Використання дидактичних матеріалів (загадок, вікторин, народних знань, цікавих фактів) на уроках природознавства, біології та географії

Про матеріал
Збірник дидактичних матеріалів містить додаткові відомості до основних тем біології і географії у 6 класі та природознавства у 5 класі. Дидактичні матеріали представлені природознавчими загадками, вікторинами, народними знаннями, цікавими фактами. Збірник рекомендований для використання на уроках природничого циклу в 5-6 класах вчителями біології, географії, природознавства.
Перегляд файлу

 

 

ВСТУП

 

 Сьогодні школа покликана формувати компетентності, що дозволять дитині стати успішною особистістю, здатної до творчої самореалізації. На уроках природознавства, біології, географії вчитель повинен не просто дати той чи інший обсяг знань і вмінь, а й сформувати таку людину, яка здатна критично мислити, приймати рішення, виробити свою позицію в житті, власний світогляд.

 Одним з найважливіших засобів підвищення інтересу до вивчення природничих наук є використання на уроках прийомів, як збуджують уяву, формують творчу активність, підвищують мотивацію. Саме такими прийомами є використання загадок, вікторин, скарбниці народних знань, цікавих фактів.

Розкриття здібностей учня можливе лише у процесі діяльності, що вимагає від дитини нестандартності мислення. Тому навчання має бути цікавим, різнобічним, результативним, що дозволить удосконалити навчально-виховний процес, дасть  школярам не тільки глибокі та міцні знання з природничих предметів, але й озброїть їх практичним розумінням  основ предметів.

 В сучасних умовах  активізується основна функція навчального процесу – навчити  людину використовувати свої знання у практичній, професійній, громадській діяльності, побуті. Головне завдання – перетворити навчально-пізнавальну діяльність на органічне засвоєння знань як методологічну базу, основу діяльності людини в різних сферах життя.

 Найкоротший шлях до  успішного навчання та виховання учнів лежить через пізнавальну та самостійну активність учнів. Пізнавальний пошук та інтерес, а в результаті і творча активність школярів створюються змістом навчального матеріалу, методами, прийомами, засобами навчання. Одним зі способів  активізації пізнавальної діяльності учнів, розширення та поглиблення знань є використання у навчально-виховному процесі вікторин, загадок, народних знань і цікавих фактів.

 Позитивний вплив народних знань на формування творчих здібностей дитини, її мислення, характеру і поведінки можна розглядати на багатьох прикладах, але спільною рисою цієї народної скарбниці є виховання у школярів найкращих якостей, спрямування дитячої енергії на досягнення загальнолюдських ідеалів, духовних цінностей.

 Цінність цих прийомів полягає в тому, що в ігровій формі освітня, розвиваюча, виховна функції діють у тісному зв’язку. Саме використання таких технологій на уроках сприяють засвоєнню понять, законів, розвивають увагу, зорову пам’ять, слух, що дає можливість краще сприймати навколишній світ. У процесі гри запам’ятовування відбувається мимовільно, діти фантазують, виявляють спостережливість, концентрують увагу, навчаються швидко і логічно мислити. Як правило, ці прийоми на уроках вимагають у дітей кмітливості, орієнтації в певних умовах.

 Ігрові технології навчання сприяють залученню учнів до творчої діяльності і спілкування, припускають особистісний підхід в певній ситуації, стимулюють пізнавальну активність учнів. Даючи відповіді на питання вікторин, розв’язуючи кросворди чи ребуси, читаючи або складаючи легенди, учні розкриваються як творчі особистості, самі прагнуть до подолання труднощів, ставлять завдання і вирішують їх.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1. Використання загадок, вікторин, народних знань, цікавих фактів на уроках природознавства у

 5 класі

 

1.1. Загадки

 •   Крил не має , скрізь літає, та ще й куряву здіймає. (Вітер)
 •   Через ніс проходить в груди, і зворотній робить шлях,
 •   він невидимий, а отже жити без нього не можемо. (Повітря)
 •   То він клин, то він клинець, один на небі, як стрілець. (Місяць)
 •   Схожий на горох, де пройде переполох. (Град)
 •   Молоко над річкою пливло, нічого видно не було. (Туман)
 •   Як те дерево називається, що влітку в білий пух одягається. (Тополя)
 •   Грім гримить на колісниці, в небі скаче…(Блискавиця)
 •   Цей гарячий вітровій називають …. (Суховій)
 •   Таємничі, дивовижні вітражі, це в пустелі виникають …(Міражі)
 •   Живе без тіла, говорить без мови, ніхто його не бачить, а всякий чує. (Відлуння)
 •   Блиснуло, зламалося, десь у мить сховалося, не впіймати, не догнати, тільки відголос чувати. (Блискавка)
 •   Хоч не літак, а крилатий, без крил не може працювати. (Вітряк)
 •   Не електрика, не газ  – світить всюди в нічний час. (Місяць)
 •   Двері він не відчиняє, а в кімнату потрапляє. (Промінь сонця)
 •   Золоте сховалося, а срібне показалося. (Сонце і Місяць)
 •   Тріщить на річці сивий лід, гуркоче і ламається, і сонце шле землі привіт і лагідно всміхається. Коли це буває? (Весною).

 

 

 

1.2. Вікторини

Тема «Всесвіт. Земля – планета Сонячної системи»

 •   Розпечене небесне тіло, що випромінює світло. (Зоря)
 •   Оптичний астрологічний прилад для розглядання і фотографування небесних світил. (Телескоп)
 •   Частина земної поверхні, яку ми бачимо навколо себе на рівній відкритій місцевості. (Горизонт)
 •   Умовна міра, що показує у скільки разів відстань на місцевості зменшено при зображенні її на карті чи плані. (Масштаб)
 •   Умовні точки на земній поверхні, через які проходить земна вісь. (Полюси)
 •   Прилад для вимірювання атмосферного тиску. (Барометр)
 •   Наука, про земну атмосферу і процеси, що в ній відбуваються. (Метеорологія)
 •   Чи пов'язані між собою зірки у сузір'ях? (Ні)
 •   Як називається наша Галактика? (Молочний шлях)
 •   Від чого залежить тривалість року на планетах? (Від відстані до Сонця)
 •   Падіння яких небесних тіл людина сприймає як зорепад? (Метеороїдів)
 •   Чому Сонце і Місяць нам здаються однаковими за розмірами? (Сонце перебуває на значно більшій відстані від землі, аніж Місяць)
 •   Скільки основних сторін горизонту? (Чотири)

Тема «Живі організми»

 •   Найбільша риба в Україні, яка живе в прісних водоймах. (Сом)
 •   Великий європейський бик. Живе у рівнинних, частково заболочених або гірських лісах. Їсть траву, листя, пагони дерев, кору. (Зубр)
 •   Птахам взимку страшніший голод чи холод? (Голод)
 •   Чи росте дерево взимку? (Ні)
 •   Шлях небесного тіла в космічному просторі. (Орбіта)
 •   Де зимують раки? (В норах)
 •   Які тварини мають 6 пар ніг? (Комахи)
 •   Ананас – це овоч чи фрукт? (Фрукт)
 •   Як називається найбільша наземна тварина і шахова фігура? (Слон)
 •   Скляна посудина для рибок. (Акваріум)
 •   З чого складаються тіла? (З речовин)
 •   Птах – санітар лісу. (Дятел)
 •   До якої живої чи не живої природи відносяться ґрунт? (Неживої)
 •   Не літаючий птах Антарктиди. (Пінгвін)
 •   Нелітаючий птах жарких країн. (Страус)
 •   Чи правда що тигри чудові плавці? (Так)
 •   Як називається перетворення води в природі? (Кругообіг)
 •   Яка риба без луски? (Сом)
 •   Які комахи є корисними? (Руді мурашки)

Тема«Тіла, речовини та явища навколо нас»

 •   Природа – це…(Все, що нас оточує)
 •   Основні способи вивчення природи. (Спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент)
 •   Що треба змінити, щоб перевести речовину з одного агрегатного стану і інший? (Змінити t ̊речовини)
 •   Які суміші називають штучними? (Суміші, створені людиною)
 •   Як називається тіло, що своїми коливаннями створює звук? (Джерело звуку)
 •   Чи поширюється звук у безповітряному просторі? (Ні)
 •   Як називається найменша частинка речовини? (Молекула)

        1.3. Народні знання (легенди)

images (9).jpg

Легенда про любисток і волошку

Колись давно в Україні жили два птахи: Любисток і Во­лошка. Були вони гарні, тому люди виловили їх. Зали­шилась у гущавині одна пара птахів, і жили вони дуже дружно, і всі ставили їх за приклад, бажаючи кожно­му такої злагоди й відданості, як у Любистка і Волошки. А коли померли ці птахи, то проросли двома паху­чими квіточками.

Легенда про пролісок

images.jpgДавно те діялось. Українська дівчина Катерина потра­пила в неволю до турків. Тікала від них, бо знала, що її чекала розправа за вбитого слугу султана. А султан на­казав повернути втікачку живою чи мертвою. Довго поневірялась, а коли дісталась рідного краю, зморена Катя плакала від щастя, аж раптом почула вигуки пересліду­вачів. Розкинула руки дівчина, обняла  траву і по­чала благати: «Ненько моя, земле рідна! Не дай загину­ти, вернутись в неволю!» Почула матінка-земля благання Катерини, враз кущі навколо вкрилися зеленим листям, зашепотіли трави, а з небесної блакиті спустились сутін­ки і сховали втікачку. Відтоді, де ліг на землю блакитний туман, заясніли квіти проліски, нагадуючи про хоробру дівчинку з України.

 

24Легенда про троянду

У легенді розповідається, що колись із морської піни біля берегів Кіпру виникла прекрасна богиня Афродіта. Земля дуже розсердилася і вирішила створи­ти щось не менш прекрасне. Так виникла квітка тро­янда, яка своєю красою покликана змагатися з самою богинею краси.

 

 

 

 

Легенда про лілею

01Одного разу на небі було багато-багато зірок. Сиділа дів­чинка в садочку, дивилась на небо і думала: «От якби ці зорі можна було бачити і вдень»,— їй так цього хотілось. І от зірочка покотилася по небу та впала у садочок. Вран­ці, коли дівчина вийшла на подвір'я, то побачила чарівну білу квітку з сильним ароматом. Так з'явилася лілея.

 

Легенда про айстри

images (1).jpgПоетична легенда розповідає, що перша квітка айстри виросла з горошини, яка впала на землю з неба. І тому в тиху ясну ніч у квітниках чути ледве вловимий шепіт — айстри розмовляють із зірками. Айстри ще називають зірочками.

 

Легенда про аїр

air-obiknoven.jpgРуйнівною хвилею покотилася зі сходу на захід монголо-татарська орда, зупинившись перед Карпатами. Два віки в тяжкій неволі гнули спину наші пращури. Згодом монголо-татарське іго було повалене. Але зоставили по собі загарбники на європейській землі «зелений слід»: з ними прийшла і залишилася рослина, яку на Україні народ назвав «татарським зіллям». Цю рослину, яка при­родно зростає в Індії та Китаї, монголо-татари завжди брали з собою у походи й розводили в завойованих кра­ях, кидаючи їх живі кореневища в ріки. Вони вважали, що рослина очищає водойми і, отже, там, де вона зростає, можна безпечно пити воду й на­пувати коней.

У нових місцевостях татарське зілля швидко розмножувалося і поширювалося.

Легенда про мати-й-мачуху

mat-i-macheha-4.jpgЖили колись чоловік та жінка. Була в них донька. Одно­го разу захворіла жінка та й померла, а батько одружився вдруге. Незлюбила зла мачуха дівчини. Найменшої за­чіпки шукала, щоб докоряти, сварити. Поїхав чоловік в поле, а зла мачуха почала бити, лаяти дівчину і вигна­ла нещасну з дому. Пошкандибала дівчина темрявою. Боязко, холодно їй було. Спіткнулась вона об камінь і впала. Кашель по­чав роздирати груди, дихати не давав. Раптом вона по­чула голос матері: «Доню моя люба, підійди до мене». Підвелась дівчина і побачила свою неньку, яка простяг­ла їй жовту квітку з великим, круглим листям. Завари­ла дівчина напій, видужала. А цю рослину люди назва­ли мати-й-мачуха.

 

Нарцис_2015_Чернігів.JPGЛегенда про нарцис

Жив колись давно гарний юнак. Нахилився він над струм­ком і побачив своє відображення. З того часу Нарцис не міг відійти від води. Він закохався у свою вроду. Скоро він помер від туги й голоду. На могилі його виросла ніж­на біла квітка.

 

 

Легенда про півонію

hqdefault.jpgЯкось богиня Флора — володарка земного світу рослин і квітів — зібралась у далеку мандрівку. Флора зібрала всі квіти, щоб ті самі обрали заступника богині. Всі квіти були зачаровані красою й витонченістю троянди і волі­ли саме її обрати на цю посаду. Але півонія була категорично проти. Вона вважала, що кращої і гіднішої від неї немає нікого. Півонія зневажливо дивилася на троянду. Звичайно, така поведінка обурила всіх, і квіти одноголосно обрали троянду. Флора повеліла, щоб ця гордовита і чванлива квітка назавжди залишилась такою надутою та порожньою. «Нехай жоден метелик не дарує їй своїх по­цілунків, нехай жодна дівчина не прикрасить нею своїх грудей»,— сказала богиня квітів. Так півонія стала сим­волом пустої чванливості.

 

1.4. Цікаві факти

Рекордсмени-рослини України

Найдовговічнішим деревом України вважається тис ягідний, вік якого 4 тисячі років. У минулому ця рослина була поширена по всій лісовій зоні Європи, але повсюди її винищували через дуже цінну деревину - недаремно тис називають «королівським деревом», а також «не гний-деревом». У нашій країні осередок цього дерева - княждвірський резерват поблизу Коломиї в Івано-Франківській області, загальна площа якого 206 гектарів.

Найстарішим деревом в Україні вважається 1300-річний дуб в урочищі Юзефин Рівненської області. У селі Верхня Хортиця росте 800-річний дуб, під яким, за легендами, стояли загони руських князів Олега та Святослава, відпочивали Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко, Ілля Рєпін та Михайло Лисенко. Обхват його стовбура понад 8 метрів.

Найвище дерево в Україні - модрина європейська в Рахові, яка у 140 років мала висоту 54 метри, а також кілька ялиць в урочищі Чемернар Берегометського лісокомбінату на Буковині. Їхня висота 45 метрів.

завантаження.jpgНайменше дерево з тих, що ростуть в Україні, - верба туполиста. Висота її 12-15 сантиметрів, а зустрічається вона на вологих вапнякових скелях в альпійському поясі Карпат, зокрема на горі Близниця.

Унікальні рослини світу

 •   Вікторія амазонська має листки до 3 м в діаметрі, які витримують вагу до 20-25 кг.
 •   завантаження (1).jpgarticle242.jpg Баобаб може жити до 5 тисяч років. Його стовбур досягає 15 м в діаметрі. В стовбурі баобаб накопичує до 100 тонн води. Квіти великі, запилюються кажанами.
 •   Вельвічія дивна – росте в пустелі Наміб в Африці. На короткому стовбурі ( 30 см висотою і до 1 м в діаметрі) – 2 листки, які ростуть все життя ( понад 120 років).
 •   завантаження (2).jpg Евкаліпт райдужний. Молода кора яскраво-зеленого кольору, потім вона темніє і стає синього, фіолетового, помаранчевого та темно-бордового відтінків.

 

 

РОЗДІЛ 2. Використання загадок, вікторин, народних знань, цікавих фактів на уроках біології у 6 класі

 

2.1. Загадки

Теми «Рослини», «Різноманітність рослин»

 • На сонечко я схоже і сонечко люблю, до нього повертаю голівоньку свою. (Соняшник)
 • Сімсот поросят на кілочку висять. (Квасоля)
 • Під землею птиця кубло звила і яєць нанесла. (Картопля)
 • І печуть мене, і варять мене, і їдять мене, і хвалять мене, бо я дуже добра! (Картопля)
 • Сидить баба на грядках вся закутана в хустках. (Капуста) 
 • Ні вікон, ні дверей - повна хата людей. (Гарбуз) 
 • В земляній сиджу коморі, а коса моя надворі. (Морква) 
 • Стоїть півень на току в червоному ковпаку. (Мак) 
 • Зверху зелененьке, а всередині червоненьке. (Кавун) 
 • Має шкір сім, витискає сльози всім. (Цибуля)
 • Маленьке, кругленьке, а зачепи - плакати будеш! (Цибуля)
 • Як зростав - у землю ліз, хто дістав - утерсь до сліз. (Хрін) 
 • Зимою спить, а влітку шумить. (Дерево) 
 • Що повітря очищає, вдень від спеки захищає ще й від вітру в час негоди, є частинкою природи. (Дерево)
 • Чим більше кілець, тим старший жилець. (Дерево)
 • Весною біле, літом зелене, восени жовте, взимку смачне. (Груша) 
 • Зимою - як літом, літом - як зимою.  (Ялина, сосна) 
 • Без рук, без ніг, без черева - залізе на дерево. (Хміль) 
 • Зубів не має, а кусає. (Кропива) 
 • Літом виростають, а восени опадають. (Листочки)
 • Виростає шкода на кінці города, хто до неї доторкнеться, як ужалений сахнеться. (Кропива)
 • І великі, і малі одягнулися в брилі, і дощу ці одноніжки не бояться ані трішки. Ліс — улюблений їх край, а як звуться, відгадай! (Гриби)
 • В теплий дощик народився, парасолькою накрився, може б з лісу пострибав, якби другу ногу мав! (Гриб)
 • Голова вгорі, а борода в землі. (Часник) 
 • Червоний колір, винний смак, кам'яне серце, у кого це так? (Вишня)
 • Зелені їжачки почіплялись за гілки. Хто зірветься з деревини, той колючу шубу скине. (Каштан)
 • Батько синів тисячі має, кожному шапочку справляє. (Дуб, жолуді)
 • Червона кожушинка, всередині вітамінка. (Шипшина)
 • Дуже злючою буває ця трава. Називається вона - ...(Кропива)
 • Хоч з гілками я колючими, зате з квітками пахучими. (Троянда)
 • Лікарська рослина цвіте навесні, у травні знайдеш ти її у гущині. Схилили голівки біленькі дзвіночки, ховають від сонця пахучі віночки. (Конвалія)
 • Червоний Макар по полю скакав, а в борщ попав. (Перець)
 • Ось до нас іде краса, наче льон її коса. Білі зуби має, та усі ховає. Довгі коси має, та не заплітає. (Кукурудза)
 • Що то за голова, що лиш зуби та борода? (Часник)
 • Не кінь, не віл, а прив'язаний. (Гарбуз)
 • Хто ховає під кущі наші супи та борщі? (Картопля)
 • Була дитиною - не знала пелюшок,  а старою стала - сто пелюшок мала. (Капуста)
 • Що на нашому городі стає першим у пригоді. Виростають щодоби, як у лісі ті гриби? (Огірки)
 • Товстий Гнат при землі не знать.  Сам червоний, а чуб зелений. (Буряк)
 • Не гіркий і не солоний, а солодкий і червоний. Як же зветься цей товстун? Здогадалися?..(Кавун)
 • Без рук, без ніг, а пнеться на батіг. (Квасоля)
 • Сидить дівчина в коморі, а коса її надворі. (Морква)
 • Червона, солодка, пахуча, росте низько, до землі близько. (Суниця)
 • В кожнім колосі зерно світиться янтарно, бо трудились на селі люди всі ударно. Наче сонце на столі свіжа паляниця, то на славу уродила Золота ... (Пшениця)
 • Стрімко вибігли на гору дві подружки білокорі. Дощик їм полоще кіски. Звуть подружок цих ...(Берізки)
 • І маленькі, і старенькі, влітку, взимку, навесні. Всюди вдягнені гарненько у зелені сукні всі. (Ялинки)
 • Навесні красується білим цвітом, а в жнива - червоним плодом. (Вишня)
 • Живе один батько і тисячі синів має, всім шапки справляє, а собі не має. (Дуб)
 • Біла, а не сніг, зелена, а не листя, кучерява, а без волосся. (Береза)
 • У вінку зеленолистім, у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. (Калина)
 • Сімсот соколят на одній подушці сплять. (Насіння соняшника)
 • Одну кинув — цілу жменю зібрав. (Зерно)
 • Стоїть дуб повен круп, шапкою прикритий, цвяшком прибитий. (Мак)
 • Стоїть при дорозі на одній нозі, голова мала, а в ній —тьма. (Мак)
 • Стоїть палиця, а на палиці — хатинка, а в тій хатинці повно людей. (Соняшник)
 • На літо одягається, а на зиму одежі цурається. (Дерево)
 • На дереві гойдається, жупан колю­чий має. На літо одягається, а восе­ни скидає. (Каштан)
 • Стоїть над водою з розплетеною косою. (Верба)
 • Восени не в'яне, а взимку не вми­рає. (Ялинка)
 • У дерев'яних грудях біле сердечко. (Ліщиновий горіх)
 • Стоїть дід над водою, хитає сивою бородою. (Очерет)
 • Перша квіточка весняна  тихо під сніжком куняла. Дмухнув вітерець тепленький, і з’явився цвіт біленький. (Підсніжник)
 • Жовтенька голівонька, біленька хустинонька, що я за квітонька? (Ромашка)
 • Я найперша зацвітаю синім цвітом серед гаю, відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. (Пролісок)
 • Квітка я ніжна, низенька, дрібна. Коли розцвітаю, приходить весна. Мій цвіт фіолетовий, п’ять пелюсток, і довго квітну між інших квіток. (Фіалка)
 • Ці осінні квіточки - мов маленькі зірочки, білі, сині, пурпурові, фіолетові, бузкові. (Айстри)

 

2.2. Вікторини

Теми «Вступ», «Рослини», «Різноманітність рослин», «Гриби»

 • Як називається наука про рослини? (Ботаніка)
 • Наука, що вивчає зв’язки організмів з навколишнім середовищем. (Екологія)
 • Наука про спадковість і мінливість організмів. (Генетика)
 • Що вивчає наука ліхенологія? (Лишайники)
 • Основна структурна і функціональна одиниця живого організму. (Клітина)
 • Як називається зелений пігмент рослин? (Хлорофіл)
 • Зовнішня частина стебла. (Кора)
 • Листя ялини. (Хвоя)
 • З якого дерева виготовляли саркофаги єгипетських фараонів? (Тису)
 • Нерозкрита квітка. (Бутон)
 • Який вид моху лежить в основі утворення торфу? (Сфагнум)
 • Яка частина гірчиці використовується для основи гірчичників? (Насіння)
 • «Земляний горіх». (Арахіс)
 • Який вид грибів росте під землею? (Трюфелі)
 • Найвища трава на Землі. (Бамбук)
 • Сушена трава, зимовий корм корови. (Сіно)
 • Город для кавунів і динь. (Баштан)
 • Повітряне ласощі, улюблене дітьми. (Кукурудза)
 • Ці квіти, за легендою, можуть розмовляти із зірками. (Айстри)
 • Швейцарець Жорж Деместрель 1956 р. винайшов застібку «липучку». Яка рослина була прообразом цього винаходу? (Реп’ях)
 • З якої рослини роблять манну крупу? (Пшениця)
 • Ця квітка була символом королівського дому Франції. (Лілія)
 • Плід якої рослини викликав негативні емоції в українських парубків? (Гарбуз)
 • Назви яких місяців мають рослинне походження?(Березень, квітень, травень, липень)
 • На Землі саме ця трава з усіх рослин росте найшвидше. (Бамбук)
 •  Як називалося найзеленіше із семи чудес світу? (Висячі сади Семіраміди)
 • Яке дерево цвіте найпізніше від усіх? (Липа)
 • З деревини якого дерева роблять сірники? (Осики)
 • Яку квітку в Америці називають квіткою богів? (Чорнобривці)
 • Які квіти «плачуть» перед дощем? (Бальзамін, монстера, кали, плакуча трава)
 • Яка рослина є символом тріумфальної перемоги? (Лавр)
 • Які рослини цвітуть найдовше і скільки днів? (Орхідеї цвітуть 90 днів)
 • Цей англієць, удосконаливши мікроскоп, винайдений Антоні ван Левенгуком, довів, що рослина складається з клітин. Саме він запропонував термін «клітина» стосовно рослин. (Роберт Гук)
 • Ця квітка була символом королівського дому Франції. (Лілія)
 • Від назви цих грибів походить слово «картопля». Між іншим, є й цукерки з такою назвою. Що це за гриби? (Трюфелі)
 • Цей рослинний делікатес в Італії розшукували за допомогою свиней. (Трюфелі)
 • В Англії у XII ст. ця рослинна приправа була ціннішою за золото. (Перець)
 • Цей фрукт пов'язують з відкриттям відомого закону фізики. (Яблуко)
 • Яка квітка зацвітає навесні першою? (Підсніжник)
 • Які квіти мають «людські» імена? (Лілія, Іван та Мар’я)
 • Яка кімнатна рослина за повір’ям живе 100 років? (Алое)
 • За якими квітами можна визначати погоду? (Якщо кульбаба закрила квіти і опустила листя, то буде дощ; якщо конюшина закрила свої квіточки і до землі тягнеться, то буде дощ)
 •  Які квіти відкривають і закривають свої пелюстки в один і той же час? (Цикорій, кульбаба, нагідки, мати-й-мачуха, льон)
 •  Які квіти люди використовують у їжі? (З кульбаби варять мед, а листя йдуть на салат; з пелюсток троянди та шипшини варять мед)
 • Яка рослина є народним символом України? (Калина)
 • Яка квітка повертається за сонцем? (Соняшник)
 • Яка квітка є символом самозакоханості? (Нарцис)
 • Яка квітка є символом Шотландії? (Будяк)
 • Коли, за народними прикметами, на Україні розквітає квітка папороті? (В ніч на Івана Купала, на 7 липня)
 • Свято якої квітки щороку відзначають в лютому у французькому місті Канни? (Мімоза)
 • Назва якої квітки з грецької мови перекладається як «золота квітка»? (Хризантема)
 • Назва якої квітки перекладається з грецької як «перли» або «перламутр»? (Маргаритка)
 • Яка квітка вважається символом неприступності? (Едельвейс)
 • Яка квітка символізує Англію? (Троянда)
 • Як в народі називають квітку «календула»? (Нігтик)
 • Яка квітка має другу назву півник? (Ірис)
 • Яку водну квітку майже всі неправильно називають лілеєю? (Латаття)
 • Назвіть хоча б одну квітку, у якої всього одна пелюстка. (Кала)
 • У людей якої професії емблемою є два схрещених маків? (Анестезіологи)
 • Для багатьох народів Європи 1 травня — це, насамперед, Свято найніжніших квітів. Яких? (Конвалій)
 • Є дерева, у яких немає річних кілець. Чому? Де ростуть ці дерева? (У тропічних лісах, де немає пір року)
 • Як з дички виростити культурне дерево? (Щепленням)
 • Яка рослина має найкрупніше насіння? (Сейшельська пальма, поперечний розріз її насінини – 35 см.)
 • Яка рослина, що є сировиною для виготовлення тканин, цвіте тільки півдня? (Льон)
 • Що замінює  м’ясо серед рослинного світу? (Гриби)
 • Яку рослину називають другом пішохода? (Подорожник)
 • Назвіть найменшу квіткову рослину. (Ряска мала)
 • Який фактор є вирішальним при розміщенні рослин по наземних ярусах? (Світло)
 • Скільки літрів соку втрачає за добу поранена береза? (5 літрів)
 • Яка рослина може «засинати» вдень, якщо до неї доторкнутися? (Квасениця звичайна)
 • Яке хвойне дерево скидає на зиму хвою? (Модрина)
 • У яких дерев весною можна спостерігати рух соку? (У клена, берези, волоського горіха)
 • Із яких рослин виготовляють тканину? (Льон, бавовник)

Тема «Гриби»

 • Є шапка, але без голови, є нога, але без черевика. (Гриб)
 • Як називається наука про гриби? (Мікологія)
 • До якого царства живих організмів належать дріжджі? (Гриби)
 • Як називається група організмів, тіло яких складається з гриба та водорості? (Лишайники)
 • Як називається співіснування грибів з коренями рослин? (Мікориза)
 • Як називаються гриби, що живляться рештками відмерлих організмів? (Сапрофіти)
 • Де утворюються спори у шапкових грибів? (У шапці)
 • Як називаються клітини, з яких утворюється грибниця? (Гіфи)
 • Як у нижчих грибів називаються органи, де утворюються спори? (Спорангії)
 • Яка кількість видів грибів є на всій земній кулі? (Понад 100 тисяч)
 • Назвіть смертельно отруйні гриби. (Бліда поганка, білий мухомор та мухомор смердючий)
 • Індіанці Північної Америки назвали цей гриб «чаша смерті», отрута його сильніша від отрути гюрзи або кобри. Назвіть цей найотруйніший на землі гриб? (Бліда поганка)
 • Назвіть їстівний гриб із родини мухоморів. (Мухомор Цезаря)
 • Золоте правило грибника. («Ніколи не збирайте сумнівних грибів»)
 • Гриби-паразити, що руйнують деревину дерев. (Трутовики)
 • Найсмачніший і найдорожчий гриб у світі? (Підземний гриб трюфель)
 • Як виявити отруйні гриби? (Цибулина стає чорною, у посудині, де вариться отруйний гриб, ложка темніє, зріз неїстівного гриба темніє від солі)
 • Які гриби змушують тісто сходити? (Дріжджі)
 • Мікроскопічний гриб, що руйнує життя мільйонів людей. (Пеніцил)
 • Які гриби паразитують на зернових культурах? (Сажкові, іржасті, ріжки)
 • Відомо, що гриби перебувають у симбіозі з деревами. Наведіть приклади грибів, названих за іменами дерев. (Піддубник, підберезник, підосичник, сосновий рижик)
 • Яким грибам дали назву за забарвленням? (Краснушка, білянка, зеленушка, чорнушка)
 • Що таке «відьомські кільця»? (Грибниця в ґрунті розростається по колу, відмираючи в середині, а по краях виростають гриби)

 

 

 

2.3. Народні знання (легенди, приказки, прислів’я, прикмети)

Легенда про  «Рослини»

Давним-давно, коли Земля мала тільки сіре та зеле­не вбрання, веселка піднялася дуже близько до Сонця і почала танути. Її кольорові краплі пролилися вниз — так з'явилися на Землі квіти, трави, і стільки змішало­ся барвистих відтінків веселім, скільки втілилося їх у за­барвлені рослин.

Ось так за легендою з'явилися на нашій Землі рослини.

Легенда про барвінок

завантаження (3).jpgЖили колись чоловік із жінкою, і був у них синок-одинак на ім'я Бар. От виріс він і став дуже гарним парубком. Покохав він дівчину на ім'я Вінка. А Бара покохала ще одна дівчина, в якої мати була відьма. Бар та Вінка мали одружитися. І ось в день весілля йшли вони до церкви, щоб узяти шлюб. Раптом з'явилась зла відьма, окропи­ла їх чародійним відваром зілля. За мить на місці, де стоя­ли молодята, нікого не було. Впала Барова матінка, на те місце і скропила землю слізьми. І сталося диво: зазе­леніли дрібні листочки, уквітчані голубим цвітом. І на­звали їх Барвінком.

Легенда про  незабудки

завантаження (4).jpgСлава незабудок пішла не з степу, а з боліт. За старим пе­реказом, юнак, який палко кохав дівчину, пішов на бо­лота, щоб нарвати для своєї коханої букет квітів. Вони кликали до себе з голубої галявини. Юнак пішов уперед. Як тільки ступив на голубий килим, то провалився у воду. Трясовина забрала його. «Не забудь мене!» — були останні його слова. Так з'явилась назва цих квітів — незабудки.

За старогрецькою легендою, незабудки виросли зі сліз дівчини, яка була в розлуці зі своїм нареченим.

Легенда про звіробій

Чим пояснити дивну назву звіробою? Є припущення, що вона походить від казахського «джерембай» — тобто «зцілитель ран». Це найпоширеніша і найменш вибаглива рослина української флори.

завантаження (5).jpgУ давні часи звіробій використовували для захисту від страхів і привидів. Цю рослину часто називають тра­вою святого Іоана (вона зацвітала на Іванів день). На­зивали звіробій сльозами Божої матері, «заячою крів­цею» за дивний криваво-червоний сік, який витікав із квітоніжки, якщо зірвати квітку. Із звіробою вміли до­бувати фарби, які забарвлювали тканини в червоні та фіолетові відтінки.

Легенда про вовчі  ягоди

Коли грунт застелиться віночками ранньовесняних ефемероїдів, а дерева ще голі, у наших лісах можна зустріти кущ із безлистими гілками, обліпленими рожевими квіточками. Ця чудова, цікава весняна рослина зветься вовчі ягоди звичайні або вовче лико.

images (2).jpgНазва вовчі ягоди пов'язана з великою отруйністю всіх чистин рослини, а назва вовче лико виникла, вочевидь, тому, що її кора дуже легко відділяється від деревини і здирається довгими пасами. Це лико також отруйне.

Одна з легенд розповідає, що якось у лісі скликали велику раду звірів, щоб дати назви всім лісовим рослинам. Вовк запізнився на цю раду. Коли захеканий прибіг і побачив, що розпочали без нього, то в люті став здирати кігтями кору з кущів найближчого чагарника. З того часу і назвали цю рослину вовче лико.

Легенда про золототисячник

Звуть цю рослину в народі по-різному: земляна трава, зірки, золотник, сердешник, сенторія, центаврія та ін.

завантаження (6).jpgУ ботанічній літературі вживається назва золототи­сячник. Середньовічні монахи-лікарі, неправильно витлумачивши латинську назву цієї рослини, поши­рили легенду про чудодійне зцілення за її допомогою. Ось та легенда. Один багатій, що страждав від тяжкої хвороби, поклявся: зцілюся — пожертвую бідним сто золотих. У сні до нього з'явився ангел і сказав: «Уживай тра­ву, що я приніс, і ти зцілишся, та ж не забудь викона­ти свою клятву». Багатій, не зволікаючи, віддав бід­ним сто золотих, почав лікуватися травою і невдовзі одужав. Відтоді, мовляв, рослину й називають золо­тотисячником.

Легенда про спориш

завантаження (7).jpgОдного разу попрямувала стара чаклунка в гори за цілю­щими травами. Назбирала повну торбу трав, притоми­лася і сіла відпочити. Дивиться, а по обидва боки від стежки травичка малесенька пробирається в гори. Озир­нулася чаклунка і бачить, що сидить вона на м'якому зе­леному килимі. Все навколо заполонила травичка неве­личка. Завела вона з травою розмову, чому це та в гори поспішає. Відповідає трава, що це люди не дають їй життя внизу, і тому вона йде від них у гори. Слухала, слухала чаклун­ка і вирішила досадити людям. Вмовила вона травку-мандрівницю повернутися вниз на землю та заселити городи і сади, зайняти кожний вільний шматок землі. Так і живе серед нас спориш, але він нікому не заважає, а навпаки дає користь. Допомагає, наприклад, бороти­ся з піщаними дюнами. Це живий скарб цінних сполук та вітамінів, лише вітаміну С у спориші в 3 рази більше, ніж у лимонах. Використовується спориш у науковій медицині. Має застосування і в побуті: з його коріння можна приготувати синю фарбу.

Легенда про плющ

Стародавні греки вважали плющ священною рослиною. Адже він відвернув смерть від самого бога Діоніса. Ось як це було.

Грізний Зевс покохав юну фінську царівну Семелу і по­обіцяв виконати будь-яке її прохання. Тоді богиня Гера, яка ненавиділа Семелу і хотіла її смерті, підмовила царів­ну попросити Зевса, щоб з'явився до неї в усій своїй ве­личі бога-громовержця.

images (3).jpgЦар богів не міг відмовити Семелі, адже він дав слово. І громовержець з'явився. Блискавка яскравіла в його руках, раз у раз вдаряли громи. Спалахнуло все дов­кола, загорівся і завалився царський палац, загойда­лася земля. Охоплена жахом, упала Семела додолу, її обіймало полум'я. Зрозуміла вона підступність Гери, та було пізно.

І тоді у вмираючої Семели народився син Діоніс— крихіт­не, зовсім немічне дитя. У лавині вогню воно здавало­ся приреченим на неминучу смерть. Та хіба міг загинути син великого Зевса? Із землі з усіх боків, як за помахом чарівної палички, почав рости густий плющ. Він прикрив дитя своєю зеленню і врятував від загибелі.

Коли Діоніс виріс, став прекрасним та могутнім богом вина, богом сили, радості і родючості. Вічнозелений плющ разом із виноградною лозою став символом його влади.

Легенда про  сон-траву

Ще можливі віхоли, нічні заморозки, холоднеча, але квіт­ка сон-трави цього не боїться, вона завбачливо «утепли­лася» щільним шаром м'якеньких срібних волосків, наче закуталася в хутряну шубку.

завантаження (8).jpgНазву свою — сон-трава — рослина дістала або через те, що її квітки в негоду і холод закриті, наче сплять, або че­рез те, що використовували це зілля в народній меди­цині як снодійний засіб. Поліська легенда розповідає, що один мисливець бачив, як ведмідь, з'ївши сон-тра­ву, заснув. Існує і повір'я, нібито покладена на ніч під голову ця рослина викликає сни, в яких побачиш своє майбутнє.

Легенда про латаття біле

Називали латаття «русалчиним цвітом»: в народній уяві білі квітки символізували холодну красу прекрасних звабливих русалок, а гнучке, плямисте, змієподібне ко­реневище — русалчин хвіст.

завантаження (9).jpgКолись один із червневих тижнів у нас називали русал­чиним. Існувало повір'я, що саме в ці дні русалки із бі­лосніжних лілей стають «простоволосими дівами» і во­дять танки біля річок. А дівчата й хлопці не ходили тоді купатися поодинці, щоб русалки не залоскотали. Носили при собі стебла полину і любист­ку—це повинно було відлякувати русалок.

Особливо небезпечним вважався так званий мавський Великдень — четвер русального тижня. У цей день дів­чата і жінки навіть не працювали, щоб не розгнівати ру­салок. А вже про те, щоб у річці бовтатися, не могло бути й мови. Коли ж якась змушена була ступити у воду, то мала обов'язково спершу кинути туди трохи полину.

Легенда про первоцвіт

Ця рослина в пошані в багатьох народів, і у кожного про неї є своя легенда.

За давньо-німецькими сагами, первоцвіт — ключі богині весни Фреї. За допомогою цих ключів чарівна богиня, прикрашена намистом із різнокольорової райдуги, від­микає справжнє тепло після довгої зими. Куди її райдуга впаде — там з'являються золоті ключі, а із них утворюються квіти весни — первоцвіт.

завантаження (10).jpgДатська народна легенда стверджує, начебто на примулу перетворена сама казкова принцеса ельфів. У ній говориться, що одного разу духи відпустили дів­чину на землю, а та закохалася там в па­рубка, забувши про свою рідню. Кінець був сумний. Духи покарали їх — перетворили принцесу на перво­цвіт, а її нареченого — на анемон, який цвіте тоді ж, коли і первоцвіт.

Давні греки вірили, що первоцвіт здатний зціляти від усіх недугів і називали його квіткою дванадцяти богів.

Легенда про калину

завантаження (11).jpgТо було давним-давно. В одному селі жила дуже красива дівчина, яку звали Калиною. Її любили люди за добре серце. Одного разу на село на­пали вороги. Жителі села встигли сховатися в байраку. Тільки Калин­ка лишилася у селі. Татари наказа­ли дівчинці показати, де сховалися всі, щоб взяти людей у полон. Ка­линка завела загарбників у дріму­чий ліс. Зблиснула шабля, загину­ла хоробра дівчинка але й вороги не знайшли вороття. Там, де роз­бризкалась дівоча кров, виросли калинові кущі. Вкрилися кущі бі­лим цвітом, а коли осипався цвіт, заблищали на кущі ягоди, а в кож­ній ягідці — зернятко, як малень­ке сердечко. На згадку про добре серце дівчинки люди назвали цей кущ калиною.

Легенда про конвалію

завантаження (12).jpgЗа давніми легендами, тендітні квіточки конвалії — це сльози дівчини, яка чекає нареченого з далекого похо­ду, це й мініатюри і ліхтарики лісових гномів, це й пер­лини сріблястого щасливого сміху Мавки. Багато народів шанують цю рослину як символ весни. А в Англії із покоління в покоління передавалась леген­да про те, що конвалія росте в лісі на тому місці, де каз­ковий Леонард переміг дракона. Їх чисті дзвіночки ви­дзвонюють переможний гімн.

Легенда про ряст

завантаження (13).jpgРозповідають, що в одному пралісі жила відьма. Ночами вона літала на мітлі, а вдосвіта верталася до своєї хатинки на курячих ніжках, щоб відпочити. Ляже і тільки задрімає, як тут півень закукурікає. Розсердилася відьма на півня, що спати не дає, й перетворила його на квітку. Квітка рясту й справді дещо скидається на голову півня.

Народні прикмети про рослини, які можуть передбачити погоду

 • Горiхiв багато, а грибiв мало – зима буде снiжною i суворою.
 • Якщо влiтку на горобинi багато плодiв – осiнь буде дощова, мало – суха.
 • На дубi багато плодiв – на сувору зиму.
 • З наближенням негоди, перед дощем, з квiток акації видiляється так багато нектару, що аромат вiдчувається за сотні метрiв.
 • Перед негодою квiтконiжки картоплi схиляються, квiтки никнуть.
 • Розпустився клен – буде вже тепло.
 • На дощ квiтки березки польової стулюються, а розкриваються навiть i за хмарної погоди.
 • Перед хмарною погодою колючки будякiв щiльно притуляються до головки i стають не дуже колючими.
 • Вишня на Покрову має зелене листя – буде сувора зима.
 • Якщо небо хмариться, а квiтки жовтцю вiдкритi – дощу не буде.  
 • Перед негодою конюшина стуляє свої листочки i схиляє головки суцвiть, а перед стiйкою гарною погодою стебла й листочки її вирiвнянi, суцвіття пiднятi догори.
 • Якщо в сонячну погоду квiтки кульбаб стулюються – буде дощ.
 • Як спливе на поверхню листя водяної лiлiї – заморозків бiльше не буде. Якщо квiтка лілії взагалi не пiднялася з води – буде затяжна злива або наступить похолодання.
 • Перед дощем квiтки мальви стулюються.
 • Перед дощем на листках плакучої верби з’являються крапельки вологи.
 • Коли дуб розпустився швидше вiд ясена – на посуху.
 • Перед негодою квiтка маргаритки нахиляється так низько, що майже торкається поверхнi землi.
 • Перед дощем бiлий насiннєвий зонтик моркви поникає.
 • Осокiр «плаче» за декiлька годин перед дощем, позбавляючись зайвої вологи.
 • Якщо влiтку багато польового осоту, зима буде холодною, якщо багато щавлю – теплою.
 • Пролiски з розкритими пелюстками – на погоду i тепло. Перед заморозками вони стуляють пелюстки.
 • Щоб не збулося що-небудь, про що згадали в розмові, треба постукати по дереву.
 • Коли горобина дає великий урожай, можна з упевненістю сказати про те, що зима буде довга і сувора. 
 • Коли листя латаття закрило  всю поверхню водойми – це означає, що заморозків вже не очікується.
 • З'явилася мати-й-мачуха – почалася весна і снігу вже не буде.
 • Береза дає навесні дуже багато соку –  літо буде мокрим, дощовим.
 • Ялина гілки вниз опустила і закрила шишки – насувається сильний дощ.
 • Листя облітає з усіх дерев дружно – зима насувається сувора.
 • У дощову погоду гілки ялини почали тягнутися до сонця, піднімаючись вгору – скоро дощі закінчаться.
 • До середини жовтня береза не скинула своє листя – зима буде пізня.
 • Кульбаба раптом закриває квіточки – збирається дощ.
 • Листя спочатку на березі розпускається – сухе літо попереду; на вільсі – дощове і холодне.
 • Береза розпуститься раніше, ніж клен – літо буде сухе, якщо пізніше, то замучать дощі.
 • Шкірка на цибулі товста – зима буде сувора, тонка – віщує теплу зиму.
 • Коли троянди відцвітуть – рясні роси на землю проллють.
 • Монстера плаче «великими сльозами» - наближається дощ.
 • Кінський каштан «плаче» липкими крапельками за добу до дощу.

Прикмети про кімнатні рослини

 •   Якщо в будинку немає кімнатних рослин, або вони ніколи не цвітуть, значить в цьому домі часто скандалять.
 •   Квіти відчувають енергетику свого господаря і якщо вона негативна, то квіти будуть погано себе почувати і не приживуться.
 •   В будинку несподівано зів'яла квітка або навіть кілька – очікується приємна обновка.
 •   Якщо квітка, якій належить цвісти влітку раптом несподівано розквітає взимку – це погана прикмета. В будинку можливо хтось сильно захворіє або навіть помре. Це саме повір'я відноситься і до вуличних рослин, які переплутали час цвітіння.
 •   Є й інша трактування несвоєчасного цвітіння рослин, багато людей вважають за краще вірити саме в неї: розпустилася квітка не у свій час – скоро в будинок прийдуть несподівані новини.
 •   Хворій людині можна присісти на пень від тільки що зрубаної осики – тоді його хвороба залишить його.
 •   Є в народі трохи нечесна прикмета про те, що якщо вкрасти паросток кімнатної рослини, або висмикнути непомітно кущик в чужому розсаднику, то він обов'язково прийметься, на відміну від купленого або подарованого.
 •   Коли ви хочете подарувати іншій людині рослина – візьміть викуп, інакше воно зів'яне і не приживеться у нового господаря.

Прислів’я про рослини

 • Багато лісу - не губи, мало лісу - бережи, немає лісу - посади.
 • Більше лісу - більше снігу, більше снігу - більше хліба.
 • В сосновому лісі - молитися, в березовому - веселитися.
 • Весняна черемша забирає сім хвороб, осіння черемша виганяє сім хвороб.
 • Гаї та ліси - всьому краю краса.
 • Дерево водою живе, дерево і воду береже.
 • Дорого дерево не тільки плодами, але і листами.
 • Зелена огорожа - жива відрада.
 • Зелений наряд радує погляд.
 • Зламати дерево - секунда, а виростити - роки.
 • Зрубали дерева - прощай птиці.
 • Зрубане дерево знову не виросте.
 • Морква додає кров.
 • Рослини - прикраса землі.
 • Саджай ліс у полі - буде хліба більше.
 • Хто їсть хрін і редьку, хворіє рідко.
 • Цибуля і капуста хвороб не пустять.
 • Часник та цибуля від семи недуг.

Прислів’я про калину і вербу

 • Без кошика з лози – не несуть святити паски.
 • Бузок і калина – пам’ять для сина.
 • Великдень без вербових котиків – не буває.
 • Вербова лоза піднімає й ледачого пня.
 • Вірність лебедина – гарна, як калина.
 • Гарна калина, як рідна ненька Україна.
 • Де калинові вінки – часті гості парубки.
 • Де лелека гніздо в’є, там верба у пригоді стає.
 • Де у дворі калина – там порядна родина.
 • Калина для мікробів яд, а для здоров’я – лад.
 • Калинова сопілка розрадить, коли гірко.
 • Калину і мак – не згордує козак.
 • Кетяги калини для здоров’я людини.
 • Компот з калини – здоров’я для родини.
 • Не я б’ю, верба б’є – від нині за тиждень Великдень.
 • У ледачих руках і вербова лоза не гнеться.
 • Хто з калиною знається, той в здоров’ї купається.
 • Хто калину ламає – щастя не має.
 • Як зацвіла верба – не за горами сівба.
 • Як іншого виходу немає, вербова лоза уму-розуму навчає.
 • Як мітла із верби – чисте подвір’я і стежки.

Прикмети та приказки про гриби

 • Багато грибів восени – чекай неврожаю.
 • З’явились опеньки – скінчилось літо.
 • Пізній гриб – пізній сніг.
 • Літо з дощами – осінь з грибами.
 • Зацвіла калина, шипшина і суниці – скоро з’являться сироїжки.
 • Пізнє цвітіння горобини – на довгу грибну осінь.
 • Де дуби, там і гриби.
 • Де один грибок, там цілий вінок.
 • І гриба знайти треба мати щастя.
 • Пізній грибок, пізній сніжок.
 • З'явився перший туман — іди по гриби.
 • Побачив дві чи три веселки — збирайся в ліс по гриби.
 • Якщо осінь багата на гриби - зима буде тепла.
 • Добре вродили опеньки - буде врожай жита наступного року.
 • Якщо в лісі мало грибів, а багато жолудів - чекай суворої зими.
 • З'явився в полі колос - чути грибників голос.
 • Колоситься жито - починають траплятися підберезники й боровики.
 • Жнуть жито - починається другий збір підберезників.
 • З'являються лісові суниці й чорниці - виходить другий пласт білих, починають збирати сироїжки, а через три тижні чекайте на рижики.
 • Сосонки сиплють пилок з барвою золотою - маслюки вилізуть дружною юрбою.
 • Порожевіли пелюстки вересу - час вирушати по рижики. А рижики там ростуть щедро, де ялини, сосни, ялиці, кедри.
 • Овес набув воскової спілості та пожовкло перше листя беріз - час збирати опеньки.
 • Багато мошок – до врожаю грибів.
 • Великий врожай грибів протягом усього літа – буде довга зима.
 • Якщо доторкнутися до гриба або навіть тільки подивитися на нього, то він перестане рости.
 • Хто по гриби піде в ліс босоніж, тому будуть траплятися тільки старі гриби.

 

2.4. Цікаві факти

У світі рослин

 •    Відомі всім гриби виростають за 3-6 днів, гинуть через 1-14 днів. Гриби, що входять до складу лишайника живуть до 600 років.
 •    Хвоїнка ялинки живе на дереві 7-9 років, після чого падає, і на її місці виростає нова.
 •    Рослини-хижаки мешкають на грунтах, бідних мінеральними солями. Усього їх налічується близько 500 видів. Найбільш відомі: росичка, венерина мухоловка, непентес, росоліст.
 •    Одна рослина росички за день здатна перетравити кілька десятків комах.
 •    Гігантський кактус висотою 15-20 м. Містить до 3 тис.л. води і може обходитися без неї до двох років.
 •    Ліси на планеті зникають зі швидкістю 20 га за хвилину.
 •    Сірники традиційно виготовляють з одного виду осики.
 •    У своєму житті сучасна людина залежить від використання 1500 видів культурних рослин.
 •    80% лісів Землі наразі вже знищено людством.
 •    Горіх кокоса чимось схожий на мордочку мавпи, а мавпа по-португальськи - «коко».
 •    Картоплю розводили раніше в якості квітки і обробляли її на клумбах перед палацами.
 •    Морква відома в якості їстівного коренеплоду протягом чотирьох тисяч років.
 •    У Китаї та Японії вирощують  моркву довжиною до метра.
 •    Цибуля стає рум'яною при підсмажуванні завдяки вмісту в її соку цукру. 
 •    Якщо пожувати протягом трьох хвилин шматочок цибулі, він уб'є всі бактерії, що знаходяться в роті. 
 •    Молоді суцвіття соняшника колись їли в Англії з рослинним маслом і оцтом. 
 •    Роздвоєні вусики на гілках винограду роблять обертальні рухи, здійснюючи повний оборот за дві години. А сама верхівка молодої гілки винограду, за спостереженнями Чарльза Дарвіна, робить оборот за чотири години.
 •    У Бразилії зосереджено 30 відсотків усіх тропічних лісів, що залишилися на Землі.
 •    Найбільш поживний у світі плід - авокадо. Він містить на фунт їстівної маси 741 калорію. А найменш поживний овоч - огірок, містить на фунт їстівної маси всього 73 калорії.
 •    Найменша квітка в світі ряска. Її довгий час вважали, водорістю, але потім виявили у ряски квітки. До цих пір не можуть зрозуміти, яким чином за добу кількість цих рослин у водоймі збільшується вдвічі. А за кілька днів ряска покриває всю поверхню водойми.
 •    Більше 25 % лісів світу знаходяться в Сибірі.
 •    Існує близько 15 видів  грибів які світяться. Світло деяких з них таке сильне, що при ньому можна читати.
 •    Фрукт дурман пахне гниллю - як протухла риба, - але смак у нього чудовий! Це улюблені ласощі орангутанів.
 •    Пекуча кропива добре росте на кладовищах - вона пишно розростається на фосфорі, який міститься в кістках.
 •    Листя гігантської водної лілії, яка росте в Амазонці, дуже міцні. На них може спокійно сидіти маленька дитина.
 •    Картопля походить з того ж сімейства, що і беладонна. Якби картопля була відкритою зараз, можливо, вона не стала б продуктом харчування!
 •    У 1982 році японські вчені виявили насіння магнолії, вік яких 10 тисяч років. Їм вдалося виростити з них дерево!
 •    Кора секвої не горить. Коли в лісах починаються пожежі, це дерево вигоряє зсередини!
 •    Одна рідкісна лікарська рослина в Болівії чекає своїх квіток від 80 до 150 років.
 •    Бамбук росте швидше всіх рослин - 90 см на добу.
 •    Пальма Раффі має найбільші у світі листки. Вони досягають 20 м і перевершують за розмірами всі породи дерев. 
 •    Плавуча ряска Волффаррхіза - найменша квітуча рослина у світі. Розмір її листочків складає всього 0,5-1,2 мм.
 •    Найдовші коріння виявлені у дикого фікуса з Південної Африки. Вони досягали 120 м.
 •    Перша рослина, яка розцвіла і дала насіння у космосі за відсутності гравітації, - арабідопсис. Його життєвий цикл складає всього 40 днів; примірник арабидопсиса був вирощений в 1982 р. на борту російської космічної станції «Салют-7».
 •    Найбільше дерево на Землі - гігантська секвойя, вона росте в Каліфорнії, США, і носить ім'я «генерал Шерман». Її висота 83 м, окружність стовбура - 24,1 м. Її деревини вистачило б на 40 одноповерхових будиночків або на 5 мільярдів сірників.
 •    У Новій Зеландії є «капустяне дерево».
 •    У Полінезії є шпинатне дерево з їстівним листям.
 •    В середньому у великому місті дерево живе близько 8 років.
 •    Дерева допомагають зниженню парникового ефекту приблизно на 20%.
 •    Дерева  витягують з грунту, тільки 10% поживних речовин, решту - з атмосфери.
 •    З середнього дерева можна виготовити 170 000 олівців.
 •    Звичайна береза дає мільйон насіння щорічно.
 •    Один гектар лісу дає більше 6 тонн дерева щороку.
 •    Одне дерево поглинає в рік стільки вуглецю, скільки виділяє один автомобіль, проїхавши декілька тисяч кілометрів.
 •    Одне дерево виробляє приблизно 120 кг кисню на рік, що вистачає на сім'ю з трьох осіб протягом того ж року.
 •    Рослина цератонія (Ceratonia) завжди дає однакові насінини, які незмінно важать рівно 0,2 мг. У давнину цими насінням користувалися ювеліри в якості гир. Цю міру назвали каратом. 
 •    Найсмердючіша у світі рослина - аморфофаллус, вона смердить гнилою рибою. Весь острів Суматра просякнутий цим запахом.
 •    Найстаріше дерево знаходиться в Швеції. Його коренева система зростає протягом уже 9000 років. Що стосується самого дерева, то найстаріше, як вважається, знаходиться в США, і це сосна віком 4500 років.

ТОП-10 екзотичних фруктів зі всього світу

завантаження (14).jpg1. Ківано або африканський огірок – одночасно схожий на огірок та диню. На смак його м’якоть нагадує суміш банану, ківі та лимону, хоча спочатку він пахне як диня.

завантаження (15).jpg2. Пітайя або драконів фрукт – плід дуже яскравого, незвичайно рожевого, червоного або жовтого кольору. У розрізі його м’якоть біла, містить маленькі чорні цяточки. За смаком нагадує кавун.

завантаження (16).jpg3. Дуріан – напевно, найсуперечливіший фрукт у світі. Дехто вважає, що його взагалі неможливо їсти, а хтось постійно вживає в їжу. А все через те, що плоди мають дуже неприємний запах (плісняви, скипидару і тухлої цибулі). Проте на смак він дивовижний, але горіхово-вершковий смак можна відчути тільки затуливши носа рукою.

завантаження (17).jpgimages (4).jpg 4. Рука Будди – фрукт, що нагадує лимон з безліччю довгих відгалужень, пальцеподібної форми. У їжу плід майже не вживають, проте його додають у деякі салати, бо він надає їм приємного аромату.

5. Маракуйя – ця рослина має багато різновидів, що різняться за розмірами та виглядом. Є плоди величиною з кокос, а є як абрикоси. М’якоть та сік маракуйї мають неперевершений смак.

завантаження (18).jpg6. Панданус або дикий ананас – кулеподібні плоди цієї рослини мають дуже соковиті сегменти, що за смаком нагадують ананас, але їхня м’якоть не є їстівною. Можна вживати лише сік.

images (5).jpg7. Рамбутан – яскраві червоні плоди з ледь помітними зеленими волосинками, плід нагадує яйце. За смаком схожий на виноград, при цьому м’якоть нагадує желе.

завантаження (19).jpgakebia_quinata.jpg 8. Акебія п’ятірна або лазячий огірок – на вигляд непривабливий плід, що схожий на стручок має дуже смачну м’якоть, яка нагадує малину смаком і має приємний аромат.

9. Атемойя – це гібрид солодкого яблука та іншого тропічного фрукту черемойї. Її м’якоть поєднує смаки манго та ананасу, плід тане в роті, як вершки або крем.

завантаження (20).jpg10. Зміїний фрукт – плоди, що вкриті дуже щільною шкіркою, яку слід обережно знімати, адже можна травмуватися. М’якоть плода бежевого кольору, аромат нагадує суміш полуниці та валеріани. На смак плід нагадує одразу банан, горіх та ананас.

10 незвичайних грибів

1. Траметес різнокольоровий

завантаження (21).jpgНалежить до трутовиків. Шапинка має шовковисте верхнє покриття, що радіально поділяється на зони різних відтінків оливкового, пурпурного, зеленого, сірого та чорного. Цей вид гриба – сидячий, приростає до деревини боком.

2. Гриб «Кровоточить зуб» 

images (6).jpgЧасто зустрічається у хвойних лісах в північно-західних частинах Тихого океану і в центральній Європі. Його важко не помітити: яскрава червона рідина, що виділяється з  гриба, нагадує якусь кримінальну сцену в природі. Насправді цей гриб не отруйний, але відлякує хижаків і людей дуже гірким смаком. Що ж стосується «крові», то аналіз показав, що ця рідина містить антикоагулянт атроментин, який по властивостях схожий з натуральним антикоагулятивним  засобом гепарином.

 

 

 

 

3. Гриб «Земляна зірочка» 

завантаження (22).jpgГриб «земляна зірочка» або зірочник потрійний відноситься до грибів-дощовиків, які можна знайти в різних місцях  по всьому світу. Цей незвичайний гриб змінює свій вигляд після того, як з'являється з під землі. Його «промені» згинаються вниз, кругле плодове тіло підводиться .

У деяких індійських племенах цей гриб відомий своїми лікувальними властивостями, а також згідно з повір'ям він пророкує майбутні небесні явища.

4. Несправжній зморшок 

завантаження (23).jpgНесправжні зморшки виду Gyromitraesculenta дуже нагадують мозок, тільки темно-пурпурного або коричневого кольору. Ці гриби ще називають «грибами-біфштексами», так як вони є делікатесом при правильному приготуванні

5. Єжовик гребінчастий 

завантаження (24).jpgЄжовик гребінчастий, який ще називають «мавп'яча голова», «бородатий зуб» або «левова грива» на перший погляд не викликає жодних асоціацій з грибом. Цей їстівний гриб росте як на живих, так і мертвих деревах, а в приготованому вигляді нагадує за кольором і текстурою морепродукти.

Він не тільки гарний на смак, але і використовується в традиційній китайській медицині, володіючи антиоксидантними властивостями і знижуючи рівень глюкози в крові.

6. Біолюмінесцентний гриб 

завантаження (25).jpgГриб  виду MycenaChlorophos - це один з 71 видів біолюмінесцентних грибів, які світяться зеленим світлом. Біолюмінісцентні гриби ростуть в Малайзії, Індонезії, Бразилії, Мексиці і Пуерто-Ріко, і відрізняються м'яким жовто-зеленим світлом. Біолюмінісцентність обумовлена речовиною, схожою на ту, що присутня у світлячків.

7. Митинус собачий 

завантаження (26).jpgМитинус собачий, чия латинська назва звучить, як Mutinuscaninus  походить від римського  божества MutinusMutunus, що означало «як собака». Цікаво, що темна верхівка митинуса приваблює комах і відрізняється запахом, що нагадує котячі екскременти. Самі плодові тіла грибів  не рекомендують вживати в їжу.

8. Кораловий гриб

завантаження (28).jpgзавантаження (27).jpgКораловий гриб роду Clavaria виглядає так, ніби має зростати десь на кораловому рифі. Вчені визначили, що існує близько 1200 видів грибів клаварія, які відрізняються різними відтінками, починаючи від білого до яскраво-помаранчевого і пурпурного. Ці гриби ростуть у багатьох місцях, в основному в тропічних районах і вважаються неїстівними.

9. Решіточник червоний 

 Решіточник червоний, згідно опису одного з дослідників, виглядає як «інопланетянин з науково-фантастичного фільму». Гриб дозріває з білого яйцевидного тіла і набуває вигляду гратчастої кулі яскраво-червоного кольору. Крім того, решіточник червоний є родичем грибів веселок, які пахнуть не дуже приємно, нагадуючи запах гнилого м'яса й екскрементів.

10. Блакитний гриб

завантаження (29).jpgБлакитний  гриб виду Entolomahochstetteri живе в лісах Нової Зеландії та Індії. Ці блакитні гриби можуть бути отруйними, але їх токсичність маловивчена. Свій відмітний блакитний колір він придбав завдяки пігменту азулину, що міститься в плодовому тілі, який також зустрічається у деяких морських безхребетних

Гриб - плазмодій, хто ти?

завантаження (30).jpgНайдивніший гриб планети носить, можна сказати, поетичну назву «плазмодій», проживає він і у нас, в Україні. Чим же він дивний та незвичайний? Плазмодій уміє «ходити»! Переміщується, звичайно, повільніше за равлика, але за декілька днів може підійнятися на пеньок і причаїтися на ньому. Живе він буквально у нас під ногами, але відразу його не помітиш, він чимось нагадує медузу, така ж драглиста маса, таке ж напівпрозоре слизисте тіло, як і у інших грибів-міксоміцетів. По лісу «ходить» перекочуючись-перевалюючись з боку на бік. Міксоміцети дуже розповсюджені по всьому світу. Зустрічаються такі живі істоти і в пустелі, і  у горах, і у тропіках. 

 

 

РОЗДІЛ 3. Використання загадок, вікторин, народних знань, цікавих фактів на уроках географії у 6 класі

 

3.1. Загадки

Тема «Способи зображення Землі»

 • Різні розміри я маю,

Форму кулі зберігаю,

На підставці, на осі,

Обертають мене всі. (Глобус)

 • Зменшувати площину,

Винайшли величину,

В кілька раз вона дає,

Відстань меншу, ніж як є. (Масштаб)

 • Взяли аркуш, розграфили,

Позначками весь покрили.

Різні всі там кольори.

Рамку також провели. (Географічна карта)

 • Стародавні греки знали

Й цю науку, описали:

Її назва з двох частин

Є земля і опис з тим. (Географія)

 • Щоб по світу мандрувати,

Ми його повинні знати.

Перший глобус він створив,

Цим повагу заслужив. (Мартін Бехайм)

Тема «Літосфера»

 • Він живе серед прикрас,

найтвердіший в світі

А зовуть його… (Алмаз)

 • Плита нагріє їжу враз

Бо в ній горить щоразу … (Газ)

 • Сірий він, або рожевий,

Ти впізнаєш його з порід,

Цей міцний будівельний камінь,

Називається … (Граніт)

 • У кожнім місті і селі

Цей мінерал повсюди на столі … (Кухонна сіль)

Тема «Гідросфера»

 • Всі це місце обминають,

Літаки над ним зникають.

Судна гублять позивні,

Водорості лиш одні.(«Бермудський трикутник» у Саргасовому морі)

 • «Негостинне», бо штормило,

Кораблі ламало,

А пізніше на «гостинне»

Назву поміняло. (Тихий Океан)

 • Мчить лавина водяна,

Гребенем котиться піна,

Був атол – і вмить не стало,

Назавжди його сховало. (Хвиля)

 • Прісноводне і найглибше,

Тектонічна дивина.

Перше в світі місце має,

І аналогів нема. (Байкал)

 • Місце в пустелі серед пісків,

З водою рослинністю є.

І мандрівник завертає сюди,

Хоч шлях той праворуч веде. (Оазис)

 • Товща мерзлої землі,

Скута льодом ледь при дні.

Влітку трішки відтає,

Поясніть: що це і де? (Льодовик)

 • Площу він найбільшу має,

Глибиною всіх вражає.

Особливість його дна,

Мов пательня вогняна. (Тихий океан)

Тема «Атмосфера»

 • В атмосферу підіймаюсь,

Та на землю опускаюсь.

Можу бути, мов яйце,

З льоду, біле і міцне. (Град)

 • Від поверхні охолодаю,

Молоко мов розливаю.

До землі стелюся сам,

Називаюсь я …(Туман)

 • Про погоду ви вже взнали,

А про нього лиш почали:

За багато літ і зим,

Сформувався цей режим. (Клімат)

 • Прилад я не електричний,

А суцільний, механічний.

Атмосферний тиск щоб взнати,

Змушені застосувати. (Барометр)

 • Він і лагідний, і злий,

І поривчастий, легкий.

В спеку всі його чекають,

Дуже сильний – то втікають. (Вітер)

 • У прогнозі що складають,

Мені роль теж приділяють,

Кажуть, у відсотках я,

Не дотягую до ста. (Вологість повітря)

 • Небо чисте і прозоре,

І безмежне, й неозоре,

Тільки в далині щось є,

Біле. Купками живе.(Хмари)

 • Легенька, прозора,

Майже не помічається,

Але дуже важлива,

Як вона називається? (Крапля води)

 • Я – прозора і важлива,

Нехтують несправедливо,

Бо у мені гази є,

Кожен з них життя дає. (Атмосфера)

 

3.2. Вікторини

Тема «Мандрівники і подорожі»

 • Цей мандрівник прожив у Китаї 17 років, заслужив прихильність імператора і був призначений правителем однієї з провінції країни. (Марко Поло)
 • Мандрівник, автор чудових описів мандрівок «Ходіння за три моря». (Афанасій Нікітін)
 • Мореплавець, що народився в Італії, плавав під португальським прапором, а шлях в Індію через Атлантичний океан на захід відкривав на іспанських кораблях. (Х. Колумб)
 • Мандрівник, який відкрив морський шлях з Європи в Індію в обхід Африки. (Васко да Гама)
 • Хто з мореплавців назвав океан Тихим? (Магеллан)
 • Видатний англійський мореплавець, убитий місцевими жителями на Гаваях. (Гук)
 • Призвіще мандрівника, яке згадується у мультфільмі «Канікули в Простоквашино». (Крузенштерн)
 • Іменем цього мандрівника названий водоспад на р. Конго. (Лівінгстон)
 • Німецький дослідник і мандрівник, що досліджував Центральну і Південну Америку. Його іменем названі гірські хребти, льодовики, види рослин, є воно і на карті Місяця. (О. Гумбольдт)
 • Який учений, українець за походженням, довів, що «не існує ніяких «нижчих» рас, а папуаси нічим принципово не відрізняються від інших європейців»? (Микола Миколайович Міклухо-Миклай)

Рельєф

 • Назва цих гір має назву тканини. (Атлас)
 • Схили цих гір нагадують велетенські сходинки, ніби призначені для гігантського звіра, звідси й назва. (Драконові)
 • Вершиною яких гір є гора Костюшко? (Австралійські Альпи)
 • Які гори перуанці називають мідними? (Анди)
 • Кордильєри – молоді чи старі гори? (Молоді)
 • Найвища вершина Європи? (Гора Монблан)
 • Які гори в Європі є найвищими? (Альпи)
 • У якій поемі Т. Г. Шевченка згадується назва гір? («Кавказ»)
 • Які гори називають «дахом світу»? (Памір)
 • Які гори розділяють Європу і Азію? (Уральські гори)

Гідросфера

 • Найкаламутніша річка світу. (Хуанхе)
 • Яка  країна посідає перше місце за кількістю озер? (Швеція)
 • У якому озері зберігається 20% запасів прісної води всіх озер світу? (Байкал)
 • Яка морська течія має швидкість 6-10 км/год, а переносить води у 20 разів більше, ніж усі річки земної кулі разом узяті? (Гольфстрім)
 • Наймілкіша морська протока. (Керченська)
 • Найширша у світі протока. (Дрейка)
 • Дослідник морських глибин, винахідник акваланга. (Кусто)
 • Як називається батискаф, що вперше опустився на дно Маріанської западини? («Трієст»)
 • Канал, що з'єднує два океани? (Панамський)

Літосфера

 • В перекладі з японської мови це явище називають «хвилі в гавані». (Цунамі)
 • У 79 р. нашої ери цей вулкан знищив разом із населенням три міста: Помпею, Ставію, Геркуланум. (Везувій)
 • У якій країні знаходиться Єллоустонський Національний Парк – парк гейзерів? (США)
 • Материк, на якому немає діючих вулканів. (Австралія)
 • Мінерал, якого найбільше на Землі. (Вода)
 • Найбільша в світі низовина, розташована нижче від рівня моря. (Прикаспійська)
 • Найтвердіший на світі мінерал. (Алмаз)
 • З якої гірської породи виготовляють алюміній? (Боксит)
 • Величезні піщані горби (200-500м) серпоподібної форми. (Бархани)
 • Залишки якого древньогрецького міста в Криму нині наполовину затоплені водами Чорного моря внаслідок опускання земної поверхні? (Херсонес)

 

             3.3. Цікаві факти

 •   Уперше виміряти глибину Тихого океану намагався в 1521 р. Фернандо Магеллан, опустивши лот – прилад для вимірювання глибини води – на глибину близько 800 м. Для цього було використано всі вільні троси корабля. Не діставши дна, мореплавець вирішив, що опинився в найглибшому місці океану. Тепер відомо, що ця глибина була не найбільшою в Світовому океані.
 •   На опріснювальній станції з морської  видобувають кухонну сіль та інші речовини й одержують прісну воду. Це дуже тривалий і недешевий процес, але в деяких посушливих районах тільки в такий спосіб можна одержати прісну воду для поливу грунту.
 •   Кожен літр забрудненої води, потрапляючи у водойму, робить непридатним 100 літрів чистої води. Один грам нафти, потрапляючи на водну поверхню, вкриває її тоненькою плівкою на площі близько 500 гектарів.
 •   images (7).jpgМіста впливають на температуру повітря. У літню пору житлові будівлі, різні міські споруди, дорожні покриття, нагріваючись, віддають своє тепло повітрю. Тому температура повітря в місті завжди вища, ніж на околицях. Найбільша ця різниця у вечірні години, коли будівлі і споруди, сильно нагрівшись удень, поступово віддають своє тепло повітрю.
 •   Вітер – головний архітектор химерних скель. У різних місцях земної кулі трапляються скелі, схожі на велетенські гриби із шапинками на ніжках. Інколи скелі набувають форми пірамід або велетенських голок. Бувають вони схожі на вежу старовинних замків.
 •   завантаження (31).jpgУчені виявили, що деякі рослини можуть виконувати роль геологорозвідників. Ось розрослися лісові фіалки. Геологи знають: тут можна шукати цинк. Інший «друг» геолога – польовий хвощ. Він підказує: тут, можливо, є золото.
 •   Кам'яну сіль добувають у так званих соляних шахтах. Раніше сіль дуже дорого цінувалася. За один кілограм солі платили сріблом. Нині соляні шахти використовують для лікування багатьох хвороб.
 •   Грунт утворюється століттями. При густому рослинному покриві й за сприятливих умов для виникнення шару грунту завтовшки 1-2 см потрібно близько 500 років. Важливу роль в утворенні грунту відіграють дощові черв'яки. Поглинаючи разом із грунтом величезну кількість рослинних решток, дощові черв'яки пропускають їх через себе і збагачують грунт поживними речовинами.
 •   images (8).jpgДослідження в Арктиці привели учених до висновку, що біле хутро північних тварин, особливо ведмедів уловлює до 95% сонячного тепла. Особливості будови волосини цих тварин беруть до уваги під час виробництва сонячних батарей. Нині розробляються проекти будівництва сонячних електростанцій.
 •   Вітроелектростанції завдають шкоди птахам, якщо розташовані в місцях гніздування та напрямку масових міграцій.
 •   завантаження (33).jpgЕнергію припливів уперше почали використовувати жителі Лондона, які відчували гостру нестачу води. Вони побудували водяні колеса на р. Темзі. Обертаючись то в одну, то в іншу сторону припливами, вони змушували працювати насоси. Які закачували воду в труби, по яких текла вода в місто.
 •   Вислів «німий, мов риба» не відповідає дійсності. Риби видають різні звуки – пищать, хриплять, цокають, вищать. Учені дізнались про це приладом, яким можна чути у воді. Найбільш «балакуча» риба – морський півень. Він видає різні звуки, схожі на хропіння, буркотіння.
 •   завантаження (34).jpgСеред птахів довговічністю вирізняється крук. Відомі випадки, коли цей птах у неволі жив до 70-річного віку. Довго живуть хижі птахи. Наприклад, по 80 років і більше живуть у неволі орли, беркути. Сторічного віку досягають соколи, папуги. Серед свійських птахів довговічними є гуси, які доживають до 40 років. Кури живуть до 20 років. До 30 років живе свійський голуб.
 •   завантаження (35).jpgЖук сонечко – корисна комаха. Учені підрахували: протягом життя один жук може з'їсти 4000 попелиць. З давніх часів люди знали, що жук-сонечко – чудовий «помічник» у збереженні врожаю. Наші місцеві жуки-сонечка захищають від попелиці поля, ліси, сади. Їхня допомога дуже потрібна людям.
 •   Бактерії дуже стійкі до несприятливих умов: не гинуть при температурі +80…+90 С, витримують дуже низькі температури, можуть жити в солоних водоймах і засолених грунтах. В 1 г грунту може міститися від 300 тисяч до 90 мільйонів бактерій.
 •   завантаження (36).jpgЩороку люди знищують або виловлюють 2 млн черепах, до 7 млн крокодилів, десятки мільйонів ящірок, сотні мільйонів жаб, а також дуже багато риби, птахів, ссавців. Усе це заради м'яса, хутра, шкури, панцирів або продажу живих тварин. Руйнуються місця проживання тварин і рослин. Так, у тропічних лісах щодня спилюють 5 млн. дерев. Усе це призводить до збіднення живої природи Землі.

ВИСНОВКИ

Практичність використання матеріалів збірника

 

 

 

Клас

 

Предмет

 

Теми розділів

Методичні рекомендації щодо використання на певному етапі уроку

1

5

 

 

Природознавство

(загадки)

 

 

 

«Всесвіт», «Земля як планета», «Людини на планеті Земля»

Підсумок уроку, мотивація навчальної діяльності, узагальнення знань

2

5

Природознавство

(вікторини)

«Тіла, речовини і явища навколо нас», «Всесвіт»

Випереджаюче, творче завдання, епіграф уроку

3

5

Природознавство

(легенди)

«Людина на планеті Земля»

Випереджаюче, творче завдання, епіграф уроку, мотивація навчальної діяльності, узагальнення та систематизація знань та набуття практичних знань та вмінь,

4

5

Природознавство

(цікаві факти)

«Планета Земля як середовище життя організмів»

Систематизація, закріплення та перевірка знань та умінь учнів

5

6

Біологія

(загадки)

«Вступ», «Рослини», «Різноманітність рослин»

Актуалізація знань, мотивація навчальної діяльності,підсумок уроку

6

6

Біологія

(вікторини)

«Вступ», «Рослини», «Різноманітність рослин», «Гриби»

Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь, підсумок уроку

7

6

Біологія

(легенди)

«Рослини», «Різноманітність рослин»

Мотивація навчальної діяльності, творче завдання, підсумок уроку

8

6

Біологія

(народні знання)

«Вступ», «Рослини», «Різноманітність рослин», «Гриби»

Випереджаюче, творче завдання, епіграф уроку, мотивація навчальної діяльності

9

6

Біологія

(цікаві факти)

«Рослини», «Різноманітність рослин», «Гриби»

Випереджаюче, творче завдання, епіграф уроку, мотивація навчальної діяльності, релаксація

10

6

Географія

(загадки)

 

«Вступ до географії», «Атмосфера», «Літосфера», «Гідросфера»

Актуалізація знань, мотивація навчальної діяльності, підсумок уроку

11

6

 

 

Географія

(вікторини)

 

 

 

«Атмосфера», «Біосфера та грунти», «Природні комплекси»

Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь, підсумок уроку

12

6

Географія

(цікаві факти)

 

«Земля на плані

та карті»

 

Випереджаюче, творче завдання, епіграф уроку, мотивація навчальної діяльності, релаксація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Андрощук А.І. Мотивація на уроках географії у 6 класі. – Харків: Вид. група «Основа», 2014. – 128 с.

2. Авакомова Т.В. Гра « Юні географи». – №11, С. 31-32.

3. Довгаль О.В. «Правильно навчає той, хто навчає цікаво». - №12, С. 16-19.

4.Єгорова С.Г. Сценарій туристсько-краєзнавчого свята «У колі друзів». - №12, С. 31-32.

5. Урок географії: Від класики – до сучасних технологій. За ред..Корнеєва В.П. Харків: Вид. група «Основа», 2006. – 176 с.

6. Швець М.О. «Засідання клубу знаменитих капітанів». - №4, С. 14-15.

7. Жукова Т. Хвилини цікавої біології. – Москва:  Освіта, 1986.-  84-110с.

8. Похила Л. Використання скарбниці  народних знань у процесі вивчення біології. – Тернопіль: Мандрівець. 2002. 71-79с.

9. http://dovidka.biz.ua/tsikavi-fakti-pro-biologiyu/ Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.ua

10. https://natabiology.blogspot.com/ Дивовижне навколо нас.

11. http://kazkar.info/ua/pro_roslini/ Легенди при рослини.

12. http://kazkar.info/ua/zagadki_pro_roslini/ Загадки про рослини.

1

 

docx
Додав(-ла)
Монець Оксана
Додано
24 березня 2019
Переглядів
1223
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку