28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Давні слов'яни

Додано: 18 травня
Предмет: Всесвітня історія, 6 клас
Тест виконано: 78 разів
14 запитань
Запитання 1

Коли відбулося велике розселення слов'ян?

варіанти відповідей

4-6 ст.

5-7 ст.

6-8 ст.

7-9 ст.

Запитання 2

Під якою назвою слов′яни згадуються вперше в працях римських авторів?

варіанти відповідей

венеди

анти

склавини

авари

Запитання 3

Під якими трьома назвами згадуються слов'яни в історичних працях 6 століття

варіанти відповідей

анти

хозари

склавини

венеди

готи

Запитання 4

Територія, яку дослідники вважають прабатьківщиною слов'ян

варіанти відповідей

Балканський півострів

Мала Азія

від Вісли до Дніпра

від Уралу до Волги

Запитання 5

Сварог - це бог

варіанти відповідей

блискавки

неба

сонця

доброти

Запитання 6

Як називалися слов'янські вірування

варіанти відповідей

язичництво

християнство

буддизм

мусульманство

Запитання 7

Покровителем домашньої худоби у слов'ян був...


варіанти відповідей

 Дажбог

  Велес

  Перун

  Стрибог

Запитання 8

Навза давньослов'янського святилища.


варіанти відповідей

жертовник

 колізей

  капище

  храм

Запитання 9

Служителями обрядів були

варіанти відповідей

 священники

  пастирі

  шамани

  волхви

Запитання 10

Бог грому та блискавки

варіанти відповідей

 Сварог

 Род

  Перун

Стрибог

Запитання 11

Що було основними заняттями давніх слов'ян?

варіанти відповідей

землеробство і скотарство


скотарство і ковальство

землеробство і гончарство

Запитання 12

До слов'янських богів відносяться

варіанти відповідей

Дажбог

Венера

Перун

Зевс

Ярило

Ра

Себек

Запитання 13

Як називалися великі поселення давніх слов'ян?

варіанти відповідей

стоянки

поліси

городища

номи

Запитання 14

Яка система обробітку грунту була панівною у господарстві слов'ян

варіанти відповідей

 інтенсивна

  сівозмінна

натуральна

перелогова

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест