24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

1) Музичне мистецтво України. Мистецтво, 11 клас (за Л. Масол)

Додано: 29 березня 2020
Предмет: Мистецтво, 11 клас
Тест виконано: 353 рази
30 запитань
Запитання 1

До найдавніших пам’яток музичного мистецтва належать ... (с.176)

варіанти відповідей

дудочки з пташиних кісток

духові інструменти з рогів тварин

металеві бубонці й брязкальця

своєрідні тризубці з пташками-дзвіночками

глиняні скрипки

Запитання 2

На фресках, скіфських коштовностях, монетах і вазах з античних міст Північного Причорномор’я трапляються зображення ...

варіанти відповідей

музикантів

співаків

Запитання 3

Феодосій Гуменюк забразив (якщо уважно придивитися)

варіанти відповідей

Марусю Богуславку

Марусю Чурай

Бондарівну

Запитання 4

Історичні джерела свідчать, що східні слов’яни мали багатожанровий фольклор, грали на різноманітних музичних інструментах. Архаїчні пісні, хороводи, ігри складалися в ... та ... цикли.

варіанти відповідей

суспільно-побутові

календарно-обрядові

історичні

родинно-обрядові

Запитання 5

Чаша з Чернігова (XII ст.), на дні якої зображено Давида і Мелодію, виготовлена ...

варіанти відповідей

із золота

зі срібла

із бронзи

із дерева

Запитання 6

Особливого розвитку набула на Русі музика ... , що супроводжувала колоритним перегуком християнські свята, а також збирала народ на віче. 

варіанти відповідей

скрипок

трембіт

барабанів

дзвонів

Запитання 7

Легендарний ... (ім'я) зі «Слова о полку Ігоревім» співав, акомпануючи собі на гуслях.

варіанти відповідей

Митуса

Боян

Ор

Овлур

Запитання 8

Фольклорний жанр, у яких оспівували захисників рідної землі, народних героїв.

варіанти відповідей

билини

думи

історичні пісні

балади

Запитання 9

На фресках Софійського собору збереглися зображення виконавця на ... — інструменті, схожому на скрипку.

варіанти відповідей

гуслях

накрах

гудку

окарині

Запитання 10

На цьому зображенні цілий ансамбль музикантів, які грають на флейті, сурмах, струнних інструментах, подібних до лютні та ліри, металевих тарілках, дзвонах, парних барабанчиках, а також, можливо, на пневмонічному органі.

варіанти відповідей

візантійська ваза

фреска Софійського собору 

зображення на монеті

Запитання 11

Труби, роги, волинки (жалейки), окарини, кувички; бубни, тарілки, накри (подвійні барабани типу литавр) використовували ...

варіанти відповідей

у військових оркестрах і побуті 

на весіллях

Запитання 12

Поступово монодичний (одноголосний) спів розвинувся в багатоголосний: ... спів (від лат. «партії», «голоси»), у якому відбулося чітке розмежування чотирьох голосів хору за висотою і тембром: бас, тенор, альт, дискант. 

варіанти відповідей

церковний

хоровий

капельний

партесний

Запитання 13

Воздвиження Чесного Хреста з родиною Яна Собеського. Хористи (фрагмент ікони) Партесна музика стала плідним музичним ґрунтом, з якого виріс ... концерт.

варіанти відповідей

хоровий

естрадний

дуетний

роковий

Запитання 14

 Хорові концерти Максима Березовського, Артемія Веделя, Дмитра Бортнянського – досягнення хорової культури не тільки української, але й світової. Оберіть портрети цих композиторів.

варіанти відповідей
Запитання 15

За козацько-гетьманської доби, під час національно-визвольної боротьби, розквітло мистецтво ... , виникли думи.

варіанти відповідей

братських шкіл

Г. Сковороди

кобзарів

скоморохів

Запитання 16

Речитативна мелодія завжди підпорядковується тексту. Композиція цих творів складається із заспіву «заплачки», циклу «уступів» і завершення «славнослов’я». Мова йде про ...

варіанти відповідей

балади

думи

коломийки

співомовки

Запитання 17

Музичний інструмент

варіанти відповідей

ліра

кобза

цимбали

гудок

Запитання 18

Музичний інструмент.

варіанти відповідей

ліра

бандура

денцівка

кобза

Запитання 19

Пізніше набули поширення багато інших інструментів: на західноукраїнських землях — цимбали, у східній і центральній Україні — басоля і козобас (нагадує віолончель і контрабас). Побутували такі самобутні інструменти, як решето, бугай, тулумбас, зокрема шумові — підкова, деркач, рубель, качалка, затула. З-поміж духових, окрім сопілки, відома коза (дуда), споріднена з європейською волинкою.

варіанти відповідей
Запитання 20

Пізніше набули поширення багато інших інструментів: на західноукраїнських землях — цимбали, у східній і центральній Україні — басоля і козобас (нагадує віолончель і контрабас). Побутували такі самобутні інструменти, як решето, бугай, тулумбас, зокрема шумові — підкова, деркач, рубель, качалка, затула. З-поміж духових, окрім сопілки, відома коза (дуда), споріднена з європейською волинкою.

варіанти відповідей
Запитання 21

На картині Іполіта Липинського зображено 

варіанти відповідей

лірника

кобзаря

Запитання 22

Їм притаманні маршові ритми, чітка куплетно-варіаційна форма, виконання хором без супроводу. Мова йде про

варіанти відповідей

думи

балади

коломийки

історичні пісні

Запитання 23

Яка пісня належить напівлегендарній співачці-полтавчанці Марусі Чурай?

варіанти відповідей

«Ой на горі та женці жнуть»

«Гомін, гомін по діброві»

«Ой чи не той то хміль»

«Засвіт встали козаченьки»

Запитання 24

Козацькі, чумацькі, бурлацькі, наймитські тощо — відображали соціальну нерівність, професійну діяльність українців. Вони зазвичай сумні, пронизані щемливими мотивами туги за родиною або, навпаки, — сповнені передчуттям радості зустрічі з рідною домівкою, наприклад «Над річкою бережком».

варіанти відповідей

Соціально-побутові пісні

родинно-побутові пісні

календарно-обрядові пісні

жартівливі пісні

Запитання 25

Він писав канти, створив збірку «Сад божественних пісень».

варіанти відповідей

Ірмолай

Микола Дилецький

Григорій Сковорода

Максим Березовський

Запитання 26

Улюблений музичний інструмент Г. Сковороди.

варіанти відповідей
Запитання 27

Основоположником жанру духовного хорового концерту був 

варіанти відповідей

Артемій Ведель (1767 − 1808)

Максим Березовський (1745 − 1777)

Дмитро Бортнянський (1751 − 1825)

Запитання 28

Композитор, диригент, співак (тенор), скрипаль, педагог, писав виключно сакральну музику. Він розвивав у своїх концертах (близько 30) традиції української хорової культури, пісенно-романсової лірики.

варіанти відповідей

Дмитро Бортнянський (1751 − 1825)

Максим Березовський (1745 − 1777)

Артемій Ведель (1767 − 1808)

Запитання 29

Класик хорової музики, реформатор церковного співу, у творчості якого поєдналися найновіші на той час досягнення європейської, зокрема італійської, музики з вітчизняними музичними традиціями. Він написав понад 100 хорових творів, декілька опер та інших творів світських жанрів, зокрема Концертну симфонію, концерт для чембало з оркестром, сонати тощо.

варіанти відповідей

Дмитро Бортнянський (1751 − 1825)

Артемій Ведель (1767 − 1808)

Максим Березовський (1745 − 1777)

Запитання 30

Виник партесний спів, який фіксували вже не знаками-крюками, а новим «київським» лінійним письмом із квадратними нотами. Партесну музику опановували в братських школах (Київ, Львів, Острог, Луцьк). Узагальненням цієї практики стала «Граматика мусікійська» (1675) Миколи Дилецького (1630 − 1690), яка вміщує правила композиції, вправи з хорового співу і диригування, поради щодо навчання музики, розвитку слуху, голосу. Оберіть аркуш із цієї мусікійської (тобто музичної) граматики.

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест