Угода користувача

1. Загальні положення

1.1. Ця Угода Користувача (далі – Угода) визначає умови використання Користувачем Сайту та його Сервісів, зокрема, встановлюючи права та обов'язки Адміністрації Сайту та Користувача.

1.2. Угода є договором приєднання у визначенні статті 634 Цивільного кодексу України.

1.3. Предметом Угоди є надання Адміністрацією Сайту послуг Користувачу із надання Користувачу доступу до різних функціональних можливостей веб-сайту naurok.com.ua, його Контенту та Сервісів (далі – Послуги).

1.4. Дана Угода є електронним договором. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з цією Угодою до моменту його реєстрації на Сайті.

1.5. Цю Угоду може бути змінено та/або доповнено Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Адміністрація Сайту рекомендує Користувачам регулярно перевіряти умови цієї Угоди на предмет її зміни та/або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін та/або доповнень до цієї Угоди означає прийняття та згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

1.6. Щоб отримати повну можливість користування Сайтом, його Контентом та Сервісами, необхідно прийняти цю Угоду Користувача. Користувач приймає Угоду натисканням кнопки про прийняття Угоди Користувача при реєстрації на Сайті. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття (Акцепт) Користувачем умов цієї Угоди. Після прийняття Угоди договір є укладеним.

1.7. Терміни та визначення. У цій Угоді, якщо з тексту прямо не випливає інше, такі терміни матимуть такі значення:

 • Веб-сайт - сукупність інформації, текстів, графічних елементів дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації за мережевою адресою (домену) в мережі Інтернет.
 • Піддомен (Сайт) - домен, який є частиною домену вищого рівня (WEB-сайту), який створений з метою безпосереднього входу на Сайт для отримання інформаційно-методичних матеріалів і послуг відповідно до умов договору та може мати будь-яку мережеву адресу в мережі Інтернет після символу "/" і ідентифікатора доменної зони.
 • Реєстрація на Сайті - створення персонального облікового запису з метою входу на Сайт для одержання доступу до інформаційно-методичних матеріалів, Контенту, доступу до Сервісів чи придбання такого доступу відповідно до положень цієї Угоди.
 • Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем умов Оферти цього Договору шляхом Реєстрації на Сайті. Відповідь про згоду укласти Договір на інших умовах, ніж запропоновано в Оферті, не є акцептом.
 • Користувач - фізична особа, зареєстрована на Сайті як Користувач з метою користування Сервісами та Контентом сайту уклала з Адміністрацією Угоду шляхом акцепту оферти Угоди Користувача.
 • Особистий кабінет Користувача - розділ Сайту, в якому міститься особиста інформація Користувача, а також інші анкетні дані, правом розміщення яких володіє тільки Користувач.
 • Контент (зміст) — будь-яке інформаційно-значуще наповнення інформаційного ресурсу (Сайту) — тексти, графіка, мультимедіа — вся інформація, яку Користувач може завантажити на свій комп’ютер з дотриманням вимог чинного законодавства України для особистого користування.
 • Сервіси – Розділи Сайту, доступ до яких надається Користувачу з використанням програмно-апаратних засобів, інтегрованих Адміністрацією з Сайтом.
 • Сторони — Адміністрація Сайту та Користувач.

1.8 Всі інші терміни та визначення, що зустрічаються в тексті Угоди, тлумачаться Сторонами у відповідності у відповідності з нормами чинного законодавства України, відповідно до звичаїв ділового обороту і сформованих в мережі Інтернет звичайних правил тлумачення відповідних термінів.

2. Статус Сайту

2.1. Сайт є комерційним інтернет-ресурсом, який являє собою сукупність інформації, що міститься в інформаційній системі, забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за мережевою адресою.

2.2. Усі права на Сайт в цілому і на використання мережевої адреси (доменного імені, піддоменів, кореневого піддомена) належать Адміністрації Сайту. Адміністрація Сайту надає доступ до Сайту всім зацікавленим особам у відповідності до цієї Угоди та чинного законодавства України.

2.3. Цією Угодою встановлені умови, відповідно до яких права на використання інформації та результатів інтелектуальної діяльності (включаючи, але не обмежуючись літературними, музичними, аудіовізуальними творами та фонограмами, творами графіки та дизайну, фотографічними творами, програмами для ЕОМ, іншими немайновими правами) у складі окремих розділів Сайту, можуть належати Користувачам Сайту та іншим особам, які самостійно створили та розмістили зазначені об'єкти на Сайті без безпосередньої участі Адміністрації Сайту або з такою участю.

2.4. Дана Угода набирає чинності з моменту реєстрації Користувача в якості Користувача на Сайті і має силу до моменту її розірвання будь-якою із Сторін.

2.5. Прийнявши цю Угоду, Користувач висловлює свою повну згоду та розуміння того, що дана Угода поширюється на будь-який наданий Користувачу Контент та/або доступ до Сервісу за допомогою Сайту. Укладати цю Угоду мають право особи віком від 18 років.

2.6. Користувач розуміє і погоджується з тим, що доступ до Контенту та Сервісів Сайту надаються «як є» і що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за всі затримки, збої, видалення або незбереження будь-якої персональної інформації у зв'язку з порушеннями електропостачання або збоями в мережі Інтернет.

3. Адміністрація Сайту

3.1. Під Адміністрацією Сайту (раніше і далі – Адміністрація Сайту, Адміністрація) в цій Угоді та Додатках до цієї Угоди, розміщених на Сайті, слід розуміти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ «НА УРОК», ЄДРПОУ 41991148, що знаходиться за адресою: Україна, 61072, місто Харків, проспект Науки, будинок 56.

3.2. Звернення, пропозиції і претензії фізичних і юридичних осіб до Адміністрації Сайту у зв'язку з цією Угодою і всіма питаннями щодо функціонування Сайту, порушеннями прав та інтересів третіх осіб під час його використання можуть бути спрямовані на поштову адресу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ «НА УРОК», зазначеній у п. 3.1. цієї Угоди або на електронну адресу: info@naurok.com.ua.

3.3. Під час здійснення діяльності щодо обслуговування Сайту Адміністрація Сайту керується чинним законодавством України, цією Угодою та Додатками до неї.

3.4. Ніякі положення цієї Угоди не надають Користувачеві право на використання фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, доменного імені та інших відмінних знаків, що належать Адміністрації Сайту.

4. Реєстрація на Сайті та статус Користувача

4.1. Реєстрація Користувача на Сайті є безкоштовною та добровільною.

4.2. Користувачами Сайту можуть бути фізичні особи — Користувачі, зареєстровані на Сайті і які прийняли умови цієї Угоди, досягли допустимого віку зазначеного в п. 2.5. цієї Угоди.

4.3. При реєстрації на Сайті Користувач зобов'язаний надати Адміністрації Сайту необхідну достовірну та актуальну інформацію для створення персонального облікового запису, включаючи унікальний для кожного Користувача логін (адресу електронної пошти), а також свої прізвище та ім’я.

4.4. Реєструючись на Сайті, Користувач підтверджує, що прізвище та ім’я, використані ним для реєстрації, є справжніми, а також погоджується з тим, що Адміністрація не несе відповідальності за можливі наслідки надання Користувачем невірних прізвища та імені. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту наданої інформації відповідно до законодавства України.

4.5. Після надання інформації, зазначеної у п. 4.3. цієї Угоди і виконання всіх реєстраційних дій на Сайті створюється персональний обліковий запис Користувача.

4.6. При реєстрації Користувач погоджується з цією Угодою та приймає на себе зазначені в Угоді права і обов'язки.

4.7. Якщо Користувач надає невірну інформацію або у Адміністрації є підстави вважати, що надана інформація невірна, неповна або неточна, Адміністрація має право призупинити або скасувати реєстрацію та відмовити у використанні сервісу Сайту.

4.8. Приймаючи цю Угоду шляхом реєстрації на Сайті, Користувач підтверджує свою згоду на обробку Адміністрацією його персональних даних відповідно до Політики Конфіденційності.

4.9. Обраний Користувачем логін і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт. Користувач не має права передавати свої логін та пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання.

4.10. Якщо Користувач не доведе іншого, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна і пароля, вважаються такими, що вчинені відповідним Користувачем. У разі несанкціонованого доступу до логіну та паролю та/або персонального облікового запису Користувача, або розкриття логіна і пароля третім особам Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Адміністрацію Сайту в установленому порядку.

4.11. Користувач несе самостійну відповідальність за збереження даних, що розміщуються ним на Сайті.

4.12. Користувач, приймаючи цю Угоду шляхом реєстрації на Сайті, може надати свою згоду на отримання маркетингових та рекламних пропозицій від Адміністрації Сайту, відповідно до Політики Конфіденційності, шляхом відмітки у спеціальному вікні. Користувач, після надання такої згоди, має право у будь-який час відкликати свою згоду, відповідно до Політики Конфіденційності.

5. Сервіси

5.1. Адміністрація Сайту пропонує на Сайті наступні розділи Сайту (Сервіси): «Журнал», «Бібліотека», «Тести», «Вебінари», «Конференції», «Курси», «Конкурси», «Олімпіада».

5.2. У розділі «Журнал» Користувачі Сайту мають право переглядати розміщені Адміністрацією Сайту статті. Користувачі Сайту також мають право залишати коментарі під статтями. Доступ до розділу «Журнал» є безкоштовним.

5.3. У розділі «Бібліотека» Користувачі Сайту мають право переглядати та завантажувати розміщені Користувачами навчальні матеріали, зокрема, плани, розробки, сценарії уроків, презентації тощо. Користувачі, що публікують свої авторські розробки в якості матеріалів, мають право завантажити безкоштовний сертифікат, виданий Адміністрацією Сайту, про публікацію авторської розробки. Доступ до розділу «Бібліотека» є безкоштовним.

5.4. У розділі «Тести» Користувачі Сайту мають право переглядати та завантажувати створені Користувачами тести з різних предметів, а також використовувати такі тести відповідно до функціоналу Сайту. Користувачі мають право створювати тести використовуючи функціонал Сайту. Користувачі мають право, у разі виконання умов, встановлених у персональному обліковому записі Користувача, завантажити безкоштовний сертифікат, виданий Адміністрацією Сайту, про створення та використання інтерактивних онлайн-тестів “На Урок”. Доступ до розділу «Тести» є безкоштовним.

5.5. Користувач має право придбати доступ до різних окремих можливостей Сервісів Сайту. Кнопки про придбання доступу до різних окремих можливостей Сервісів Сайту та інформація про такі можливості, розміщені у розділах Сайту, є пропозицією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ «НА УРОК» укласти електронний договір (офертою). Прийняття Користувачем пропозиції укласти електронний договір (оферти) здійснюється шляхом заповнення відповідної форми про придбання доступу та здійсненням оплати за придбання доступу.

5.6. У розділі «Вебінар» Користувач має право безкоштовно зареєструватися для отримання доступу до онлайн-трансляції або запису вебінарів, які проводяться чи були проведені Адміністрацією Сайту. Користувач також має право придбати можливість завантаження свідоцтва про проходження вебінару за вартістю, що встановлена на веб-сторінці вебінару на момент придбання, у порядку пункту 5.5 цієї Угоди.

5.7. У розділі «Конференції» Користувач має право безкоштовно зареєструватися для отримання доступу до онлайн-трансляції або запису конференцій, які проводяться чи були проведені Адміністрацією Сайту. Користувач також має право придбати можливість завантаження свідоцтва про участь у конференції та комплекту матеріалів за вартістю, що встановлена на веб-сторінці конференції на момент придбання, у порядку пункту 5.5 цієї Угоди.

5.8. У розділі «Курси» Користувач має право безкоштовно зареєструватися для отримання доступу до онлайн-трансляції або запису курсів, які проводяться чи були проведені Адміністрацією Сайту. Користувач також має право придбати можливість доступу до фінального тесту та завантаження свідоцтва про проходження курсу після проходження фінального тесту, за вартістю, що встановлена на веб-сторінці конференції на момент придбання, у порядку пункту 5.5 цієї Угоди.

5.9. У розділі «Конкурси» Користувач має право безкоштовно зареєструвати учнів, які бажають взяти участь у відповідному конкурсі, що проводиться Адміністрацією Сайту, відповідно Порядку участі в інтернет-олімпіадах та онлайн-конкурсах, що розміщений на сайті naurok.ua, а також відповідно до умов проведення відповідного конкурсу. Реєстрація учнів (реєстрація класу) є безкоштовною.

5.10. У розділі «Олімпіада» Користувач має право безкоштовно зареєструвати учнів, які бажають взяти участь у відповідній олімпіаді, що проводиться Адміністрацією Сайту, відповідно Порядку участі в інтернет-олімпіадах та онлайн-конкурсах, що розміщений на сайті naurok.ua, а також відповідно до умов проведення відповідної олімпіади. Реєстрація учнів (реєстрація класу) є безкоштовною.

5.11. Усі послуги з надання доступу до Сервісів, які надаються ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ «НА УРОК», надаються та оплачуються виключно через мережу Інтернет, за відсутності фізичного контакту між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ «НА УРОК» та Користувачем.

5.12. Сторони погоджуються, що ціна за Послуги за цією Угодою визначається відповідно до вартості, що встановлена на веб-сторінках відповідних Сервісів, з урахуванням положень пункту 5.13 цієї Угоди.

5.13. Сторони погоджуються, що у разі, якщо вартість, що встановлена на веб-сторінках відповідних Сервісів, встановлена без ПДВ, то до кінцевої ціни за Послуги за цією Угодою відповідно до такої вартості може бути доданий ПДВ у випадках, встановлених чинним законодавством України.

6. Права та обов'язки Користувача

6.1. Користувач має право:

 • звертатися до Адміністрації Сайту з консультаційних питань користування сервісом Сайту у встановленому функціоналом Сайту порядку, а саме, через розділ «Підтримка»: naurok.com.ua/page/contact-us;
 • викладати власні матеріали на Сайт у встановленому функціоналом Сайту порядку з дотриманням Умов публікації;
 • коментувати матеріали Сайту у встановленому функціоналом Сайту порядку;
 • користуватися Контентом та Сервісом Сайту відповідно до цієї Угоди;
 • придбати доступ до різних окремих можливостей Сервісів Сайту відповідно до цієї Угод;

6.2. При користуванні Сайтом Користувач зобов'язаний:

 • дотримуватися положень чинного законодавства України, та цієї Угоди;
 • дотримуватися положень Політики Конфіденційності;
 • надавати при реєстрації достовірні і повні дані, стежити за їх актуалізацією;
 • інформувати Адміністрацію Сайту про несанкціонований доступ до персональної сторінки та/або про несанкціонований доступ та/або використання пароля і логіна Користувача;
 • не передавати третім особам пароль доступу до власної персональної сторінки або до окремої що міститься на ній інформації у разі, якщо це може призвести до порушення законодавства, цієї Угоди, спеціальних документів Адміністрації Сайту;
 • не розміщувати на персональній сторінці інформацію та об'єкти (включаючи посилання на них), які можуть порушувати права та інтереси інших осіб;

6.3. У разі наявності сумнівів щодо законності здійснення тих чи інших дій, у тому числі, за розміщення інформації або надання доступу, Адміністрація Сайту рекомендує утриматися від здійснення останніх.

6.4. Користувачеві при використанні Сайту категорично забороняється:

6.4.1. Реєструватися в якості Користувача від імені або замість іншої особи. У разі порушення вимог цього пункту Адміністрація Сайту має право видалити акаунт такого Користувача, без повернення вартості, що була сплачена за Платні Сервіси.

6.4.2. Спотворювати відомості про себе;

6.4.4. Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:

 • містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших Користувачів або третіх осіб;
 • є вульгарною або непристойною, що містить нецензурну лексику, містить порнографічні фото-відео матеріали, зображення, тексти або сцени сексуального характеру;
 • містить сцени насильства, або нелюдського поводження з тваринами;
 • містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;
 • пропагує та/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує заборонену законодавством України ідеологію;
 • пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій;
 • містить рекламу або описує привабливість вживання психотропних чи наркотичних речовин, інформацію про поширення таких речовин, рецепти їх виготовлення та поради щодо вживання;
 • носить шахрайський характер;
 • а також порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства України.

6.4.5. Незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати об’єкти інтелектуальної власності Користувачів і третіх осіб;

6.4.6. Здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту і його сервісів або персональних сторінок Користувачів;

6.4.7. Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси та інші шкідливі програми;

6.4.8. Використовувати Адміністрації Сайту автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті та/або взаємодії з Сайтом і його сервісами;

6.4.9. Будь-яким способом, в тому числі, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Користувача;

6.4.10. Здійснювати незаконні збір та обробку персональних даних інших осіб;

6.4.11. Здійснювати (намагатися отримати) доступ до будь-яких Послуг іншим способом, окрім як через інтерфейс наданий Адміністрацією Сайту;

6.4.12. Відтворювати, дублювати, копіювати, продавати, здійснювати торгові операції і перепродавати доступ до Сервісів для будь-яких цілей;

6.4.13. Розміщувати комерційну та політичну рекламу.

6.5. Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Сайті, повідомляє іншим Користувачам, а також за будь-які взаємодії з іншими Користувачами, здійснюючи їх на свій власний страх і ризик.

6.6. У разі незгоди Користувача з цією Угодою, Користувач зобов'язаний відмовитися від її використання, проінформувавши про це Адміністрацію Сайту в установленому порядку.

7. Права та обов'язки Адміністрації Сайту

7.1 Адміністрація Сайту має право:

 • на власний розсуд вносити зміни в дану Угоду;
 • на свій розсуд обмежити доступ до будь-якої інформації, розміщеної Користувачем;
 • в будь-який час змінювати оформлення Сайту, його зміст, список сервісів, змінювати або доповнювати використовуванні скрипти, програмне забезпечення та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті, будь-які серверні додатки у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого;
 • надсилати Користувачу на його електронну адресу, вказану при реєстрації, маркетингову та рекламну інформацію, а також використовувати електронну адресу для зв’язку із Користувачем, відповідно до положень Політики конфіденційності;
 • на свій власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем цієї Угоди, змінювати або видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, що порушує заборони, встановлені цією Угодою (включаючи особисті повідомлення), призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів або сервісів Сайту в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією. Адміністрація Сайту закріплює за собою право видалити обліковий запис Користувача, персональний аккаунт Користувача та/або призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до будь-якого з сервісів Сайту, якщо Адміністрація виявить, що на її думку, Користувач представляє загрозу для Сайту та його Користувачів;
 • відмовити у реєстрації облікового запису Користувача, обліковий запис якого було раніше видалено за порушення умов Угоди.

 7.2. Адміністрація Сайту зобов'язується:

 • у разі придбання Користувачем доступу до окремих можливостей Сайту, негайно надавати такий доступ відповідно до укладеного договору;
 • здійснювати захист облікового запису Користувача від несанкціонованого доступу, знищення розміщеної Користувачем інформації, а також інших неправомірних дій стосовно такої інформації усіма що знаходяться в її розпорядженні технічними засобами;
 • у разі розміщення Користувачем інформації, поширення якої обмежено або заборонено чинним законодавством України винести Користувачеві попередження і видалити таку інформацію, або видалити обліковий запис Користувача, або застосувати один або декілька заходів одночасно;
 • на вимогу Користувача надавати консультативну інформацію про Сайт, його Контент та Сервіси.

8. Умови про інтелектуальні права

8.1. Крім випадків, встановлених цією Угодою, а також чинним законодавством України, ніякий Контент не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений, опублікований, завантажений, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах без попереднього дозволу суб’єкта прав інтелектуальної власності на відповідний Контент.

8.2. Користувач, розміщуючи на Сайті належний йому на законних підставах Контент, надає іншим Користувачам невиключне право на його використання шляхом перегляду, відтворення (у тому числі копіювання), переробку (у тому числі на роздруківку копій) та інші права виключно з метою особистого некомерційного використання, крім випадків, коли таке використання завдає або може завдати шкоду охоронюваним законом інтересам Користувача-суб’єкта прав інтелектуальної власності на відповідний Контент.

8.3. Використання Користувачем Контенту, доступ до якого отриманий виключно для особистого некомерційного використання, дозволяється за умови збереження всіх знаків авторства (копірайтів) або інших повідомлень про авторство, збереження імені автора в незмінному вигляді, збереженні твору в незмінному вигляді.

8.4. Крім свого власного Контенту, Користувач не має права завантажувати або іншим чином доводити до загального відома (публікувати на Сайті) Контент інших сайтів, баз даних та інші результати інтелектуальної діяльності при відсутності в нього ліцензії, наданої суб’єктом прав інтелектуальної власності на відповідний Контент, на такі дії.

8.5. Ніщо в цій Угоді не може розглядатися як передача виключних прав на Контент.

8.2. Відповідальність за порушення виключних прав.

8.2.1. Користувач несе відповідальність за будь-який Контент або іншу інформацію, які він завантажує або іншим чином оприлюднює на Сайті або з його допомогою. Користувач не має права завантажувати, публікувати або передавати Контент на Сайті, якщо він не володіє відповідними правами на вчинення таких дій, придбаними або переданими йому у відповідності до законодавства України.

8.2.2. Адміністрація Сайту може, але не зобов'язана переглядати Сайт на наявність забороненого Контенту і може видаляти або переміщати (без попередження) будь-який Контент або користувачів на свій власний розсуд, з будь-якої причини або без причини, включаючи без всяких обмежень переміщення або видалення Контенту, який, на особисту думку Адміністрації, порушує цю Угоду та/або може порушувати права, завдати шкоди або загрожувати безпеці інших Користувачів або третіх осіб.

8.2.3. Розміщуючи свій Контент на Сайті, Користувач передає Адміністрації право робити копії свого Контенту з метою впорядкування і полегшення публікації і зберігання Контенту на Сайті.

8.2.4. Розміщуючи свій Контент в будь-якій частині Сайту, Адміністрація не має права використовувати Контент Користувача у власних цілях.

8.2.5. Якщо Користувач видаляє свій Контент з Сайту, Адміністрація Сайту має право зберігати архівні копії Контенту протягом невизначеного терміну.

8.3. Сайт і Контент третіх осіб.

8.3.1. Сайт містить або може містити посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб) так само, як і статті, фотографії, ілюстрації, графічні зображення, музику, звуки, відео, інформацію, додатки, програми та інший Контент, який є об’єктом прав інтелектуальної власності третіх осіб (Контент третіх осіб) та охороняється відповідним законодавством.

8.3.2. Зазначені треті особи та їх Контент не перевіряються Адміністрацією Сайту на відповідність тим чи іншим вимогам достовірності, повноти, сумлінності тощо. Адміністрація Сайту не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ через Сайт або через Контент третіх осіб, включаючи, в тому числі, будь-які думки або твердження, висловлені на сайтах третіх осіб або в їх вмісту.

8.3.3. Розміщені на Сайті посилання зі скачування файлів та/або встановлення програм третіх осіб не означають підтримки або схвалення цих дій з боку Адміністрації.

8.3.4. Посилання на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, що розміщена на Сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг) з боку Адміністрації.

9. Функціонування Сайту і відповідальність при його використанні

9.1. Користувачі несуть відповідальність за власні дії у зв'язку зі створенням та розміщенням інформації на власній персональній сторінці на Сайті, а також у зв'язку з розміщенням інформації на персональних сторінках інших Користувачів і в інших розділах Сайту у відповідності до чинного законодавства України.

9.2. Адміністрація сайту надає технічну можливість його використання Користувачами, але не контролює і не несе відповідальності за дії або бездіяльність будь-яких осіб щодо використання Сайту.

9.3. В інформаційній системі Сайту і його програмного забезпечення відсутні технічні рішення керуючи автоматично цензуру і контроль дій та інформаційних відносин Користувачів з використання Сайту.

9.4. Адміністрація Сайту не займається попередньою модерацією або цензурою інформації Користувачів і вживає заходів щодо захисту прав та інтересів осіб та забезпечення додержання вимог чинного законодавства України, тільки після звернення зацікавленої особи до Адміністрації Сайту.

9.5. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за порушення Користувачем цієї Угоди.

9.6 Адміністрація Сайту не несе відповідальності за технічні збої під час проведення онлайн-трансляцій, за затримку проведення онлайн-трансляцій, а також за невідповідність змісту Контенту та Сервісів (онлайн-трансляцій, записів трансляцій вебінарів, курсі тощо) очікуванням Користувача.

9.7. Видалення облікового запису Користувача означає автоматичне видалення всієї інформації, розміщеної на неї, а також всієї інформації, введеної при реєстрації на Сайті.

9.8. Адміністрація Сайту забезпечує функціонування і працездатність Сайту. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за тимчасові збої і перерви в роботі Сайту і викликані ними втрату інформації. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки комп'ютеру Користувача або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликане або пов'язане зі скачуванням матеріалів з Сайту або за посиланнями розміщеними на Сайті.

9.9. Адміністрація Сайту має право направляти Користувачеві інформацію про розвиток Сайту і його сервісів, а також рекламувати власну діяльність і послуги.

9.10. Обмеження відповідальності Адміністрації Сайту:

 • Сайт і його сервіси, включаючи всі скрипти, додатки, Контент і оформлення Сайту надаються «як є». Користувач погоджується, що Сайт або його Сервіси можуть підходити або не підходити для конкретних цілей його використання Користувачем. Адміністрація не може гарантувати жодних специфічних результатів від використання Користувачем Сайту та/або його сервісів;
 • Користувачеві слід дотримуватись обережності у завантаженні з Сайту або з розміщених на ньому посилань і використанні будь-яких файлів, у тому числі програмного забезпечення. Адміністрація Сайту рекомендує використовувати виключно ліцензійне програмне забезпечення, в тому числі антивірусне;
 • Використовуючи Сайт, Користувач погоджується з тим, що завантажує з Сайту або з його допомогою будь-які матеріали на свій власний ризик і несе особисту відповідальність за можливі наслідки використання зазначених матеріалів, в тому числі за шкоду, що може заподіятись комп'ютеру Користувача або третім особам, за втрату даних або будь-якої іншої шкоди;
 • Ні за яких обставин Адміністрація Сайту або її представники не несуть відповідальність перед Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-які збитки, або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, завдані у зв'язку з використанням Сайту, вмісту Сайту або інших матеріалів, до яких Користувач або інші особи отримали доступ за допомогою Сайту, навіть якщо Адміністрація Сайту попереджала або вказувала на можливість такої шкоди.

Адміністрація Сайту докладає всіх зусиль для збереження інформації, розміщеної користувачами, але не гарантує її збереження у разі настання обставин непереборної дії.

Адміністрація Сайту не здійснює перевірку розміщеної інформації і не несе відповідальності за відповідність інформації законодавству України.

Користувач повністю розуміє і погоджується з тим, що:

 • Адміністрація Сайту не гарантує відсутності помилок і збоїв, у тому числі щодо роботи програмного забезпечення. Адміністрація Сайту докладе всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв і помилок у разі їх виникнення, в максимально короткі терміни.

Адміністрація Сайту залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до інформації, розміщеної Користувачами без попередження у разі:

 • отримання обов'язкових до виконання рішень органів державної влади України.
 • вимог власника авторських або суміжних прав, про припинення порушень його прав Користувачем Сайту;
 • іншого порушення прав або законних інтересів інших користувачів Сайту юридичних і фізичних осіб за їх вмотивованим зверненням.
 • виявлення інформації, яка заборонена до розміщення на Сайті у відповідності з даною Угодою.

10. Конфіденційність

10.1. Сторони визнають конфіденційною будь-яку інформацію отриману Сторонами одна від одної в процесі виконання цієї Угоди.

10.2. Сторони зобов'язуються не розголошувати конфіденційну інформацію без згоди іншої Сторони, за винятком випадків, коли така інформація повинна бути передана відповідно до чинного законодавства України, а також зобов'язуються вживати всіх заходів захисту для того, щоб конфіденційна інформація не стала відомою третім особам.

10.3. Передача інформації третім особам або інше розголошення інформації, визнаної за цією Угодою конфіденційною, може здійснюватися тільки з письмової згоди іншої Сторони.

10.4. За розголошення конфіденційної інформації та завдану внаслідок цього шкоду Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

11. Припинення й призупинення надання послуг Сайту

11.1. Адміністрація має право негайно припинити доступ до Сайту, шляхом, зокрема, блокування персонального облікового запису Користувача, при порушенні Користувачем умов Угоди.

11.2. Адміністрація може припинити доступ Користувача як до Сайту в цілому, так і до будь-якої його частини без попередження у випадку, якщо Користувач вчинив дії, які Адміністрація обґрунтовано вважає такими, що порушують умови Угоди.

11.3. У випадку невідповідності Сервісів Сайту потребам чи бажанням Користувача, він має право припинити користуватися ним, при цьому вартість доступу до Сервісів не повертається.

12. Прикінцеві положення

12.2. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до чинного законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

12.3. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач та Адміністрація Сайту прикладуть усі зусилля для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У випадку, якщо суперечки не будуть вирішені шляхом переговорів, суперечки підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України.

12.4. Ця Угода вступає в силу з її прийняття Користувачем і діє протягом невизначеного терміну.

12.5. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди буде визнано недійсним або не матиме (не матимуть) юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цієї Угоди.