користь учнів – 9 балів.


Українська література 11 клас /філологічний профіль/ 2020

Контрольна робота №5

/В. Симоненко, Д. Павличко, І. Драч, М. Вінграновський, Б. Олійник/

Тестування

Варіант II

 1. Умовна назва суспільно-політичної доби, на тлі якої постало літературне «шіст­десятництво», міститься в рядку

А «культ особи» 

Б «хрущовська відлига»

В «перебудова» 

Г «атомний синдром»

 1. Поетами-шістдесятниками були всі на­звані автори, крім

А Івана Драча

Б Ліни Костенко

В Василя Симоненка

Г Андрія Малишка

 1. Жанр поезії «Пісня про матір» Б. Олійника.

А філософська лірика

Б громадянська лірика

В інтимна лірика

Г пейзажна лірика

 1. Поезія «Вибір» Б. Олійника за жанром ...

А філософська лірика

Б громадянська лірика

В інтимна лірика

Г пейзажна лірика

 1.  Поема «Ніж у сонці» стала творчим дебю­том

А Івана Драча     Б Бориса Олійника      В Василя Симоненка     Г Миколи Вінграновського

 1. У «Баладі про соняшник» І. Драч застосував фольклорний мотив ...

А гіперболи

Б алегорії

В перевтілення (метаморфози)

Г спогадів

 1. «Поет від Бога! Але чимало написав і зайвого. Щось відсіється, а зостанеться золоте зерно», – так Олесь Гончар висловився про ...

А В. Симоненка

Б Д. Павличка

В М. Вінграновського

Г Б Олійника

 1. Визначте історичний роман М. Вінграновського

А «Іван Мазепа»

Б «Павло Полуботок»

В «Северин Наливайко»

Г «Петро Сагайдачний»

 1. Оберіть причину,чому в радянських виданнях із віршів В. Симоненка «Україні» («Задивляюсь у твої зіниці...») вилучалися такі рядки

Ради тебе перли в душу сію,

Ради тебе мислю і творю...

Хай мовчать Америки й Росії,

Коли я з тобою говорю.

А випадково були пропущені

Б ці слова ображають національні почуття інших народів

В строфу вважали художньо недосконалою

Г вони позначені почуттям високої національної гідності

 1.  Композитор Олександр Білаш співпрацю­вав із поетом

А І. Драчем

Б В. Симоненком

В М. Вінграновським

Г Д. Павличком

 1. Українським Орфеєм називають

А В. Симоненка

Б Д. Павличка

В М. Вінграновського

Г Б. Олійника

 1. Оберіть назву прижиттєвої збірки поезій Василя Симоненка

А «Вино з троянд»

Б «Тиша і грім»

В «Земне тяжіння»

Г «Лебеді материнства»

 1. На світлині зображено подружжя

D:\Мої документи\уроки 11 профіль\микола вінграновський\Щасливе подружжя Вінграновських.jpg

А Симоненків

Б Вінграновських

Г Олійників

Д Павличків

 1. Автор рядків

Я проллюся крапелькою крові

На твоє священне знамено.

А Борис Олійник 

Б Микола Вінграновський

В Василь Симоненко 

Г Дмитро Павличко

 1. Власний сонетарій є у творчому доробку

А Д. Павличка     Б М. Вінграновського     В І. Драча     Г В.Симоненка

 1. «Сонце моє оранжеве» – так звернувся Іван Драч до

А коханої    Б матері    В України    Г поезії

 1. Оберіть (два) уривки з творів Б.Олійника, які можна вважати афоризмами.

А Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову.

Б І вже коли ти похитнувсь у мові, Вважай, що похитнувся у собі.

В І взагалі: ко' б не було рабів, Цікаво, чи з'явилися б тирани?

Г Не говоріть від імені народу, — розперетричі ви йому впеклись!

 1.  Установіть відповідність між прізвищем автора і назвою його поетичної збірки.
 1.    Микола Вінграновський
 2.    Іван Драч
 3.    Василь Симоненко
 4.    Дмитро Павличко

А «Лебеді материнства»

Б «Гранослов»

В «Мандрівки серця»

Г «Соняшник»

Ґ «Атомні прелюди» 1ґ, 2г, 3а, 4б

 1. Установіть відповідність між назвами творів та уривками з них.

1 «Балада роду»

2 «Цю жінку я люблю»

3 «Задивляюсь у твої зіниці...»

4 «Два кольори»

5 «Вибір»

А) Мене водило в безвісті життя,

Та я вертався на свої пороги,

Переплелись, як мамине шиття,

Мої сумні і радісні дороги.

Б) Воно мені, мабуть, так мало бути.

Мабуть, воно так сказано мені.

Бо так вже склалось — не забуть, не збути,

Не призабути навіть уві сні.

В) Внучок тупцю тупотить,

Тупцю, внуцю, тупцю, хлопче,

Сто стежин у світ летить,

Він — сто першеньку протопче…

Г) Життю — ні кінця, ні начала.

І вічно по колу землі:

Комусь — лебеді від’ячали,

Комусь — ще сурмлять журавлі

Д) Україно, ти моя молитва,

Ти моя розпука вікова…

Гримотить над світом люта битва

За твоє життя, твої права.                1в, 2б, 3д, 4а, 5г

20. Установіть відповідність між назвою поезії і автором.


 1. «Пісня про матір» 
 2. «Балада про соняшник» 
 3. «Найдовша з усіх доріг» 
 4. «Є в коханні і будні і свята» 

А Іван Драч

Б Борис Олійник

В Василь Симоненко

Г Микола Вінграновський

Д Дмитро Павличко 1б, 2а, 3д, 4в

 

Як же ж оцінювати? 16 завдань по 0,5 – буде 8балів +2 (№17) + по 4 (№18, 20) + 5 (№19) = 23 б.

Отриману суму балів ділимо на 2, наприклад, набрано  17 балів ділимо на 2 = округлюємо на користь учнів – 9 балів.

 


 


 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Мороз Інна Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
4 лютого 2020
Переглядів
23210
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку