календарне планування 5 клас

Про матеріал

Кількість годин на тиждень - 2

Вивчення німецької мови здійснюється за Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна мова,

При вивченні німецької мови здійснюється диференційний підхід до учнів на уроці та виконанні завдань вдома, комунікативна методика при навчанні аудіюванню, читанню та говорінню, творчі завдання та проектні роботи.

Перегляд файлу

І семестр

уроку

 

Дата

Підтема

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Соціокультурна

компетенція

Домашнє

завдання

Фонетичний матеріал

Граматичний матеріал

Лексичний

матеріал

Читання

Аудіювання

Мовлення

Письмо

Тема 1: Я, моя сімя і друзі

 1.  

 

Привіт, діти!

Впр. 1 с.7, 2, 3 с.8

Особові займенники: ich, du, er, sie (Sg.)

Hallo! Guten Morgen/Tag/

Abend! Gute Nacht! Wie heißt du? – Ich heiße…

Woher bist/kommst du? – Ich bin aus Berlin. Und du?

 

Впр. 5 с.9

Впр.4 с.8,

 

    розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається; 

 • формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури; 
 •    розуміти та поважно ставитися до  особливостей стилю життя зарубіжних однолітків;   
 •    розвивати здатність представляти культуру рідної країни; 
 •    брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.   

 

Впр. 1 c. 9

 1.  

 

Як справи?

Впр. 3, 4 с.11, 7 с.12

Прості стверджувальні та питальні речення

Wie geht´s (dir)?- Danke, super

/klasse/gut/prima/es geht/schlecht.

Впр. 4 с.11, 8 с.13

Впр. 7 с.12

 Впр. 1 с.10

Впр. 5,6 с.12

Впр. 1,2 с.13

 1.  

 

Я мешкаю

у Берліні

Впр. 2 с.14

Відмінювання дієслів у Präsens: впр. 3 с.14

Кількісні числівники:

0 - null

1 – eins

2 – zwei

3- drei

4 – vier

5 – fünf

6 – sechs

7 – sieben

8 – acht

9 – neun

10 – zehn

11 – elf

12 – zwölf, впр.5 с.15

Auf  Wiedersehen! Auf  Wiederhören!(якщо по телефону)

Wo wohnst du, Peter? – Ich wohne in Bonn.

Впр. 3 с.14, 8 с.15

Впр. 6 с.15

Впр. 1,4 с.14

Впр.7 с.15

Впр.1,2 с.16

 1.  

 

Хто це?

Впр. 2 с.18

Відмінювання дієслова-зв’язки sein у Präsens в однині. Впр. 1 В с. 17

 

Загальні та спеціальні питання зі словами wer? wie? wo? woher?

Wer  ist das?- Das ist Taras.-

Ist das Taras?- Ja, das ist er.

Wie alt bist du, Taras?- Ich  bin 11. – Wie alt ist Erika?- Sie ist auch 11.

Впр. 4 с. 18, 7 с.19

Впр. 5 с.18

Впр. 1 с.17, 3, 6 с.18

 

Впр. 1, 2 с.20

 1.  

 

Це я

Впр. 2 с.21

 

Nein. Entschuldigung. Bitte. Macht nichts.

Впр.1с.20, 4 с.21, 5, 6 с.22

Впр. 3 с.21

Впр. 3 с.21, 5 В с.22

Впр. 2 с.23

Впр. 1,2 с.23

 1.  

 

Ти  і я

Впр. 1 с.24

 

Willkommen!

Впр. 2А с.24, впр. 6 с.26

 

Впр. 1В с.24, 2В,С с.24, 3,4,5 с.25

Виконання тесту с.27

Повторити лексико-граматичний матеріал с.29-30

 1.  

 

Це родина

Впр. 1А с.34

Означений артикль

der, die, das

Впр. 1 В с.34

Належність (wessen?):

Erikas Mutter та die Mutter von Erika

Впр. 3 с.35

-e Eltern, -r Vater, -e Mutter, -e Großeltern, -r Opa, -e Oma, -s Kind, -r Sohn, -e Tochter, -e Geschwister, -r Bruder, -e Schwester

Впр. 2 с.35

Впр.2 с.32-33

Формулювання та запитання вчителя, запитання учнів

 

Впр. 4 с.35, 1 А,В с.36

Впр. 2 А,В с.36

 1.  

 

Якою є людина?

 

Прикметники

jung, alt, klein, groß, lustig, traurig, gut, böse, nett, mutig, klug

Впр. 1 с.36, 4 В с.38

 

Впр. 2 с.37, 3 с.38, 4 С с.38

 

Впр. 1, 2 с.39

 1.  

 

Що ми робимо?

Впр. 1, 2 с.42

Дієслова у Präsens Singular. Впр. 2 С с.41, 3,4 с.41

lernen, singen, rennen, tanzen, basteln.

Was macht Anna?- Sie tanzt.

malen, turnen, spielen, springen. Ich male gern.

Впр. 4 с.43

Впр. 1 с.39, 2 А с.40

 

 

Впр. 1D с. 40, 3, 5 с.43

Впр. 1 С с.40, 1,2 с.41

Впр. 1,2 с.44

 1.  

 

Це батьки

Впр. 2 с.45

Дієслово sein у Präsens Plural.

Займенник sie (вони) Впр. 1 с.44

Кількісні числівники:

13- dreizehn

14- vierzehn

15- fünfzehn

16- sechzehn

17- siebzehn

18- achtzehn

19- neunzehn

20- zwanzig

Впр. 4 с.45

Das sind Taras und Erika. Sie spielen.

 

Впр. 3 с.45

 

Впр. 1А с.46

Впр. 1В,С, D с. 46

 1.  

 

Це мій тато

 

Присвійні займенники

Впр. 1 с. 46-47

-r Freund, -e Freundin, Klavier spielen, mit Murka spielen, mein, dein, sein, ihr

Впр. 4 В с.48

Впр. 3 с.47

Впр. 4 С, 5 с.48,

Впр.2 с.47, 1 с.49

Впр. 2 с.49

 1.  

 

Що він робить?

 

Заперечна частка nicht, сполучник aber.

Впр. 2 с.50

 

Впр. 5 с.51, 1 А с.52

Впр. 1 с.49

Впр. 3, 4 с.50, 6 с.51

 

Впр. 1В с.52

 1.  

 

Це моя родина

 

 

lieben

Впр. 2А с.53, 4 с. 55, 1с. 56

Впр. 3А с.54

Впр. 2В с.53, 3С с.54

Впр. 1 с.53, 3В с.54, 2 с. 56

Впр. 3,4 с.57

 1.  

 

Тест 1. “Я, моя сім’я і друзі”

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити лексико-граматичний матеріал

Тема 2. Школа

 1.  

 

Класна кімната

Впр. 1 с.64

Однина і множина іменників, впр. 1 с.62-63

 

Прийменники місця: vorn/hinten, links/rechts, in der Mitte

ЛО з впр. 1 с.62-63

Додаткові ЛО: -e Tafel, -r Schwamm,

-e Kreide, -r Stuhl, -r Lehrertisch, -r Bücherschrank, -s Fenster, -e Schulbank,

-e Tür, hell

Впр. 2 с. 64, 3 с.65

Формулювання та запитання вчителя, запитання учнів

Впр. 2С с.64, впр. 4 с.65-66

 

    розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається; 

 • формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури; 
 •    розуміти та поважно ставитися до  особливостей стилю життя зарубіжних однолітків;   
 •    розвивати здатність представляти культуру рідної країни; 
 •    брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.   

 

Впр. Ergänze die Sätze С.66

 1.  

 

Мій пенал

 

Неозначений артикль та нульовий артикль, впр. 4 с.67

Негативний артикль kein, впр. 5 с.67

ЛО з впр. 1 с.66

Додаткові ЛО: neu, modern, spitz, lang, liegen.

Впр. 7А с.67, 8 с.68

 

Впр. 2, 3 с.66, 6, 7В с. 67

 

Впр. 1,2 с.68

 1.  

 

Мій портфель

Впр. 2А с.69

 

ЛО з впр. 1 с.69

Додаткові ЛО: schwer, leicht, suchen

Впр. 4А с.70, 5 с. 71

Формулювання та запитання вчителя, запитання учнів

Впр. 2В с.69, 4В с.70

Впр. 3 с.70

Pluralform

der Substantive

с. 71

 

 1.  

 

Що в тебе є?

 

Дієслово

haben + einen/eine/ein або keinen/ keine/kein

 

Відмінювання дієслова haben у Präsens Sg./Pl. Впр. 1 с.71-72

haben, brauchen, tut mir Leid, wir, ihr, Sie, doch;

Ich habe ein Lineal, einen Kuli und eine Schere.

Macht nichts.

Впр. 5А с.73

 

Впр. 1D с. 72, 2,3 с.72, 4, 5В с.73

 

Ergänze die Sätze mit dem Verbhabenim Präsens Sg./Pl. С.73

 1.  

 

Школа

Впр.1 с.74

Словотвір (складні слова – die Komposita (Pl.)

Впр. 3 с.75

streng, -s Lieblingsfach, marschieren, laufen, springen, hier, denn, schade

Впр.4А с.74, 5А с.75

Формулювання та запитання вчителя, запитання учнів

Впр.4В с.74, 5В,С с.75-76

Впр.3С с.75

Lies den Brief an sie von Erika und schreib an sie einen Brief c. 76

 1.  

 

Роби разом!

Впр. 1 с.76

Прийменник an + D з днями тижня (am  Montag), частиною доби (am Vormittag)

 

Imperativsätze, впр. 1 с.76

stehen, boxen, geben, besuchen, -r Montag, -r Dienstag, -r Mittwoch, -r Donnerstag, -r Freitag, -r Samstag, -r Sonntag, am  Montag   

Впр. 6 с.77

 

Впр.4,5 с.77, 7 с.78

Впр. 3 с.77

Впр. 1,2 с.78

 1.  

 

У школі. Моя школа

Впр.1 с.79

Кількісні числівники:

20- zwanzig

30- dreißig

40- vierzig

50- fünfzig

60- sechzig

70- siebzig

80- achtzig

90- neunzig

100- hundert

 

21-

einundzwanzig

am Wochenende, fleißig, faul, kurz, plus, minus, durch, mal, ist (gleich), -r Club, ЛО з впр. 3 с.79

Впр.7А с.81

Впр.1 с.79

Впр. 3В,С, 4,5, 6 с.80, 7В с.81

 

Впр. 8 с.81

Підготувати презентацію проекту (малюнок/колаж) «Meine Schule»

 1.  

 

Тест 2. “Школа”

 

 

 

 

 

 

 

Повторити лексико-граматичний  матеріал

Тема 3. Природа

 1.  

 

Осінь.

Місяці

Впр.1 с.90

Безособові речення:

Es ist Montag.

Es ist Oktober.

Es ist Herbst.

 

Запам’ятай: назви днів тижня, місяців, пори року є іменниками чоловічого роду.

 

Запам’ятай: im Januar, im Herbst, але

am 20. Oktober

ЛО з впр. 1 с.88-89

viel zu tun haben, Pilze im Wald suchen, Obst im Garten pflücken, Beeren sammeln, die Zugvögel ziehen nach Süden, Bäume pflanzen, die Sonne scheint, -r Himmel, blau, kühl

Впр.2с.90, 5А с.91, 6 с.92

 

Впр.2 с.88-89, 3,4 с.90, 5В с.91

Впр.1 с.92

    розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається; 

 • формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури; 
 •    розуміти та поважно ставитися до  особливостей стилю життя зарубіжних однолітків;   
 •    розвивати здатність представляти культуру рідної країни; 
 •    брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.   

 

Впр. 2 с.92;

Впр. 5 с.95

 1.  

 

Осінні свята

Впр.1 с.96

 

-s Erntedankfest, -r Herbstball, -e Kirche, -s Gemüse, -e Nuss, -e Blume, -s Brot, -e Ausstellung, weihen, -r Gast, draußen

Впр.2А с.96, 3А с.97, 4 В с.97

 

Впр. 2В,С с.96, 3В, 4С с.97

 

Впр. 1 с.98

 1.  

 

Зима

Впр. 1 с.98

Відмінювання сильних дієслів у Präsens, які змінюють у 2 та 3 особі однини кореневу голосну:

а-ä

e-i/ie

Впр. 4 с.100

ЛО з впр. 2 с.99

-r Schlitten, -r Silvester, -r Nikolaustag, wenig, viel

Впр. 7А с.100

 

Впр.3 с.99, 5,6 с.100, 7В, 8 с.100

Впр. 1, 3 с.101

Впр.2 с.101

 1.  

 

Перед Різдвом

Впр.1 с.102

Imperativ із сильними дієсловами

Впр. 5 с.103

 

Множина іменників, впр. 1 с.105

ЛО з впр. 2 с.102

(-s) Weihnachten, -r Advent

Впр. 6А, 7А с.104

Впр. 3 с.103

Впр. 4 с.103, 6А с.104

Впр.2А с.105

Впр. 2В с.105

 1.  

 

У грудні

Впр. 1 с.105

Конструкція

Es gibt + Akk. einen/eine/ein (Sg.) або Nullartikel (Pl.)

Впр. 3 с.106

-r Schuh, -e Pralinen, -e Rute, -r Stern, -r Apfel, stellen, stecken, es gibt…, vorher, dort, -e Girlande geben, -s Lametta nehmen, -e Glaskugeln hängen, den Stern geben, -e Kerzen bringen, -e

Впр. 2 с.106

 

Впр.4 с.106, 5, 6,7 с.107

Впр. 1 с.108

Написати, оформити та презентувати «Weihnachtsglückwunschkarte»

 1.  

 

Тест 3. “Природа”

 

 

 

 

 

Презентація Різдвяних листівок

 

Підготуватися до КГ

 1.  

 

Контроль говоріння

Підготуватися до КП

 1.  

 

Контроль письма

Підготуватися до КЧ

 1.  

 

Контроль  читання

Підготуватися до КА

 1.  

 

Контроль  аудіювання

Завдання на зимові канікули

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Содоль Ника
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Німецька мова (1-й рік навчання) 5 клас (Сидоренко М.М., Палій О.А.)
Додано
6 серпня 2018
Переглядів
1289
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку