Підсумковий тест за І семестр
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Вкажіть всі інформаційні процеси.

а)

пошук повідомлень 

б)

зберігання повідомлень

в)

форматування повідомлень

г)

опрацювання повідомлень 

д)

отримання повідомлень 

е)

записування повідомлень

2.

Носії повідомлень - це ...

а)

людина, яка переносить повідомлення

б)

будь-який предмет, що його містить та може тривалий час зберігати

в)

комп'ютери та комп'ютерна техніка

3.

Інформаційна система - це ...

а)

система, що містить інформацію про комп'ютер

б)

сукупність пристроїв і програм, призначених для зберігання, опрацювання, подання й передавання даних різного типу

в)

сукупність комп'ютерів призначений для опрацювання інформації

4.

Вкажіть всі види сучасних комп'ютерів

а)

стаціонарні

б)

портативні

в)

кишенькові

г)

планшетні

д)

переносні

е)

телефонні

5.

Операційна система - це...

а)

це сукупність програм, які користувач встановлює на свій комп'ютер

б)

набір команд для правильної роботи комп'ютера

в)

це комплекс програм, призначений для керування роботою пристроїв комп’ютера, організації обміну даними між користувачем і комп’ютером, забезпечення обміну даними між пристроями комп’ютера, організації зберігання даних на носіях даних, забезпечення виконання інших програм,узгодження одночасної роботи різних програм.

6.

Мережа - це...

а)

це програма для підключення Інтернету

б)

це сукупність пов'язаних між собою об'єктів, що мають однакове призначення та спільні властивості

в)

це об'єднання комп'ютерів

7.

Локальна комп'ютерна мережа - це ...

а)

це мережа, що об'єднує комп'ютери та інші пристрої на обмеженій площі

б)

мережа Інтернет

в)

мережа магазинів

8.

Що зображено на малюнку?

а)

комп'ютерні програми

б)

програми

в)

операційні системи

9.

Плагіат - це...

а)

це привласнення авторства 

б)

це дозвіл на використання інформації

в)

це право розповсюджувати інформацію

10.

Що зображено на малюнку?

а)

знак авторського права

б)

знак плагіату

в)

літера "с"

11.

Класифікація -це...

а)

це поділ об'єктів за кольором

б)

це поділ об'єктів на групи за певними властивостями

в)

це поділ об'єктів за формою

г)

це поділ об'єктів за розміром

12.

Виберіть об'єкти текстових документів

а)

символ

б)

програма

в)

речення

г)

абзац

д)

таблиця

е)

зображення

є)

музика

ж)

відео

Ключ до тесту

1. а б г д (1 балів)
2. б (1 балів)
3. б (1 балів)
4. а б в г (1 балів)
5. в (1 балів)
6. б (1 балів)
7. а (1 балів)
8. в (1 балів)
9. а (1 балів)
10. а (1 балів)
11. б (1 балів)
12. а в г д е (1 балів)