Урок 56 "Робота і потужність електричного струму"

Про матеріал
Мета уроку: Навчальна. Сформувати знання учнів про роботу і потужність електричного струму. Розвивальна.Розвивати вміння аналізувати навчальний матеріал, умову задачі, хід розв’язання задач, творчий підхід до вирішення завдань. Виховна.Формування таких якостей особистості, як працелюбність, уважність, зібраність, спостережливість. Очікувані результати: знають визначення потужності електричного струму, формули для знаходження роботи електричного струму; записують формули роботи електричного струму, потужності; дотримуються правил ТБ у фізичному кабінеті. Нові поняття: робота електричного струму. Тип уроку:комбінований урок Обладнання:навчальна презентація, комп’ютер, амперметр, вольтметр.
Перегляд файлу

1

 

План конспект уроку фізики

 

Учитель Савчук Ганна Іванівна

 

Урок 56                        Дата ____/___/____                   Клас 8____

 

Робота і потужність електричного струму

Мета уроку:

Навчальна. Сформувати знання учнів про роботу і потужність електричного струму.

Розвивальна.Розвивати вміння аналізувати навчальний матеріал, умову задачі, хід розв’язання задач, творчий підхід до вирішення завдань.

Виховна.Формування таких якостей особистості, як працелюбність, уважність, зібраність, спостережливість.

Очікувані результати: знають визначення потужності електричного струму, формули для знаходження роботи електричного струму; записують формули роботи електричного струму, потужності; дотримуються правил ТБ у фізичному кабінеті.

Нові поняття: робота електричного струму.

 

Тип уроку:комбінований урок

Обладнання:навчальна презентація, комп’ютер, амперметр, вольтметр.

 

План уроку:

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

IІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

ІV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 

Хід уроку

Та вся сучасна цивілізація на електриці стоїть

Д.Глуховський

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Оголошення оцінок за контрольну роботу та за тему.

Обговорення виконання завдань у яких допущено помилки.

 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Дія всіх відомих вам електричних приладів відбувається за рахунок електричної енергії. В результаті цього одержуємо світло, теплоту, звук, механічний рух, тобто різні види енергії.

Все це приклади роботи електричного струму. У всіх цих випадках електрична енергія перетворюється в інший вид енергії (світлову, теплову, магнітну, хімічну).

Яку роботу виконує електричний струм, проходячи по тій або іншій ділянці кола?

 

IІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

  1. Робота електричного струму

Сам по собі електричний струм не потрібний. Важливим є не сам струм, а його дія. Дія електричного струму характеризується роботою електричного струму.

Робота — це величина, яка характеризує перетворення енергії з одного виду на іншій або перехід енергії від одного тіла до іншого.

Наприклад, була енергія кінетична, стала енергія потенціальна, тобто тіло перебувало в стані руху, потім воно зупинилося, піднявшись при цьому на деяку висоту.

Щодо електричного струму, то ми вже знаємо про рух електричних зарядів у провідникові й що рух цей відбувається під дією електричного поля, тобто роботу здійснює електричне поле. І робота в поданому випадку показує, як енергія одного виду, наприклад енергія електричного струму, перетворюватиметься на інші види енергії — механічну, теплову та ін.

 Виведення формули для знаходження роботи електричного струму

Робота електричного струму пов’язана передусім із поняттям електричної напруги й сили струму.

Робота електричного поля — це добуток електричної напруги на заряд, що проходить у провіднику.

Це твердження отримане зі співвідношення для електричної напруги.

Електрична напруга — це робота електричного поля з перенесення електричного заряду q.

Заряд — це добуток сили струму на якийсь час, протягом якого цей заряд проходить у провіднику.

 

Це твердження виходить зі співвідношення для сили струму.

Сила струму — це відношення заряду до часу, протягом якого проходить заряд через поперечний переріз провідника.

.

Підставивши у формулу визначення роботи , отримаємо вираз для обчислення роботи електричного струму, роботи електричного поля з переміщення електричного заряду.

.

Робота — 1 джоуль (1 Дж);

Напруга — 1 вольт (1 В);

 

 

Щоб виміряти роботу електричного струму в колі, треба мати вольтметр, амперметр і годинник.

Робота електричного струму дорівнює добутку сили струму на ділянці кола, напрузі на кінцях цієї ділянки й часу, протягом якого проходить струм у провіднику.

 Прилади для вимірювання сили струму й електричної напруги

Робота електричного струму пов’язана з приладами, що дозволяють визначати значення вказаних величин.

Напругу визначають за допомогою приладу, який називається вольтметром. А для вимірювання сили струму використовують амперметр.

Увімкнувши ці два прилади в електричне коло, спостерігаючи за показами цих приладів, визначивши час, протягом якого виконують вимірювання, визначаємо значення роботи електричного струму.

; .

Зверніть увагу на те, що плата, яку ми вносимо за електроенергію, — це плата саме за роботу електричного струму. Дія електричного струму — це ті самі дії, які використовують у техніці, такий як нагрівальні пристрої, пристрої, які використовують у побуті (телевізори, радіоприймачі та ін.).

Робота вимірюється за допомогою амперметра й вольтметра, але є окремий прилад, який відразу здатний вимірювати роботу електричного струму.

 

 

 

 

 

 

2. Потужність електричного струму

Питання класу

На побутових приладах є написи:

На електричній лампі  «230 В; 60 Вт»

На електропрасці «потужність електричної праски 2200 Вт»

Що ці написи означають?

 

Потужність електричного струму фізична величина, що характеризує швидкість виконання струмом роботи й дорівнює відношенню роботи струму до часу, за який цю роботу виконано.

Р– потужність електричного струму

А– робота струму

t– час виконання роботи

 

Одиниця потужності в СІ –ват:

 

 

1 Вт це потужність струму силою 1 А на ділянці кола з напругою 1 В.

 

Кратні одиниці потужності:

кіловат (1 кВт = 103 Вт),мегават (1 МВт = 106 Вт), гігават (1 ГВт = 109 Вт)

 

За будь-якого з’єднання споживачів загальна потужність струму в усьому колі дорівнює сумі потужностей окремих споживачів.

Вимірюючи потужність струму в споживачі, ми визначаємо його фактичну потужність. Потужність, яку зазначено в паспорті електропристрою (або на пристрої), називають номінальною потужністю..

 

3. Електролічильник

Кожен із вас бачив електролічильник, а дехто навіть знімав його покази.

Яку фізичну величину вимірює цей прилад?

Поряд із цифровим табло написано: кВт год

 Розрахунок плати за електроенергію

Оплачуючи електричну енергію, ми оплачуємо роботу електричного струму. Ця оплата здійснюється в кіловат-годинах.

1 кВт = 1000 Вт;

1 година = 3600 с;

A = кВтгод (робота визначається як потужність, помножена на якийсь час);

1 кВтгод = 3 600 000 Дж.

Отримали одиницю для розрахунку роботи електричного струму — 1 кВтгод = 3 600 000 Дж.

 

 

Електролічильник це прилад для прямого вимірювання роботи струму.

 

Це важливо!

Виходячи зі сказаного вище, можемо зробити висновок, що не можна в ту саму розетку паралельно вмикати одразу кілька приладів. Напруга залишається такою самою (220 В), а сила струму в колі змінюється. Чим більше увімкнено приладів паралельно один одному, тим більший електричний струм у колі.

 

 

ІV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Користуючись показами електролічильника (див. рисунок), визначте витрачену електроенергію та обчисліть її вартість за тарифом 1,3 грн за 1 кВт · год.

 

Дано:

Розв’язання

 

 

Відповідь:

 

 

 

2. Яку роботу виконає електричний струм у лампочці кишенькового ліхтаря за 10 хвилин, якщо напруга 4 В, а сила струму 250 мА?

Дано:

Розв’язання

 

Відповідь:

 

 

 

 

 

 

 

3. При переміщенні заряду 50 Кл по провіднику виконана робота 200 Дж. Визначити час проходження струму й потужність, якщо сила струму в колі 4 А.

Дано:

Розв’язання

1 спосіб

 

 

 

 

2 спосіб

 

 

Відповідь:

 

 

 

4. Визначте ККД електричного двигуна, що за напруги 220 В і сили струму 2 А за 30 с піднімає вантаж масою 100 кг на висоту 10 м.

Дано:

Розв’язання

 

 

 

Відповідь:

 

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Бесіда за питаннями

1. Як визначити роботу електричного струму?

2. Назвіть одиниці роботи електричного струму в СІ.

3. Як на практиці вимірюють роботу електричного струму?

4. Що називають потужністю електричного струму?

5. За якою формулою можна обчислити потужність струму?

6. Назвіть одиниці потужності електричного струму в СІ.

 

VI. Домашнє завдання

Вивчити § 33, Вправа № 33 (1 – 4)

docx
Пов’язані теми
Фізика, 8 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика 8 клас (Бар’яхтар В. Г., Божинова Ф. Я., Довгий С. О., Кі-рюхіна О.О. (за ред. Бар’яхтар В. Г., Довгого С.О.))
Додано
14 березня
Переглядів
1223
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку