Перевірка документів, виданих ТОВ «На Урок»

Вкажіть номер документа (використовуйте кириличну розкладку)

Документи, видані ТОВ «На Урок» (сертифікати, свідоцтва тощо), можуть бути зараховані під час підвищення кваліфікації вчителів, оскільки вони повністю відповідають вимогам Пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019 р., що набув чинності 03 вересня 2019 року, та завдяки наявності у ТОВ «На Урок» КВЕД 85.59 «Інші види освіти, н.в.і.у.» (КВЕД-2010), який передбачає діяльність курсів з підвищення професійної кваліфікації.

Освітній проект «На Урок» організовує вебінари, практичні онлайн-інтенсиви, інтернет-конференції, які, згідно із зазначеним положенням, є видами підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Відповідно до чинного законодавства документи про підвищення кваліфікації ТОВ «На Урок» (сертифікати, свідоцтва тощо) містять:

 • повне найменування ТОВ «На Урок» як суб’єкта підвищення кваліфікації, який надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам;
 • тему (напрям, найменування) підвищення кваліфікації;
 • обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та/або кредитах ЄКТС;
 • прізвище, ім’я та по батькові особи, яка підвищила кваліфікацію;
 • опис досягнутих результатів навчання;
 • дату видачі документа;
 • обліковий запис документа;
 • посаду, прізвище, ініціали особи, яка підписала документ - директора ТОВ «На Урок» Перепелиці Дмитра Олександровича;
 • підпис директора ТОВ «На Урок» Перепелиці Дмитра Олександровича.

ТОВ «На Урок» є суб’єктом підвищення кваліфікації на підставі таких нормативних документів:

 • Пункт 9 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, відповідно до якого суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, що надає послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам;
 • Наявність у ТОВ «На Урок» коду виду економічної діяльності 85.59 «Інші види освіти, н.в.і.у.» (КВЕД-2010), який передбачає діяльність курсів з підвищення професійної кваліфікації.

Звертаємо вашу увагу: відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 800, суб’єктами підвищення кваліфікації можуть бути: заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, що надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам. У Положенні не зазначено, що у такому випадку вони зобов’язані мати особливі документи, надані МОН чи іншими Міністерствами України для підтвердження їхнього статусу суб’єкта підвищення кваліфікації.