Основи правознавства 9 клас. Громадянська освіта 10 клас. Інтерактивні вправи з використанням сервісів WEB 2.0

Про матеріал

Навчально-методичний посібник містить 40 інтерактивних вправ (вікторини, тести, кросворди) в онлайн-сервісах Online Testpad, Kahoot, розроблені для використання на уроках з «Основ правознавства» в 9 класі та «Громадянської освіти» в 10 класі.

Вправи розроблені у відповідності до розділів: «Навчальної програми з основ правознавства 9 клас для загальноосвітніх навчальних закладів» МОН України; «Навчальної програми інтегрованого курсу з Громадянської освіти для загальноосвітніх навчальних закладів» МОН України.

Застосування інтерактивних технологій може значно підвищити ефективність активних методів навчання. Отримання знань через використання сервісів WEB 2.0 є ще однією можливістю взаємодії учнів та вчителя через, привабливий для учнів, інформаційний онлайновий простір. Виконання завдань можливо в індивідуальній формі так і через об'єднання в команди, де повною мірою розкривається їх здатність працювати та приймати рішення гуртом.

Вправи можуть бути використані як для підсумкового контролю знань здобувачів освіти, так і для актуалізації знань. Для роботи з вправами створено сайт:

https://sites.google.com/view/mmkpravogo

Перегляд файлуНавчально-методичний посібник: Основи правознавства 9 клас. Громадянська освіта 10 клас з використанням сервісів WEB 2.0. – Черкаси: Творча група вчителів правознавства  «Використання онлайн сервісів на уроках правознавства», Творча група вчителів громадянської освіти  «Використання онлайн сервісів на уроках громадянської освіти» , 2019. –  с.60

 

 

 

 

 

 

 

 У навчально-методичному посібнику автори шляхом використання сервісів WEB 2.0 - платформ Kahoot, Online Test Pad, опрацювали матеріал програм для ЗНЗ з «Основ правознавства» для 9 класу та «Громадянської освіти» для 10 класу розробивши онлайнові вікторини, тести, кросворди,. Запропонований посібник та створені ресурси, вчителі зможуть використати на будь-якому етапі уроку при вивченні даних предметів в закладах загальної середньої освіти. За задумом колективу творчих груп, цей посібник повинен допомогти вчителю урізноманітнити уроки шляхом внесення додаткових онлайнових інтерактивних компонентів. Такий підхід дозволить краще налагодити взаємодію вчителя та учнів й реалізувати змагально-ігрові та наочні методи навчання.

            Вивчення Громадянської освіти в 10 класі є логічним продовженням вивчення Основ правознавства в 9 класі, що і зумовило об’єднання двох предметів в одному посібнику.

Зміст посібника відповідає чинним навчальним програмам МОН України з Основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів та інтегрованого курсу Громадянська освіта для 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

 Матеріал вікторин, тестів, кросвордів подається згідно розділів навчальних програм. Посібник рекомендований вчителям-практикам та широкій учнівській аудиторії, яка цікавиться використанням ІКТ та різноманітними освітніми онлайновими сервісами.

Зміст

Анотація                                                                                                с. 4

Розділ 1. Вікторини Kahoot з Основ правознавства                         с. 5

                  9 клас

Розділ 2. Тести Online Test Pad з Основ правознавства                   с. 15

9        клас

Розділ 3. Тести  Online Test Pad з Громадянської освіти                  с. 26

10   клас

Розділ 4. Кросворди Online Test Pad з Громадянської                     с. 42

освіти    10 клас 

Розділ 5. Інструкція з використання ресурсів створених в             с.50

сервісах Web 2.0 Kahoot,  Online Test Pad 

Список використаних джерел                                                            с. 57

 

 

Анотація

 Інформатизація є характерною рисою сучасного світу. Володіння інформаційними технологіями є базисом для оволодіння знананями в НУШ.  Сучасна освіта багатовекторна та спрямована на розвиток й застосування на уроках суспільно-гуманітарного циклу просторової та  інформаційної компетенцій учнів. Застосування інтерактивних технологій може значно підвищити ефективність активних методів навчання. Отримання знань через використання сервісів WEB 2.0 є ще однією можливістю взаємодії учнів та вчителя через, привабливий для учнів, інформаційний онлайновий простір. Так, при використанні вікторин Kahoot!, тестів Online Test Pad, кросвордів перевірка, актуалізація, рефлексія відбувається в змагальній формі. Представлений посібник вміщує 40 інтерактивних завдань, розроблені авторським колективом 2 творчих груп вчителів міста Черкаси, а саме: 

           9 онлайн-вікторин Kahoot! з Основ правознавства для 9 класу, 

           10 тестових завдань Online Test Pad з Основ правознавства для 9 класу,           14 тестових завдань Online Test Pad з Громадянської освіти для 10 класу, 

           7 онлайн-кросвордів Online Test Pad з Громадянської освіти для 10 класу.   Зміст посібника відповідає програмам затверджених МОН України з Основ правознавства для 9 класу та інтегрованого курсу з Громадянської освіти для 10 класу для загальноосвітніх навчальних закладів. Вікторини, тести та кросворди складені відповідно до розділів чинних навчальних програм. На сторінках посібника ви знайдете: перелік питань вікторин, тестів,  кросвордів та адресу і QRкод на кожну конкретну вікторину, тест, кросворд для роботи з ними онлайн.  Посібник має також інструкцію щодо використання відповідних освітніх сервісів вчителем в навчальному процесі. Навчально-методичний посібник підготувала: «Творча група вчителів правознавства «Використання онлайн сервісів на уроках правознавства»» у складі: Кучіна Ірина Василівна (ЗОШ №2),  Гриценко Наталія Миколаївна (ЗОШ №5), Товстолит Тетяна Олександрівна, Черкаська СШ №33, Трубін Юрій Юрійович, (Міський методичний кабінет) – керівник групи. «Творча група вчителів громадянської освіти» «Використання онлайн сервісів на уроках громадянської освіти»» у складі: Кучіна Ірина Василівна (ЗОШ №2),  Гриценко Наталія Миколаївна (ЗОШ №5), Чорноморець Світлана Іванівна (ЗОШ

№12), Понурко Людмила Петрівна (СЩ №13), Сухенко Ольга Володимирівна (ЗОШ №24), Сербіна Наталія Павлівна (СШ №28), Трубін Юрій Юрійович (Міський методичний кабінет) – керівник групи.

 

   

 

Розділ 1.

Вікторини Kahoot   з Основ правознавства

9 клас

Вікторина 1 до розділу 1. 

 Основи теорії держави і права  https://bit.ly/2FrwPSX

 

1.   Хто автор терміна «держава»?

2.   Укажіть правильне  поняття для визначення «Особлива організація політичної влади в соціально неоднорідному суспільстві» це: 

3.   Визначте, якій теорії походження держави відповідають це положення:

Держава - результат розвитку сім'ї, механічного об'єднання людей.

4.   Що є не обов'язковою  ознакою держави  5. Хто представляв психологічну теорію держави?

6.            Укажіть, що не є ознакою держави?

7.            Яка країна є прикладом парламентської монархії?

8.            Яке правове поняття означає силу, яка, за допомогою авторитету, переконання, примусу має можливість підкоряти своїй волі?

9.            Основними напрямками діяльності держави є:

10.       Яке з наведених понять характеризує одну з форм політичного режиму?

11.       Укажіть, що не включає апарат держави?

12.       Укажіть, хто є єдиним законодавчим органом?

Вікторина 2 до розділу 1.

 Основи теорії держави і права https://bit.ly/2RBuGL1

1. У монарха є право абсолютного вето, він призначає уряд, а закони приймає парламент…  2. Яка теорія стверджує, що державу створив Бог?

3.            Укажіть,      яке    з        наведених          понять

характеризує форму державного правління?

4.            Укажіть ознакою якого політичного режиму є концентрація влади в руках одного чи кількох державних органів?

5.            За  соціальним значенням  державної діяльності розрізняють такі функції  держави:

6.            Укажіть, яке з наведених понять характеризує форму територіального устрою?

7.            У первісному суспільстві відносини не регулювалися…

8.            Правила, вироблені суспільством чи групою людей у процесі спільного життя і діяльності – це…

9.            Укажіть дію, яка регулюється нормами моралі.

10.       Загальнообов’язкові, формально визначені правила поведінки, встановлені державою з метою регулювання суспільних відносин… 11. Укажіть, яке джерело права є основним у правовій системі України?

12. Що зайве у структурі правової норми?

 

 Вікторина 1 до розділу 2.

Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність https://bit.ly/2DJ5cSC

 

1.       До правомірної поведінки не належить поведінка:

2.       Які        елементи   не      відносять   до      складу правопорушень?

3.       Які обставини не виключають шкідливість діяння?

4.       Яке правопорушення не відноситься до проступків?

5.       Який вид відповідальності НЕ відноситься до юридичної?

6.       Вкажіть вік, з якого можливе притягнення до адміністративної відповідальності:

7.       Життєві обставини, унаслідок яких виникають, змінюються, припиняються правовідносини, називають:

8.       Укажіть вид правопорушень, які є найбільш небезпечні для особи, суспільства, держави?

9.       Що НЕ є обставиною, що виключає юридичну відповідальність залежно від волі особи юридичні факти називають.

10.   Визначте, в якому випадку йдеться про правовідносини?

11.   Структурними елементами правовідносин НЕ є:

12.   Залежно від волі особи юридичні факти називають

 

 

Вікторина 2 до розділу  2.

  Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність. https://bit.ly/2EcCQSr

 

1.       Як називаються врегульовані нормами права суспільні відносини?

2.       Яке       з        наведених          тверджень          є        ознакою правопорушення?

3.       Що з наведенного є ознакою правовідносин?

4.       Визначте       обставини, що НЕ       виключають

шкідливість діянія?

5.       Визначте вид юридичної відповідальності у випадку невиконання або неналежного виконання обо язків.

6.       Як називається здатність особи своїми діями набувати і реалізовувати права і бов язки?

7.       Яка відповідальність не є юридичною?

8.       Суспільні відносини, які охороняються нормами права і на які посягає правопорушення.

9.       Як називається протиправне,суспільно-небезпечне, винне діяння, передбачене кримінальним законом?

10.   Встановіть вид юридичної відповідальності у випадку запізнення працівника на роботу.

11.   Встановіть вид юридичної відповідальності у випадку крадіжки продуктів з магазину

12.   Визначте вид юридичної відповідальності у випадку пошкодження шкільного майна

 

Вікторина 1 до розділу 3.

Взаємозв’зок людини і держави.

https://bit.ly/2V0d6OG

 

1.       У якому розділі Конституції розміщено ст "Кожен має право на освіту"

2.       Орган державної влади,        який           вирішує питання        відповідності     Конституції        України законів.

3.       Право людини на свободу світогляду та

віросповідання належить до галузі прав.

4.       Укажіть форму власності територіальної громади

5.       Який орган є вищий у системі  виконавчої влади за Конституцією України?

6.       За Конституцією України місцеве самоврядування є

7.       Назвіть орган, який за Конституцією України є гарантом дотримання  прав і свобод людини і громадянина. 8. Громадянство України припиняється внаслідок

9.       Укажіть умову, що НЕ є необхідною умовою для прийняття громадянства України.

10.   Назвіть єдиний орган Законодавчої влади в Україні

11.   Коли ухвалено сучасну Конституцію України?

12.   Визначте поняття, що характеризується як вимога держави до особи. 

 

Вікторина 1 до розділу 4.

Неповнолітні суб`єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних та трудових відносин https://cutt.ly/dvNia

 

1.  Визначте, який шлюбний вік установлено в Україні для чоловіків.

2.  Вкажіть, якою є мінімальна тривалість відпустки для неповнолітніх працівників.

3.  Визначте, яка ознака не є обов`язковою для підприємницької діяльності.

4.  Вкажіть, якою є максимальна тривалість робочого тижня.

5.  Визначте, у якому віці особа має часткову цивільну дієздатність.

6.  Визначте, який вид відповідальності передбачений за порушення договірних зобов`язань, заподіяння майнової шкоди

7.Укажіть, з якого віку настає кримінальна відповідальність за найтяжчі злочини.

8.  Що з переліченого нижче  не є ознакою адміністративного проступку?

9.  Яка обставина виключа єкримінальну відповідальність?

10.Визначте, якому поняттю відповідає визначення «здатність особи власними діями створювати, припиняти і змінювати цивільні права й обов`язки»

11.   Вкажіть ситуацію, у якій було порушено норми трудового права.

12.   Визначте, яке адміністративне стягнення може бути накладене виключно судом

 

Вікторина 2 до розділу 4.

Неповнолітні суб`єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних та трудових відносин https://cutt.ly/QvNuP

 

1.Визначте, який шлюбний вік   визначений в Україні для жінок?

2.       По закінченню якого терміну після подачі заяви осіб, що бажають одружитися, відбувається укладення шлюбу?

3.       Вкажіть, яка умова трудового договору є

обов`язковою.

4.       Яке твердження про підприємництво відповідає українському законодавству?

5.       Відколи особа набуває повної цивільної дієздатності?

6.Визначте, у якій формі має бути складений заповіт.

7.  Укажіть, з якого віку особа може бути притягнена до адміністративної відповідальності.

8.  Визначте, що із запропонованого переліку є видом адміністративного стягнення.

9.  Яка обставина не виключає кримінальну відповідальність?

10.            Визначте, якому поняттю відповідає визначення «здатність особи мати цивільні права та обов`язки».

11.            Визначте, у якому випадку щодо працівника було порушено трудове законодавство.

12.            Визначте, у якому випадку необхідне нотаріальне посвідчення угоди?

Вікторина 1 до розділу 5.

 Якщо право – це професія https://bit.ly/2VHtDIF

 

1.   Представляє       сторону     обвинувачення,          і стежить за виконанням законів і правових норм:

2.   Він наділений владою і відповідальністю здійснювати  правосуддя в судах усіх рівнів…

3.   Адвокатом не може бути  особа  яка… 4. Чи правомірні повноваження слідчого?

5.       Що не входить в обов’язки слідчого?

6.       Нотаріус не має права займатися:

7.       Гарантовано недоторканність – може бути заарештований лише за згодою Верховної Ради, до якої повинен звернутися з обґрунтованим поданням Генеральний прокурор України…

8.       Хто має право завіряти довіреності, заповіти та копії ?

9.       Визначити до якого саме представника юридичної професії треба звернутися в наведеній ситуації?

Батьки 18-річного Петра вирішили купити автомобіль і подарувати його синові.

10.   Підприємець бажає орендувати приміщення, щоб розмістити в ньому офіс своєї фірми.

11.   У подружжя Іванових під час розлучення виникла суперечка щодо того, з ким буде проживати їхня 14-річна донька.

12.   Громадянин П. пізно ввечері повертався з роботи. На зупинці двоє молодиків, погрожуючи ножем, відібрали у нього гроші. 

Вікторина 2  до розділу 5.

Якщо право – це професія https://bit.ly/2M79Hdw

 

1.       Працівники поліції як представники влади зобов’язані діяти за принципом…

2.       Працівники прокуратури повинні діяти за принципом…

3.       Поліція         проводить          свою діяльність за принципом…

4.       Систему органів прокуратури України очолює…

5.       Сторонами в цивільному процесі є:

6.       Заява встановленої форми до суду для захисту прав та інтересів фізичних і юридичних осіб має назву:

7.       Під час наради і ухвалення вироку в нарадчій кімнаті може бути присутнім…

8.       Єдиним припустимим звертанням до судді є звертання:

9.       Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах діє:

10.   Кому належить цей крилатий вислів ?  Чесна людина, сідаючи у суддівське крісло, забуває про особисті симпатії.

11.   Центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України: 12. Судову владу в Україні здійснюють…

 

 

 

 

 

 

Розділ 2.

Тести  Online Test Pad  з Основ правознавства

9 клас

Тест 1 до розділу 1.

 Основи теорії держави і права  https://bit.ly/2FpyVmg

 

1.            Хто автор терміна «держава»?

2.            Укажіть правильне  поняття для визначення «Особлива організація політичної влади в соціально неоднорідному суспільстві» це: 

3.            Визначте, якій теорії походження держави відповідають         це   положення:        Держава    -

результат розвитку сім'ї, механічного об'єднання людей.

4.            Що є не обов'язковою  ознакою держави ?

5.            Хто представляв психологічну теорію держави?

6.            Укажіть, що не є ознакою держави?

7.            Яка країна є прикладом парламентської монархії?

8.            Яке правове поняття означає силу, яка, за допомогою авторитету, переконання, примусу має можливість підкоряти своїй волі?

9.            Основними напрямками діяльності держави є:

10.       Яке з наведених понять характеризує одну з форм політичного режиму?

11.       Укажіть, що не включає апарат держави:

12.       Укажіть, хто є єдиним законодавчим органом?

Тест 2 до розділу 1.

 Основи теорії держави і права https://bit.ly/2RGw9ja

 

1.            У монарха є право абсолютного вето, він призначає уряд, а закони приймає парламент…

2.            Яка теорія стверджує, що державу створив Бог?

3.            Укажіть,      яке    з        наведених          понять характеризує форму державного правління?

4.            Укажіть ознакою якого політичного режиму є концентрація влади в руках одного чи кількох державних органів

5.            За  соціальним значенням  державної діяльності розрізняють такі функції  держави.

6.            Укажіть, яке з наведених понять характеризує форму територіального устрою?

7.            У первісному суспільстві відносини не регулювалися…

8.            Правила, вироблені суспільством чи групою людей у процесі спільного життя і діяльності – це…

9.            Укажіть дію, яка регулюється нормами моралі:

10.       Загальнообов’язкові, формально визначені правила поведінки, встановлені державою з метою регулювання суспільних відносин… 11. Укажіть, яке джерело права є основним у правовій системі України?

12. Що зайве у структурі правової норми?

Тест 1 до розділу 2.

Правовідносини. Правопорушення. 

Юридична відповідальність https://onlinetestpad.com/hpuoqgivmgo74

 

1.            Як називаються врегульовані нормами права суспільні відносини?

2.            Яке з наведених тверджень є ознакою правопорушення?

3.            Що     з        наведенного       є        ознакою правовідносин?

4.            Визначте обставини, що НЕ виключають шкідливість діянія?

5.            Визначте вид юридичної відповідальності у випадку невиконання або неналежного виконання обо язків.

6.            Як називається здатність особи своїми діями набувати і реалізовувати права і бов язки?

7.            Яка відповідальність не є юридичною?

8.            Суспільні відносини, які охороняються нормами права і на які посягає правопорушення.

9.            Як називається протиправне,суспільно-небезпечне, винне діяння, передбачене кримінальним законом?

10.       Встановіть вид юридичної відповідальності у випадку запізнення працівника на роботу.

11.       Встановіть вид юридичної відповідальності у випадку крадіжки продуктів з магазину

12.       Визначте     вид   юридичної         відповідальності         у        випадку пошкодження шкільного майна

Тест 2 до розділу 2.

  Правовідносини. Правопорушення.

 Юридична відповідальність https://onlinetestpad.com/hnvxv66pa4sze

 

 

1.            До       правомірної       поведінки не      належить поведінка:

2.            Які      елементи   не      відносять   до      складу правопорушень?

3.            Які обставини не виключають шкідливість діяння?

4.            Яке правопорушення не відноситься до проступків?

5.            Який вид відповідальності НЕ відноситься до юридичної?

6.            Вкажіть вік, з якого можливе притягнення до адміністративної відповідальності:

7.            Життєві обставини, унаслідок яких виникають, змінюються, припиняються правовідносини, називають:

8.            Укажіть вид правопорушень, які є найбільш небезпечні для особи, суспільства, держави?

9.            Що НЕ є обставиною, що виключає юридичну відповідальність залежно від волі особи юридичні факти називають.

10.       Визначте, в якому випадку йдеться про правовідносини?

11.       Структурними елементами правовідносин НЕ є:

12.       Залежно від волі особи юридичні факти називають:

Тест 1 до розділу 3.

 Взаємозв’язок людини і держави.

https://onlinetestpad.com/hmphwcfv2jzbi

 

1.            У якому розділі Конституції розміщено ст

"Кожен має право на освіту"

2.            Орган державної влади, який вирішує питання відповідності Конституції України законів.

3.            Право людини на свободу    світогляду та

віросповідання належить до галузі прав.

4.            Укажіть форму власності територіальної громади

5.            Який орган є вищий у системі  виконавчої влади за Конституцією України?

6.            За Конституцією України місцеве самоврядування є

7.            Назвіть орган, який за Конституцією України є гарантом дотримання  прав і свобод людини і громадянина. 8. Громадянство України припиняється внаслідок

9.            Укажіть умову, що НЕ є необхідною умовою для прийняття громадянства України.

10.       Назвіть єдиний орган Законодавчої влади в Україні

11.       Коли ухвалено сучасну Конституцію України?

12.       Визначте поняття, що характеризується як вимога держави до особи. 

Тест 2 до розділу 3

Взаємозв’язок людини і держави. https://onlinetestpad.com/hniuzdswm7faq

 

1.            Що не є видом прав:

2.            Що не є обов’язком громадян:

3.            Що не відносится до гілок державної влади?

4.            Що є особливістю Конституції України?

5.            Яке з наведених прав людини належить до груп політичних прав і свобод?

6.            Яка з наведених підстав припинення громадянства  України передбачена Законом України " Про громадянство України"?

7.            Яке з наведених прав людини належить до групи соціальноекономічних?

8.            Яка     з        наведених          підстав       набуття     громадянства     України передбачена Законом України " Про громадянство України"

9.            Яке з наведених конституційних прав може здійснюватися виключно громадянами України?

10.       Який з органів державної влади не є органом виконавчої влади?

11.       Який орган є вищим у системі органів виконавчої влади?

12.       Що не є умовою набуття громадянства:

Тест 1 до розділу 4.

Неповнолітні суб`єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних та трудових відносин https://cutt.ly/Bk0d1

 

1.            Визначте, який шлюбний вік установлено в Україні для чоловіків.

2.            Вкажіть, якою є мінімальна тривалість відпустки для неповнолітніх працівників.

3.            Визначте, яка ознака не є обов`язковою для підприємницької діяльності.

4.            Вкажіть, якою є максимальна тривалість робочого тижня.

5.            Визначте, у якому віці особа має часткову цивільну дієздатність.

6.            Визначте , який вид відповідальності передбачений за порушення договірних зобов`язань, заподіяння майнової шкоди

7.Укажіть, з якого віку настає кримінальна відповідальність за найтяжчі злочини.

8.       Що з переліченого нижче  не є ознакою адміністративного проступку?

9.       Яка обставина виключає кримінальну відповідальність?

10.   Визначте, якому поняттю відповідає визначення «здатність особи власними діями створювати, припиняти і змінювати цивільні права й обов`язки»

11.   Вкажіть ситуацію, у якій було порушено норми трудового права.

12.   Визначте, яке адміністративне стягнення може бути накладене виключно судом.

Тест 2 до розділу 4.

Неповнолітні суб`єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних та трудових відносин https://cutt.ly/Fclud

 

1.Визначте, який шлюбний вік   визначений в Україні для жінок?

2.          По закінченню якого терміну після подачі заяви осіб, що бажають одружитися, відбувається укладення шлюбу?

3.          Вкажіть, яка          умова         трудового договору є

обов`язковою.

4.          Яке твердження про підприємництво відповідає українському законодавству?

5.          Відколи особа набуває повної цивільної дієздатності?

6.Визначте, у якій формі має бути складений заповіт.

7.  Укажіть, з якого віку особа може бути притягнена до адміністративної відповідальності.

8.  Визначте, що із запропонованого переліку є видом адміністративного стягнення.

9.  Яка обставина не виключає кримінальну відповідальність?

10.            Визначте, якому поняттю відповідає визначення «здатність особи мати цивільні права та обов`язки».

11.            Визначте, у якому випадку щодо працівника було порушено трудове законодавство.

12.            Визначте, у якому випадку необхідне нотаріальне посвідчення угоди.

Тест 1 до розділу 5.

Якщо право – це професія https://bit.ly/2CiGuYE

 

1.                 Представляє сторону обвинувачення, і стежить за виконанням законів і правових норм:

2.                 Він наділений владою і відповідальністю здійснювати  правосуддя в судах усіх рівнів:

3.                 Адвокатом не  може бути  особа  яка… 4. Чи правомірні повноваження слідчого?

5.            Що не входить в обов’язки слідчого?

6.            Нотаріус не має права займатися:

7.            Гарантовано недоторканність – може бути заарештований лише за   згодою       Верховної Ради,          до      якої   повинен    звернутися         з обґрунтованим поданням Генеральний прокурор України…

8.            Хто має право завіряти довіреності, заповіти та копії ?

9.            Визначити до якого саме представника юридичної професії треба звернутися в наведеній ситуації? Батьки 18-річного Петра вирішили купити автомобіль і подарувати його синові.

10.       Підприємець бажає орендувати приміщення, щоб розмістити в ньому офіс своєї фірми.

11.       У подружжя Іванових під час розлучення виникла суперечка щодо того, з ким буде проживати їхня 14-річна донька.

12.       Громадянин П. пізно ввечері повертався з роботи. На зупинці двоє молодиків, погрожуючи ножем, відібрали у нього гроші. 

Тест 2  до розділу 5.

Якщо право – це професія https://bit.ly/2FrIRLT

 

1.            Працівники поліції як представники влади зобов’язані діяти за принципом…

2.            Працівники прокуратури повинні діяти за принципом…

3.            Поліція       проводить          свою діяльність за принципом…

4.            Систему органів прокуратури України очолює…

5.            Сторонами в цивільному процесі є:

6.            Заява встановленої форми до суду для захисту прав та інтересів фізичних і юридичних осіб має назву:

7.            Під час наради і ухвалення вироку в нарадчій кімнаті може бути присутнім:

8.            Єдиним припустимим звертанням до судді є звертання:

9.            Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах діє…

10.       Кому належить цей крилатий вислів ?  Чесна людина, сідаючи у суддівське крісло, забуває про особисті симпатії.

11.       Центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України:

12.       Судову владу в Україні здійснюють…

 

 

 

 

Тести  Online Test Pad  з Громадянської освіти

 

10 клас

 

Тест 1 до розділу 1.

Особистість та її ідентичність https://cutt.ly/Aoa18

 

1.            Що таке ідентичність?

2.            З          ким   може          ідентифікувати себе особистість?

3.            Що таке громадянська ідентичність?

4.            Засвоєння людиною знань, норм та ін.

                                                                культурних    цінностей,     необхідних    для     її

повноцінного життя та діяльності у суспільстві – це…

5.            “ Вони відрізняють людину від решти тварин та інших створінь природи, вони надають їй здатність жити і працювати  , спільно мислити і відчувати, робити висновки і спостерігати, вони роблять її людиною в повному значенні цього слова ” І.Франко. Про які властивості людини йдеться ?

6.            Охарактеризуйте термін : Соціальне виховання  - це…

7.            Що таке соціалізація?

8.            Що таке соціальна мобільність?

9.            Що розуміють у соціології під терміном «особистість» ?

10.       Які рівні ідентичності особи існують?

11.       Що таке ідентифікація?

12.       Оберіть із наданих явищ ті, що не належать до інститутів

соціалізації особи

Тест 2 до розділу 1.

Особистість та її ідентичність https://cutt.ly/faYt0

 

1.     Оберіть визначення поняття «особистість»

2.     Як називається особа, яка належить до постійного населення певної держави, має нормативно          закріплений       статус, користується        захистом    держави    як      у

межах її території, так і поза нею?

3.     Оберіть  продовження речення: Те,що кожна людина є певною мірою природною істотою і зберігає в собі якісь властивості своїх предків, є проявом…

4.     Процес індивідуального становлення людини – це…

5.     Яким поняттям окреслюється процес інтеграції індивіда в суспільство, у різноманітні типи соціальних спільнот?

6.     Чи можна змінювати елементи власної ідентичності?

7.     Дайте визначення поняття «ціннісні орієнтації»

8.     Яке          з        визначень           найповніше       розкриває зміст        поняття соціалізація?

9.     Що таке субкультура?

10. Оберіть визначення поняття самоідентифікація.

11. Яке з визначень характеризує поняття соціальна роль?

12. Агент соціалізації, який впливає на людину впродовж усього життя, - це…

Тест 1 до розділу 2.

Права і свободи людини  https://bit.ly/2Hi6iKf

 

1.Укажіть дату прийняття Конвенції про права дитини. 

2. Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня

1948 року було прийнято…

3.                  Укажіть, як ви розумієте те, що право

людини на повагу до гідності має універсальний характер.

4.                  Укажіть місто, де перебуває Європейський суд з прав людини.

5.                  Які права людини відносяться  до четвертого покоління прав?

6.                  Назвіть першу українську правозахисну організацію.

7.                  Укажіть негативні зобов’язання держави перед людиною.

8.                  Чи є Україна стороною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?

9.                  Який орган Ради Європи розглядає скарги про порушення прав людини?

10.             Якою     міжнародною    угодою      визначені повноваження

Європейського суду?

11.             Хто в Україні здійснює парламентський контроль за дотриманням прав людини?

12.             Міжнародним біллем прав людини називають…

Тест 2 до розділу 2.

Права і свободи людини https://bit.ly/2MeTZ07

 

1.     До якого покоління прав людини відноситься право громадян на участь в управлінні державою?

2.     Система     міжнародних     органів      і організацій,     що    діють           задля здійснення міжнародних стандартів

прав і свобод людини – це …

3.     Чи може держава обмежувати права людини?

4.     Яке з повноважень не належить до компетенції Конституційного Суду України?

5.     Як називається  звернення громадян України, іноземців, осіб без громадянства та юридичних осіб до Конституційного суду?

6.     Який загальний термін розгляду звернень громадян до органів державної влади та місцевого самоврядування?

7.     Укажіть основний закон України, що захищає права дітей.

8.     Як називається основний закон України, де записані права  та обов’язки людини і громадянина?

9.     Згідно Конвенції дитиною є людина до досягнення…

10. Укажіть основний правовий принцип захисту дітей у Конвенції ООН про права дитини

11. «Світовою конституцією прав дитини» називають…

12. Укажіть повноваження Міжнародного кримінального суду.

Тест 1 до розділу 3.

Людина в соціокультурному просторі https://bit.ly/2BB3RgO

 

1.     Як називають стійке, спрощене уявлення про певну особу чи явище?

2.     Вплив якого із цих соціальних явищ на суспільство є однозначно негативним? 3. Що      серед       наведеного         НЕ    вважають

основою    співпраці та      спілкування       в        полікультурному середовищі?

4.     Як називається зміна індивідом  свого соціального статусу?

5.     Як називається сукупність соціальних спільнот, які взаємодіють між собою в соціумі?

6.     Що таке компроміс?

7.     Як називається процес людської діяльності з метою встановлення контактів між людьми і цілими групами?

8.     Як називають обмеження або позбавлення прав за расовою, національною, віковою, гендерною, політичною, релігійною ознакою?

9.     Який з цих термінів позначає спосіб вирішення конфліктів? 

10. Яким поняттям характеризують зіткнення протилежних інтересів, думок, поглядів?

11. Як називають бажання людини уникнути несприятливих ситуацій та не упустити сприятливі, є одним з джерел існування

Що серед наведеного НЕ вважають основою співпраці та спілкування в полікультурному середовищі?

Тест 2 до розділу 3.

    Людина в соціокультурному просторі  https://bit.ly/2Igd8AF

 

1.     Яке твердження відповідає поняттю "комунікація"

2.     Певна позиція особи в соціальній структурі групі

3.     Расизм, сексизм є формами

4.     Як      називається        процес       збільшення

ступеню участі всіх громадян в суспільному житті?

5.     Як називають стать, яку приписали данній людині від імені суспільства?

6.     Як називають ірраціональне, негнучке ставлення до певної категорії людей?

7.     Як називають світогляд, що поділяє людей на біологічно різні групи на основі видимих особливостях (колір шкіри, особливості будови обличчя)

8.     Як називають нав язливий страх стосовно чужинців та ненависть до них?

9.     Що означає " булінг "?

10. Що таке компроміс ?

11. Хто такий медіатор?

12. Серед перерахованого оберіть стереотипи…

Тест 1 до розділу 4.

Демократичне суспільство та його цінності.

Демократична держава

https://onlinetestpad.com/hmak7ekh2ft32

 

1.            Що таке демократія?

2.            Виберіть два положення, що належать до демократичних інститутів.

3.            Вираження волі громадян через обраних ними представників до органів державної влади: народних депутатів, президента та

органів місцевого самоврядування називається ...

4.            Визначте виборчу систему держави: "Склад Національних зборів - 540 депутатів. З них 270 обирається в одномандатних виборчих округах на основі відносної більшості, а  270 - за списками кандидатів у депутати від політичних партій у багатомандатному

загальнодержавному виборчому окрузі."

5.            Як називається виборча система, що передбачає визначення переможця серед кандидатів за більшістю голосів, отриманих у виборчому окрузі?

6.            Який принцип виборчого права був порушений у нижченаведеній ситуації? "Обирати старосту громади отримали право лише ті мешканці, які мали зареєстровану нерухомість і сплачували податки."

7.            До якої категорії належить наведений перелік понять? "Поділ влади, гласність, плюралізм, рівність, гарантованість демократичних прав."

8.            Виберіть два    приклади,          що    належать   до        безпосередньої демократії.

9.            Що означає термін плюралізм?

10.        "З 2006року Верховна Рада повністю обирається за пропорційною системою. При цьому прохідний бар'єр у1998 та 2002роках становив 4% від числа виборців, що взяли участь у голосуванні." Між ким розподіляються депутатські мандати за наведеної системи?

11.        Встановіть співвідношення між гілками влади та органами, що їх представляють.

12.        Який принцип виборчого права був порушений у нижченаведеній ситуації? "Для виборів старости громади учасники зборів обрали невелику групу, яка мала винести остаточне рішення."

Тест 2 до розділу 4.

Демократичне суспільство та його цінності.

Демократична держава

https://onlinetestpad.com/hpuojjqvp6umy

 

1.            Як громадські організації можуть впливати на демократію? Оберіть два правильних варіанти.

2.            Що таке громадянське суспільство?

3.            Як співвідносяться громадянське суспільство і правова держава?

4.            Рівність усіх громадян перед законом, верховенство права тавизнання прав людини вищою соціальною цінністю є ознаками ...

5.            Виберіть дві складові ознаки, що характеризують поняття

"адвокація".

6.            Якому поняттю належить визначення: "Єдність переконань і дій, взаємодопомога й підтримка членів соціальної групи, що ґрунтуються на спільності інтересів, цілей, спільній відповідальності."?

7.            Виберіть дві форми впливу громади на владу.

8.            Виберіть перелік заходів, що відносяться до форм суспільної активності громадян.

9.            Як називається об'єднання громадян віком від 14 до 35 років, метою якого є здійснення діяльності на задоволення та захист своїх інтересів?

10.       Що є громадою?

11.       Виберіть дві ознаки правового статусу політичної партії.

12.       Які об'єднання можуть створити учні 10 класу?

Тест 1 до розділу 5.

Світ інформації та мас-медіа.

 Медіа і демократія

https://onlinetestpad.com/hoqhkw2pofe6w

 

1.     Що означає масова комунікація?

2.     Яке     поняття     відповідає визначенню: "Повідомлення,   текст          будь-якого медійного виду й жанру"?

3.     Що таке медіа (мас-медіа)?

4.     Виберіть види мас-медіа ( 2 варіанти ).

5.     Яким є вплив медіа на людину і суспільство?

6.     Як називається принцип, що забезпечує свободу особистості або спільноти формувати свої думки та ідеї без цензури чи санкцій?

7.     З якого документу взята ст. 34? "Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право на свободу думки і висловлення власних ... уподобань ..."

8.     Чи може бути обмежено право на свободу слова?

9.     Яка мета медіа в демократичному суспільстві? ( 2 варіанти )

10. Що таке цензура?

11. Які форми цензури існують в медіа ( 2 варіанти )

12. Що було створено 1990-1994 роках? ( 2 варіанти )

 

Тест 2 до розділу 5.

Світ інформації та мас-медіа. Медіа і демократія https://onlinetestpad.com/hmjzq34gl5ucy

 

 

1.     Як називається інформація про товар чи особу, яка спрямована на переконання аудиторії придбати певні продукти, ідеї чи послуги?

2.     Що таке суспільне мовлення?

3.     Як називається зумисна прихована реклама

чи антиреклама, подана у вигляді новин, текстів, телевізійних програм, аналітики?

4.     Встановіть відповідність між назвами та визначеннями.

5.     Виберіть дві ознаки джинси (прихованої реклами).

6.     Що таке маніпуляція?

7.     Виберіть базові стандарти подання інформації в медіа (2 варіанти).

8.     Встановіть відповідність між назвами та їх визначеннями.

9.     Як називають систематичне вживання слів і висловів, що виявляють агресію до людини чи групи людей за різними ознаками?

10. Виберіть з переліченого дві ознаки, що характеризують факти.

11. Що належить до першоджерел інформації?

 

 

Тест 1 до розділу 6.

 Взаємодія громадян і держави в досягненні  суспільного добробуту

https://cutt.ly/H6twF

 

1.              Оберіть найточніше закінчення твердження: «Економіка як сфера життя існує задля…»

2.              Укажіть, як координуються дії учасників ринкових відносин і узгоджуються їхні інтереси в ринковій економіці:

3.              Ринок товарів та послуг знаходиться в

рівноважному стані, якщо: 

4.              Державний бюджет ― це…

5.              Укажіть вид доходу, який отримує в ринковій економіці найманий працівник/працівниця: 6. До прямих податків відносяться:

7.            Визначте, яке із названих джерел формування доходів домогосподарств України є основним:

8.            Які із вказаних витрат домогосподарств є первинними?

9.            Які ресурси відносяться до капітальних?

10.       Головною умовою започаткування підприємницької діяльності в

Україні є

11.       Рівень підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом чи іншими атестаційними категоріями – це

12.       Що означає термін «конфлікт інтересів»?

Тест 2 до розділу 6.

 Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту https://cutt.ly/o6ttG

 

1.     Яка з названих характеристик не відноситься до принципів ринкової економіки?

2.     Якщо ринкова ціна вища за рівноважну, то:

3.     Укажіть головну проблему економіки:

4.     Державний борг – це:

5.     Укажіть вид доходу, який отримує в ринковій економіці співвласник акціонерного товариства:

6.     До непрямих податків відносяться:

7.     Визначте, яке із названих джерел формування доходів домогосподарств України є основним:

8.     Які із вказаних витрат домогосподарств є вторинними?

9.     Які ресурси відносяться до природних?

10. Виберіть правильне визначення поняття «підприємництво»:

11. Сукупність набутих через спеціальну підготовку та досвід роботи знань, умінь і навичок, необхідних для виконання певного виду трудової діяльності в межах певної професії – це…

12. Ознакою корупційного правопорушення є:

 

Тест 1 до розділу 7.

Україна, Європа, світ  https://bit.ly/2RVZvKA

 

1.     Глобалізація – це…

2.     Які основні аспекти глобалізації?

3.     Індекс глобалізації визначає?

4.     Виберіть         показники          економічної глобалізації.

5.     Антиглобалізм – це…

6.     Глобальні проблеми - це …

7.     Міграція населення – це…

8.     Що є  причиною міграції більшості людей у сучасному світі?

9.     Який з перелічених напрямків міграції залучає найбільшу кількість мігрантів?

10. Трудові мігранти, які тимчасово проживають і працюють в іншій країні – це…

11. Як називаються мігранти, які покинули свою країну через расові, релігійні, етнічні, політичні переслідування?

12. Що є головною рушійною силою глобалізації світової економіки?

 

Тест 2 до розділу 7.

Україна, Європа, світ  https://bit.ly/2QOd0qY

 

1.     Міжнародна співпраця – це…

2.     Членами ООН є…

3.     Постійними членами Ради Безпеки ООН є…

4.     В плані виконання рішення Ради Безпеки ООН є... 

5.     В яких міжнародних структурах Україна не бере участі?

6.     Вкажіть головні напрями співпраці України з Радою Європи?

7.     Східне партнерство – це…

8.     Позначте дату входження України до Світової організації торгівлі (СОТ)

9.     До складу яких органів ООН входить Україна?

10. Позначте дату підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

11. Яка мета укладення угоди про асоціацію між Україною та ЄС?

12. Міжнародне гуманітарне право застосовують…

 

 

 

Розділ 3.

Кросворди в сервісі 

Online Test Pad  з Громадянської освіти

 

10 клас

 

Розділ 1. 

Україна, Європа, світ https://goo.gl/dkVfP1

 

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:

2.Прояв суверенітету держави, який означає обсяг і сферу дії державної влади. 4.Найбільш успішний інтеграційний проект. 5.Виїзд працездатного населення з країни в іншу країну. 9.Єдина європейська валюта. 10.Політична позиція людей, що протистоять політиці глобалізації. 11.Міжнародна агенція з атомної

енергії.  12.В'їзд робочої сили в певну країну з-за кордону.

ПО ВЕРТИКАЛІ:

1.Вид корпорації, що здійснює міжнародне виробництво промислових продуктів на основі прямих іноземних інвестицій та має прямий контроль над своїми закордонними філіями. 3.Переселення, переміщення населення, трудових ресурсів, капіталу з однієї країни в іншу.  6.Наука, що вивчає взаємодію різних країн у масштабах усього світу або великих регіонів з урахуванням географічних чинників.  

7.Злиття економік різних країн світу у єдину економічну систему. 

8.Добровільне об'єднання окремих частин у єдине ціле.

 

 

 

Розділ 2.

Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту https://goo.gl/8gvYbS

 

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:

1.                 Прояв        необхідності      мати певні          блага, бажання володіти          ними.         6.       Наука        про організацію          та      управління          матеріальним виробництвом,     ефективне          використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та      послуг.7.    Кількість   товару,          яку споживачі бажають та можуть придбати за певною ціною у визначений період часу. 10. Незаконне використання посадових можливостей із метою особистого збагачення. 11. Оцінка споживачем здатності речей та послуг задовольнити його потреби. 12. Продукти праці, які задовольняють потреби тих, хто їх отримує у процесі обміну.

ПО ВЕРТИКАЛІ:

2.                 Грошове вираження збалансованого розпису доходів і видатків за певний період часу. 3. Кількість товару, яку виробники готові постачати для продажу на ринку за певною ціною у визначений період часу. 4. Продукти, що задовольняють людські потреби.5. Цілеспрямований вплив груп осіб або різноманітних організацій на рішення законодавчих органів із метою отримання користі. 8. Рід трудової діяльності, що вимагає певної підготовки. 9. Вид економіки,

яка заснована на приватній власності, свободі вибору та конкуренції.

Розділ 3.

Світ інформації та мас-медіа https://goo.gl/YW9ZMy

 

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:

2.Одна із функцій мас-медіа, зміст якої полягає у донесенні знань, розширенні пізнавальних здібностей людини. 5.Поширення інформації про когось або про щось із метою створення популярності. 6.Префікс, що утворює слова зі значенням “пов'язаний із комп'ютерними

мережами, Інтернетом”. 8.Спосіб психологічного впливу, націлений на зміну напрямку активності інших людей. 9.Реальна подія, що відбулася, яку можна прив'язати до конкретного місця або часу. 10.Обман, фальсифікація. 11.Одна із функцій реклами, яка полягає в отриманні прибутку. 12.Будь-який носій інформації: художній або науковий текст, зображення, аудіозапис.

ПО ВЕРТИКАЛІ:

1.Способи та засоби передачі інформації, а також середовище, яке вони утворюють. 3.Відомості, що прийняті та усвідомлені споживачем і визнані ним як значущі. 4.Заборона держави, організації чи групи людей над публічним виявом думок і творчості індивіда. 7.Всесвітня система сполучених комп'ютерних мереж.

 

 

Розділ 4.

Демократичне суспільство і його цінності https://goo.gl/6PqHdG

 

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:

5. Виборці. 7. Воснову якої моделі місцевого самоврядування покладено принцип “негативного регулювання”, за яким дозволено робити все, що не заборонено законом. 8.Вид виборчої системи, за якої визначення результатів виборів відбувається на основі підрахунку голосів, поданих громадянами за кандидатів, включених до списків від політичних

партій. 9.Опитування громадян, у деяких країнах - синонім референдуму. 10.Громадські організації, які об’єднують громадян віком від 6 до 18 років. 11.Афінський державний діяч, який вперше використав слово “демократія”. 12.Добровільна самоврядна територіальна організація.

ПО ВЕРТИКАЛІ:

1.Один із видів виборів за метою проведення. 2.Добровільна, безкорислива, соціально спрямована неприбуткова діяльність окремих людей або організацій. 3..Суспільство, у якому самостійні і незалежні від держави інститути та відносини представляють волю та інтереси громадян. 4.До складу шкільної громади входять вчителі, учні та …  6.Вид виборчої системи, за якої обраним вважається той, хто набрав більшість голосів виборців.

Розділ 5.

Людина в соціокультурному просторі https://goo.gl/X57eMd

 

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:

3.У соціології  -  це окрема дисципліна, яка вивчає процеси та результати різноманітних видів взаємодії між істотами. 6.Стійкі упередження, що базуються на міфологічних уявленнях про світ та місце людини у ньому. 8.Один з видів конфлікту, боротьба за визнання особистих досягнень. 9.Згода,

якої досягають шляхом взаємних поступок. 10.Визнання багатоманітності думок, поглядів, партій тощо. 11.Види упереджень, які виникають тоді, коли ставлення до людини залежить від статі. 12.Явище, яке виникає в результаті зіткнення протилежних дій, поглядів, планів різних людей або мотивів однієї людини.

ПО ВЕРТИКАЛІ:

1.Процес збільшення участі всіх громадян у житті соціуму. 2.Усталене ставлення до подій, вироблене на основі порівняння їх з внутрішніми ідеалами. 4.Негативна або несправедлива думка щодо певного об’єкта або явища. 5.Умисне обмеження прав і законних інтересів на підставі раси, статі, національності, віку тощо. 7.Терпимість до іншого світогляду, способу життя, поведінки і звичаїв.

 

Розділ 6.

Права і свободи людини https://goo.gl/YsD8pm

 

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:

2.Здатність і можливість свідомого вольового вибору індивідом своєї поведінки. 7. Президент ПАР, присвятив своє життя боротьбі з апартеїдом. 8.Вид расової дискримінації, який полягає в різних формах відокремлення кольорових від білих.

10.Система загальнообов'язкових правил поведінки,

що регулюють відносини між людьми у суспільстві. 11.Різновид прав, які визначають можливість доступу людини до духовних здобутків своєї спільноти і людства. 12.Внутрішня переконаність людини у власній цінності, почуття самоповаги і поваги до інших людей.

ПО ВЕРТИКАЛІ:

1.Людська чеснота, яку визначають як усвідомлення і почуття моральної відповідальності за свою поведінку і вчинки перед самим собою та іншими людьми. 3.Посадова особа, на яку покладаються функції контролю за дотриманням законних прав та інтересів громадян в діяльності органів виконавчої влади і посадових осіб. 4.Борець за права людини, проголосив відому промову “У мене є мрія”, яка стала переломним моментом в історії американського руху за громадянські права. 5. Що є гарантом дотримання прав і свобод людини й громадянина згідно Конституції України?. 6.Прихильник мирних методів боротьби за права людини та незалежність Індії, загинув від руки найманого вбивці. 9.За міжнародно-правовими актами “кожна людська істота до досягнення 18-річного віку” вважається … .

Розділ 7.

Особистість та її ідентичність https://goo.gl/f4gknB

 

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:

3.Індивід, який завдяки своїм здібностям та іншим характеристикам     здатен        виконувати        ролі у суспільстві. 4.Людина, що належить до постійного населення держави, користується правами і виконує обов’язки,     встановлені        законами   цієї    держави. 7.Форма взаємин між чоловіком та жінкою, яка відповідає моральним нормам суспільства, визначає

їхні взаємні права та обов'язки. 9.Сукупність своєрідних і неповторних якостей особистості, які відрізняють одну людину від іншої. 11.Здатність пристосовуватися до різних умов. 12.Одиничний представник людства.

ПО ВЕРТИКАЛІ:

1.На думку Арістотеля, з-поміж усіх тварин тільки людина здатна …  2.Здатність змінювати своє положення задля досягнення найкращих можливих умов. 5.Творча, новаторська діяльність. 6.Процес засвоєння людиною соціальних норм і духовних цінностей, що надає їй змогу успішно функціонувати у суспільстві. 8.Сукупність установок, уявлень, пов’язаних із власним самоусвідомленням індивіда та його самооцінюванням у суспільстві. 10.Етап соціалізації особистості від 15 до 25 років.

 

                                            

 

 

 

 

 

 

Розділ 5.

 Інструкція з використання ресурсів створених в сервісах Web 2.0  Kahoot,

 Online Test Pad 

Інструкція з користування стрічками часу, створеними в сервісі Web2.0 Kahoot!

 

Використання безкоштовного й повністю доступного після простої реєстрації освітнього середовища Kahoot! дозволяє подавати у форматі опитувань й вікторин будь-який навчальний матеріал та через надані сервісом табличні результати проаналізувати знання учнів. Щоб налагодити зворотній зв'язок з учнями, можна обіграти нові теми у формі простих запитань і відповідей, а закріпити знання за допомогою більш докладного тестування Kahoot! Для використання його потрібні смартфони або планшети у учнів та вчителя чи комп’ютери – тут використовують через браузер сайт Kahoot! (https://create.kahoot.it). Вчитель виступає «організатором та ведучим» вікторин, оскільки він запускає потрібну вікторину (у себе на комп’ютері, обов’язково та найкраще,  коли є доступний для всіх у класі сигнал WI-FI або 3G), а діти запускають на своїх гаджетах (операційні системи Android, iOS, Windows Phone) додаток Kahoot!, який можна безкоштовно скачати з усіх мобільних маркетів. 

Для використання готових вікторин сервісу, вчитель на сайті https://create.kahoot.it реєструється. Реєстрація безкоштовна, вимагає лише поштову адресу для активації та власного логіну. Для того щоб увійти у віртуальну вікторину в особистому чи командному режимі, учні повинні ввести спеціальний код після запуску Kahoot! на своїх гаджетах, що формує сервіс для організатора конкретної вікторини щоразу, коли її запускаєш. Найкращим варіантом є той, коли вчитель показує питання і варіанти відповідей на головному екрані в класній кімнаті, а в цей час учні відповідають на питання на своїх гаджетах. Сервіс дозволяє дізнатися, як відповідав на запитання кожен учень, або будувати діаграми успішності всього класу. Самі ж учні можуть стежити за своїми результатами в спеціальних таблицях Kahoot! 

Власник акаунту може скопіювати до себе всі публічні Kahoot через функцію Duplicate. Це зручний спосіб мати потрібні вікторини в одному місці у вкладці Мої Kahootи.

Щоб зайти на вікторини, як вчитель зі свого гаджета, можна використати QR посилання , в яких зашифровані адреси вікторин. Це можна зробити з додатка для зчитування QR кодів. Вони безкоштовно є в магазинах додатків для Android, iOS, Windows Phone. Додаток відсканує код та запропонує відкрити посилання (Open Link) через встановлений в гаджеті

браузер. Відкриється стартова сторінка https://create.kahoot.it, де ви можете ввести свій логін і пароль (ввімкніть після вводу функцію запам’ятати ваші дані в браузері на майбутнє) і перейти після цього на вікторину. Можна грати і так - через гаджет. Але загальний великий екран і таблиця успішності створю атмосферу змагання в аудиторії. Результати гри збережуться в будь-якому разі і будуть доступні для аналізу успішності учнів після гри. 

Зберегти результати гри можна на Google disk або в форматі таблиці Excel на комп’ютері. Зіграні вікторини зберігаються і їх результати доступні для скачування і через певний час 

Сервіс постійно вдосконалюється, і мобільна версія сервісу вже має той же функціонал, як і браузерна версія. 

Інструкція з користування тестами, створеними в сервісі Web2.0 OnLine Test Pad.

Онлайн конструктор тестів http://onlinetestpad.com/ua дозволить вам легко і швидко створити безкоштовно будь-який тест будь-якої складності. 

 Для повної роботи із освітнім конструктором  потрібно пройти звичайну процедуру реєстрування через особисту пошту. Після реєстрації ви опиняєтеся в особистому кабінеті, де зручний інтерфейс допоможе скласти не тільки тести, а й кросворди, опитування та логічні ігри.  

 У конструкторі тестів передбачена велика кількість різних типів тестів. Ви можете швидко і зручно створити дійсно унікальний тест. Вам будуть доступні при створенні своїх тестів такі типи питань: один вибір, мультивибір, введення числа, введення тексту, відповідь у вільній формі, встановлення послідовності, встановлення відповідностей, заповнення пропусків, інтерактивний диктант, послідовне виключення, слайдер (повзунок), завантаження файлу, службовий текст

 Вам доступний перегляд кожного результату, статистики відповідей і набраних балів по кожному питанню, статистики по кожному результату. У табличному вигляді представлені всі результати, реєстраційні параметри, відповіді на всі питання, які ви можете зберегти також в Excel. У вкладці «Мої тести» є перелік всіх ваших тестів. Платформа надає 3 способи доступу до тесту. 

 За основним посиланням ваш тест завжди доступний.  Це посилання підібрати практично неможливо, тому тест пройдуть тільки ті, кому ви відправите це посилання. Віджет для сайту: спеціальний html-код, який дозволить вам вбудувати тест на ваш власний сайт, блог, форум. Публікація в загальний доступ:ви можете опублікувати свій тест в загальний доступ на сайті в відповідну категорію. Ваш тест зможе пройти будь-який користувач.

При налаштуванні тесту ви зможете додавати опис та інструкції до тесту, змінювати текст кнопок «Назад», «Далі», «Завершити». Додавання інформації по автору тесту і джерела з можливістю вказівки посилання. Включення / відключення відображення номерів питань, progress bar відповідей на питання. Установка обов'язкової відповіді на всі питання тесту, а також для окремо взятого питання. Перемішування питань і / або варіантів відповідей у випадковому порядку. Установка обмеження на відбір питань тесту для проходження, щоб екран відображав час проходження тесту.Установка обмеження за часом на проходження тесту, а також для відповіді на окремо взяті питання. Експорт тесту в pdf-файл і html-файл. Установка мовної приналежності тесту: російська, українська, англійська. 

 Редагування питання в зручному інфтерфейсі з миттєвим попереднім переглядом. Налаштування оформлення тексту питання з можливістю додавати файли зображень і формули. Установка потрібної кількості балів для кожного варіанту відповіді. Гнучке налаштування підрахунку балів для кожного типу питання. Зміна графічних параметрів відображення питання. Додавання коментаря до питання. Можливість копіювання питання всередині тесту, а також копіювання питань з інших тестів. Переміщення питань за допомогою мишки. Зміна послідовності варіантів відповідей: вертикально, горизонтально (+ по центру), таблиця від 2 до 7-ми колонок. Налаштування загального тексту для питань, який додається один раз і відображається для обраних питань. Налаштування груп питань з можливістю гнучкого відбору питань для проходження: перемішування і випадковий вибір обмеженої кількості.

       Серед    результатів    тесту    є    можливість    вибрати    варіанти.

Психологічний тест - визначення сумарної кількості балів з відповідей або порядкового номера варіанта відповіді, який був обраний найбільше. Додавання текстової розшифровки результату з можливістю додати зображення. Особистісний тест - кожен варіант відповіді зіставляється з певною текстовою розшифровкою і вибирається переважний. Освітній тест - проводиться розрахунок набраної кількості балів за правильні відповіді і відсоток від максимального, який можна набрати за правильні відповіді на всі питання. Професійне налаштування  шкал - інструмент для реалізації складної логіки розрахунку результату тесту: 14 типів шкал, побудова графіка за результатами тесту, налаштування оформлення результату. Включення / відключення показу відповідей на питання, правильних відповідей. Показ рейтингу результатів, статистики відповідей і результатів. Видача сертифіката з можливістю заміни зображення і налаштування додаткових блоків.

 Статистика тесту. Графічне представлення кількості проходжень тесту по днях. Статистика по окремим відповідям з відображенням правильних / неправильних відповідей. Статистика відповідей на кожне питання в табличному і графічному вигляді.Збереження графіка як зображення. Табличне представлення результатів тесту, реєстраційних параметрів і додаткових даних (ім'я користувача, IP, дата і час). Можливість зберегти ці дані в Excel (формат файлу csv). 

Табличне представлення зведених даних: реєстраційні параметри, результати тесту, відповіді на всі питання тесту. Можливість зберегти ці дані в Excel (формат файлу .csv).

        Доступ до тесту:

          Швидка установка статусу тесту Відкрито - Закрито.

          Установка кодового слова для проходження тесту.

          Установка тимчасового інтревала для проходження тесту.

          Установка обмеження на проходження по IP і / або Cookie.

          Оповіщення про нові результати.

          Створення віджета для сайту з налаштуванням зовнішнього вигляду.

          Публікація тесту в загальний доступ на сайті із зазначенням категорій тесту і темами. Є можливість зберігати в електронному вигляді створені матеріали або друкувати їх. Для проведення поточного тестування у середній школі чи старший школі даних форм тестових завдань більше ніж потрібно.

 Шкалу оцінювання користувач складає самостійно або використовує заготовлену. Неправильна відповідь може бути прокоментована, нижче такого завдання може з’явитися теоретичний матеріал чи вказівка, де потрібно знайти пояснення до цього питання.

 Таблиця результатів подається залежно від шкали: у відсотках, кількості балів та текстовою оцінкою.  Час проходження тесту може бути обмежений. Доступ довільний або за кодом чи вказано час доступу. У особистому кабінеті вчитель має можливість переглянути результати проходження тестування учнями, навіть якщо вони це зробили вдома.  Учні отримають сертифікати учасника тестування, який підтверджує проходження певного тесту. На ньому  вказується назва тесту, результат та дата проходження.  Даний документ, по можливості, роздруковується чи зберігається в електронному вигляді. Для використання в своєму акаунті запропонованих Творчою групою тестів, треба або просто дати їх пройти на уроці учням через сканування QR- кода та проходження тесту через браузер смартфона, або через посилання на комп’ютерах. Оцінювання йде після проходження тесту по кількості правильних відповідей на питання (1 правильна відповідь – 1 бал) через збирання інформації на місці вчителем з пристроїв по факту проходження. Якщо вчитель бажає отримати дані тестів через статистику та задати часові та інші варіації проходження даних тестів, він, в Особистому кабінеті повинен створити «Комплексне завдання», куди може через пошук загальнодоступних тестів (найкраще пошук фільтрує за словами «Тест 1 або Тест 2», «9 клас», «10 клас», які є в назві кожного з пропонованих Творчою групою тестів, добавити запропоновані теми тестів, свої тести та інші завдання, налаштувати параметри  відповідей на завдання та час доступу, розіслати посилання на нього своїм учням через «Офіс» в Особистому кабінеті. 

Онлайн-конструктор кросвордів Online Test Pad дозволить вам в зручному інтерфейсі з широкими можливостями створити онлайн кросворд. Ви зможете створити онлайн кросворд різного розміру і форми, внести в нього стільки слів, скільки захочете. Створити кросворди можна в тому ж акаунті, що і тестові завдання. 

 

 

 

 

Список використаних джерел

Інтернет-ресурси - Основи правознавства. 9 клас.  

 

1.      URL:https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy

-5-9-klas/onovlennya-12-2017/pravoznavstvo-9-8.docx

2.      URL:https://uk.etcetera.media/wpcontent/uploads/2018/02/brak_razvod_nepovod-1-768x439.jpg

3.      URL:https://s.3849.com.ua/section/newsInternalIcon/upload/images/news/ic on/000/031/221/jdclogig_5a9d155ec9dec.jpg

4.      URL:http://3222.ua/img/979d9858794cb8c3.jpg

5.      URL:http://rdabershad.gov.ua/images/712.jpeg

6.      URL:https://roissya24.net/wp-content/uploads/2015/05/roissya24.net_201505-31_09-01-34.jpg

7.      URL:http://shapovalov.co.ua/wpontent/uploads/2016/12/%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B

E%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-300x260-

300x260.jpg

8.      URL:https://3222.ua/img/508757761e2bb84d.jpg

9.      URL:https://mrd.gov.ua/images/news/2018/02/admin_vidp.jpg

10.  URL:http://images.aif.by/007/436/b4e97c565cc5914edba96208f1f40f66.jpg

11.  URL:http://vkurse.ua/i/2013-10/stat-predprinimatelem.jpg

12.  URL:http://sa1nikov.ru/wp-content/uploads/2016/01/formula-uspehaprev3.png

13.  URL:https://zemelshik.com.ua/images/notarius_kiev.png

14.  URL:https://uk.etcetera.media/wpcontent/uploads/2018/02/brak_razvod_nepovod-1-768x439.jpg

15.  URL:https://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcoralfamily. ua%2Fimages%2Fuploads%2Fblog%2F61MrUOloQ0.jpg

16.  URL:https://www.lifecell.ua/uploads/cache/6d/ba/6dba73d2d3fa21a185d023 09b1460e34.jpg

17.  URL:http://tvoemisto.tv/media/gallery/full/g/e/germancite-na-kocka-si-gostavaat-zdravjeto-zaradi-rabotata-241925.jpg

18.  URL:https://roissya24.net/wp-content/uploads/2015/05/roissya24.net_201505-31_09-01-34.jpg

19.  URL:https://sud.ua/uploads/news/2018/08/15/6e634618011c05c1cfea99bb2c5 525691daf797c.jpg

20.  URL:https://dostup.pravda.com.ua/system/publications/images/000/000/191

/original/krymin-300x225.jpg?1454678133

21.  URL:https://mrd.gov.ua/images/news/2018/02/admin_vidp.jpg

22.  URL:http://images.aif.by/007/436/b4e97c565cc5914edba96208f1f40f66.jpg

23.  URL:http://vkurse.ua/i/2013-10/stat-predprinimatelem.jpg

24.  URL:http://sa1nikov.ru/wp-content/uploads/2016/01/formula-uspehaprev3.png

25.  URL:https://dr.ki.court.gov.ua/userfiles/6820911-3d-characters-isolated-onwhite-background-series(1).jpg

26.  URL:https://img.yakaboo.ua/media/catalog/product/cache/1/image/398x565

/234c7c011ba026e66d29567e1be1d1f7/2/0/204709_4205108.jpg

27.  URL:http://kordon.in.ua/wpcontent/uploads/2017/06/h_ua_den_konstitucii_ua.jpg

28.  URL:https://www.dw.com/image/15833602_303.jpg

29.  URL:https://zib.com.ua/files/articles_photos/133998.jpg

30.  URL:http://terhromada.if.ua/images/article_logo/545b1bd77198b_1aback.jpg

31.  URL:https://uk.etcetera.media/wpcontent/uploads/2018/10/pasport.jpgURL:http://ostriv.in.ua/images/publicat ions/4/138URL:http://nvk-

vinschool.at.ua/_nw/8/00382554.jpg71/1352552268.jpg

32.  URL:https://prozorro.tender-online.com.ua/wpcontent/uploads/2017/11/KMU_800%D1%85445.jpg

33.  URL:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/COA_

Cherkasy%2C_Cherkaska%2C_Ukraine.svg/1200px-

COA_Cherkasy%2C_Cherkaska%2C_Ukraine.svg.png

34.  URL:http://ptu-38.at.ua/_si/0/66655973.png

35.  URL:https://solom.kyivcity.gov.ua/done_img/b/1654.jpg

36.  URL:https://image.slidesharecdn.com/random-141026090148-conversiongate02/95/-1-638.jpg?cb=1414314199

37.  URL:http://2.bp.blogspot.com/-

AqhHj050adg/UPVEMl3tZcI/AAAAAAAAAIs/TbIu9kjXlWo/s1600/biblvlada

2.jpg

38.  URL:http://ukrainepravo.com/upload/iblock/7b8/7b81931a3f1c76ce68a828327 aa10a71.jpg

39.  URL:http://rivne1.tv/pics2/1512/i057458.jpg

40.  URL:https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTgoWXqoT9g45nArEd1dzJk1Zc8mVW Zwux2NKKsuJ_2hnYCAKzkURL:https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRsa3zrInRLIOHBkwhjmonglzuCP4ez6-oD5aA2-DVcvQVBwW_0w

41.  URL:https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSn2M6mGGY9wnho7KKzV_RlnUFDW

1nwIkWkdwC-C4MGXucqJmBnmQ

42.  URL:https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTBE4rfoLt5DFoJtEWHEep5hBeoKxItLx 5ARyi2imnnmPBRlYt0

43.  URL:https://storage1a.censor.net/images/4/f/d/7/4fd792dbd8048e37b291421a 01f5eb34/original.jpg  

 

Інтернет - ресурси - Громадянська освіта. 10 клас.

1.      URL:https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy

-10-11-klas/2018-2019/program-hromadyanska-osvita-24.11.2017.doc

2.      URL:https://bit.ly/2AQw1Ux  

3.      URL:https://bit.ly/2SYd5u7  

4.      URL:https://bit.ly/2CtLf1N  

5.      URL:https://bit.ly/2QVmjoS  

6.      URL:https://bit.ly/2RLmRCz  

7.      URL:https://bit.ly/2DcN9VW  

8.      URL:https://bit.ly/2VX7FBs  

9.      URL:https://bit.ly/2U1OqoH  

10.  URL:https://bit.ly/2RUadB5  

11.  URL:https://bit.ly/2QUgrwh  

12.  URL:https://bit.ly/2QUf6Fy  

13.  URL:https://bit.ly/2FxCSWY  

14.  URL:https://bit.ly/2FEc7zc  

15.  URL:https://bit.ly/2AQxf25  

16.  URL:https://bit.ly/2sx3YVt  

17.  URL:https://bit.ly/2RLnYCf  

18.  URL:https://bit.ly/2FA2OkG  19. URL:https://bit.ly/2TZ66Bj  

20.  URL:https://bit.ly/2TTnWpa  

21.  URL:https://bit.ly/2MgadWR  

22.  URL:https://bit.ly/2RzIC8M  

23.  URL:https://bit.ly/2RyNyuD  

24.  URL:https://bit.ly/2VXb2bA  

25.  URL:https://bit.ly/2suFRXH  

26.  URL:https://bit.ly/2QUM4Wu

27.  URL:https://bit.ly/2DfMOBO

28.  URL:https://bit.ly/2FFnwPp

29.  URL:https://bit.ly/2VVNrYI  

30.  URL:https://bit.ly/2Hf4py8  

31.  URL:https://bit.ly/2FE9n4S  

32.  URL:https://bit.ly/2TX54pm  

33.  URL:https://bit.ly/2CqmGmg  

34.  URL:https://bit.ly/2Cs8xFj  

35.  URL:https://bit.ly/2RRncTZ  

36.  URL:https://bit.ly/2CmFt1G  

37.  URL:https://bit.ly/2sxBHhE  

38.  URL:https://bit.ly/2AOzWkM  

39.  URL:https://bit.ly/2AOzWkM  

40.  URL:https://bit.ly/2VXx8dQ  

41.  URL:https://bit.ly/2SUXYBn  

42.  URL:https://bit.ly/2FDm53S  

43.  URL:https://bit.ly/2RRo6zR

44.  URL:https://bit.ly/2RRxMdD  

45.  URL:https://bit.ly/2MgadWR  

46.  URL:https://bit.ly/2RzIC8M  

47.  URL:https://bit.ly/2RyNyuD  

48.  URL:https://bit.ly/2VXb2bA  

49.  URL:https://bit.ly/2suFRXH  

50.  URL:http://moral.infotaste.com/wp-content/uploads/soczializ-300x282.jpg

51.  URL:https://dovidka.biz.ua/wp-content/uploads/2015/02/osobistist185x194.jpg

52.  URL:https://image.slidesharecdn.com/random-151212120914/95/-1638.jpg?cb=1449922233

53.  URL:https://znaj.ua/crops/40448d/620x0/1/0/2017/12/50/happy-familysilhouette.jpg

54.  URL:https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQVmDmYpNH g43B3QKRSP69tni89S8xHIHE_lKqTbA40NBQU578yWA

55.  URL:https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTC353jZhIVRjrp ViZaUC7ToF2l65o3K4R2lJ0hX5WrX1NcHfYe

56.  URL:http://moral.infotaste.com/wp-content/uploads/soczializ-300x282.jpg

57.  URL:https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRFMuFjCER2vy qRhERtwweuaR8tln9rpxwvWu4rpVRsAagHSPfObw

58.  URL:http://estetica.etica.in.ua/wp-content/uploads/2015/04/evolution.jpg

59.  URL:https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQIUgTLDNnigo GdBB8i5FLgj8w2JRlNkafydz3Tili5a36D2Ieslg

60.  URL:https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQEy7BhmzXrFl Mi3VmtKujBcR52ToGF3G8gMGU9Z0bX87QgszOE6w

61.  URL:https://image.slidesharecdn.com/random-151212120914/95/-1638.jpg?cb=1449922233

62.  URL:http://hladun.org/wpcontent/uploads/2017/07/personality_hladunglossary.jpg

63.  URL:http://shpargalochka.net/wp-content/uploads/2013/11/d1.jpg

64.  URL:http://poradu.pp.ua/uploads/posts/2016-03/socalne-bologchne-v-lyudinflosofya-problema-spvvdnoshennya-bologchnogo-socalnogo-v-lyudin_951.jpeg

65.  URL:http://zalik.org.ua/uploads/posts/img_books_n_p/ontogenez_ljudini_rol

_endokrinno%D1%97_sistemi_v_reguljats%D1%96%D1%97_o.jpg

66.  URL:http://kytkvarc.org.ua/uploads/posts/2016-

10/1476191985_images_4_.jpg

67.  URL:https://history.vn.ua/pidruchniki/verbizka-civil-education-10-class-

2018/verbizka-civil-education-10-class-2018.files/image002.jpg

68.  URL:http://www.etica.in.ua/wp-content/uploads/2015/03/Choice.jpg

69.  URL:https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?=tbn:ANd9GcRFMuFjCER2vyq RhERtwweuaR8tln9rpxwvWu4rpVRsAagHSPfObw

70.  URL:http://poradnik.rv.ua/art/spr2-1-.jpg

71.  URL:http://algizsoul.ru/wpcontent/uploads/2017/03/uverennost_self_confidence_1.jpg

72.  URL:https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQEy7BhmzXrFl Mi3VmtKujBcR52ToGF3G8gMGU9Z0bX87QgszOE6w

73.  URL:http://jwoman.in.ua/images/Schastlivaya_semya_kakaya_ona_i_kak_etog o_dostich.jpg

74.  URL:https://image.slidesharecdn.com/random-151212120914/95/-1638.jpg?cb=1449922233

75.  URL:https://bit.ly/2QUM4Wu

 

 

 

 

 

 

Посилання на посібник: https://drive.google.com/drive/folders/1hhGSOWH_hy hXyDSvySYIh-ZW8q4JcB26?usp=sharing

 

pdf
Додано
27 травня 2019
Переглядів
2037
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку