Урок 76 "Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої "

Про матеріал
Мета уроку: Навчальна. Формувати знання учнів про внутрішню енергію та способи її зміни; формувати вміння учнів розв’язувати фізичні задачі на визначення кількості теплоти; формувати вміння пояснювати фізичні явища та процеси, з’ясовувати їх закономірності. Розвивальна. З метою розвитку мислення розвивати вміння: розкривати загальне і конкретне; встановлювати закономірності; встановлювати головне, суттєве у матеріалі, що вивчається; самостійно знаходити причинно-наслідкові зв’язки (робити висновки); узагальнювати; систематизувати, встановлювати зв’язки нового з раніше вивченим; Виховна. Виховувати уважність, зібраність, спостережливість. Очікувані результати. Учні: називають поняття внутрішньої енергії тіла, знаходять відмінності між механічною й внутрішньою енергією; наводять приклади способів зміни внутрішньої енергії тіла; характеризують напрямок перебігу теплових процесів у природному середовищі; пояснюють перебіг теплових процесів під час теплообміну й здійснення роботи. Нові поняття: внутрішня енергія, потенціальна енергія взаємодії молекул і кінетична енергія їх руху; теплопередача. Тип уроку:комбінований. Наочність і обладнання:навчальна презентація, комп’ютер, підручник. План вивчення нового матеріалу 1. Поняття внутрішньої енергії. 2. Внутрішня енергія 3. Процес теплопередачі 4. Кількість теплоти
Зміст слайдів
Номер слайду 1

УРОК 76 Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії

Номер слайду 2

Проблемні запитання. З яких частинок складаються всі речовини?Чому рух частинок називають тепловим?Як рух частинок речовини пов’язаний з температурою?Що таке енергія? В яких одиницях вона вимірюється?

Номер слайду 3

Термодинаміка. Термодинаміка – розділ фізики, що вивчає співвідношення і перетворення теплової та інших форм енергії

Номер слайду 4

Поняття внутрішньої енергіїКінетичну енергію(рух частинок)Потенціальну енергію (взаємодія частинок) Частинка речовини (атом, молекула, йон) має

Номер слайду 5

Поняття внутрішньої енергіїВнутрішня енергія (в термодинаміці) – це сума кінетичних енергій хаотичного (теплового) руху частинок речовини, з яких складається тіло, і потенціальних енергій їх взаємодії𝑈=𝐸к+𝐸п 𝑈=1 Дж 

Номер слайду 6

Внутрішня енергія. Внутрішня енергія ідеального газу: Дорівнює кінетичній енергії поступального та обертального рухів його частинок. Прямо пропорційна його абсолютній температуріДля одноатомного газу:𝐸𝑘=32𝑘𝑇 𝑁=𝑚𝑀𝑁А 𝑈=32𝑚𝑀𝑅𝑇 𝑝𝑉=𝑚𝑀𝑅𝑇 𝑈=32𝑝𝑉 𝑈=𝐸𝑘∙𝑁 

Номер слайду 7

Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергіїТеплопередача. Виконання роботи

Номер слайду 8

𝑈води↓ 𝑈льоду↑ Процес теплопередачіТеплопередача (теплообмін) – процес зміни внутрішньої енергії тіла або частин тіла без виконання роботи

Номер слайду 9

Види теплопередачіВиди теплопередачіТеплопровідність. Конвекція. Випромінювання

Номер слайду 10

Види теплопередачіТеплопровідність – вид теплопередачі, який зумовлений хаотичним рухом частинок речовини та не супроводжується перенесенням цієї речовини

Номер слайду 11

Види теплопередачіКонвекція – вид теплопередачі, за якого тепло переноситься потоками рідини або газу. У твердих тілах конвекція неможлива

Номер слайду 12

Види теплопередачіВипромінювання – вид теплопередачі, за якого енергія передається за допомогою електромагнітних хвильЄдиний вид теплообміну, який можливий у вакуумі

Номер слайду 13

∆𝑈нагрівника→∆𝑈води Кількість теплоти. Кількість теплоти – це фізична величина, що дорівнює енергії, яку тіло одержує (або віддає) в ході теплопередачі𝑄=1 Дж 

Номер слайду 14

Кількість теплоти. Кількість теплоти (нагрівання, охолодження)𝑄=𝑐𝑚∆𝑇 𝑐– питома теплоємність речовини 𝑚 – маса речовини ∆𝑇– зміна температури 𝐶=𝑐𝑚 𝐶 – теплоємність тіла 𝑄=𝐶∆𝑇 

Номер слайду 15

Під час плавлення (кристалізації) температура речовини не змінюється. Кількість теплоти𝑄=λ𝑚 λ – питома теплота плавлення Кількість теплоти (плавлення, кристалізація)𝑚 – маса речовини 

Номер слайду 16

Під час кипіння температура речовини не змінюється. Кількість теплоти𝑄=𝑟𝑚 𝑟 – питома теплота пароутворення Кількість теплоти (пароутворення, конденсація)𝑚 – маса речовини 

Номер слайду 17

Кількість теплоти𝑄=𝑞𝑚 𝑞 – питома теплота згоряння палива Кількість теплоти (повне згоряння палива)𝑚 – маса палива =𝑄кор𝑄повна 

Номер слайду 18

𝑄 𝑄 Кількість теплоти𝑄1−+𝑄2−+ … +𝑄𝑛−=𝑄1++𝑄2++ … +𝑄𝑛+ Рівняння теплового балансу𝑄+– кількість теплоти, віддана тілом 𝑄−– кількість теплоти, одержана тілом 

Номер слайду 19

1. Знайдіть внутрішню енергію 2 кмоль ідеального одноатомного газу, взятих за температури 300 К. Розв'язування задач

Номер слайду 20

2. Закоркована посудина, у якій міститься 80 г гелію за температури 400 К, нагрівають до 450 К. На скільки збільшилася внутрішня енергія гелію?Розв'язування задач

Номер слайду 21

3. Який об’єм займає аргон за тиску 0,2 МПа, якщо його внутрішня енергія дорівнює 6 к. Дж?Розв'язування задач

Номер слайду 22

4. Шматок свинцю масою 0,5 кг нагріли від 25 °С до 250 °С, при цьому його внутрішня енергія збільшилася на 14,5 к. Дж. Знайдіть питому теплоємність свинцю. Розв'язування задач

Номер слайду 23

5. Знайдіть внутрішню енергію суміші, що складається з гелію масою 20 г і неону масою 10 г, за температури 27 °С. Розв'язування задач

Номер слайду 24

6. Ідеальний одноатомний газ ізохорно нагрівається так, що його внутрішня енергія зростає на 3 к. Дж. Визначте тиск газу після нагрівання, якщо об’єм газу 4 л, а початковий тиск 300 к. Па. Розв'язування задач

Номер слайду 25

Запитання для фронтального опитування1. Дайте означення внутрішньої енергії.3. Які способи зміни внутрішньої енергії ви знаєте?2. Формули для розрахунку внутрішньої енергії ідеального одноатомного газу.

Номер слайду 26

Запитання для фронтального опитування4. Що таке теплопередача?6. Як розрахувати кількість теплоти, передану тілу під час нагрівання (або виділену ним під час охолодження)?5. Які існують види теплопередачі? Дайте їх означення, наведіть приклади.

Номер слайду 27

Запитання для фронтального опитування7. Дайте означення питомої теплоємності тіла.8. Як обчислити кількість теплоти, необхідну для плавлення кристалічної речовини? для перетворення рідини на пару?

Номер слайду 28

Домашнє завдання. Опрацювати § 36,Вправа № 36 (1-2)

pptx
Пов’язані теми
Фізика, 10 клас, Розробки уроків
Додано
16 березня
Переглядів
780
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку