11 кл астрономія. Предмет астрономія. Сузір'я. Небесна сфера. Типи календарів. Астрономія та визначення часу.

Для учнів з порушеннями слуху

Тест виконано: 511 разів
20 запитань
Запитання 1

1 година рівна ...

варіанти відповідей

1 доба

30 годин

3600 с

360 с

Запитання 2

Різниця між Юліанським та Григоріанським календарями (на даний час).

варіанти відповідей

10 днів

14 днів

13 днів

12 днів

Запитання 3

Період обертання будь якого небесного тіла навколо власної осі в інерціальній системі відліку, пов'язана з віддаленими зірками.

варіанти відповідей

Зоряний час

Сонячна доба

Сонячний час

Зоряна доба

Запитання 4

Система лічби проміжків часу з поділом їх на окремі періоди.

варіанти відповідей

Тропічний рік

Календар

Світловий рік

Сонячний час

Запитання 5

Назва календаря, який було запроваджено 4 жовтня 1582 року Папою Римським

варіанти відповідей

Григоріанський

Місячний

Юліанський

Сонячний

Запитання 6

Як називається точка, в якій центр Сонця перетинає екватор під час руху з південної півкулі до північної.

варіанти відповідей

весняного рівнодення

осіннього рівнодення

точка відліку

точка Кюрі

Запитання 7

Астрономія - це наука про ... .

варіанти відповідей

Всесвіт

людину

природу

тварин

Запитання 8

Знайдіть зайве.

варіанти відповідей

Астрометрія

Небесна механіка

Релятивістська механіка

Астрофізика

Зоряна астрономія

Метеорологія

Космологія і космогонія

Запитання 9

Уявна сфера довільного радіуса, в центрі якої знаходиться спостерігач і на яку спроектовані всі світила.

варіанти відповідей

Небесна сфера

Глобус

Сфера Дайсона

Запитання 10

Скільки зір можна побачити неозброєним оком?

варіанти відповідей

близько 1000

близько 6000

близько 2000

близько 4000

Запитання 11

Світловий рік - це одиниця ... .

варіанти відповідей

часу

довжини

швидкості

прискорення

Запитання 12

Велике коло, по якому центр диска Сонця здійснює свій видимий річний рух на небесній сфері, називається ... .

варіанти відповідей

Схилення

Вертикал

Математичним горизонтом

Екліптика

Запитання 13

Велике коло, площина якого перпендикулярна до осі світу, називається ... .

варіанти відповідей

Математичним горизонтом

Небесним екватором

Екліптикою

Небесним меридіаном

Запитання 14

Сонячна доба – час, за який Земля робить ... .

варіанти відповідей

повний оберт навколо своєї осі відносно Сонця

повний оберт навколо Сонця

повний оберт відносно центра Галактики

повний оберт навколо своєї осі відносно зір

Запитання 15

Тропічний рік – це проміжок часу між двома послідовними проходженнями центра диска Сонця через точку весняного рівнодення. Тропічний рік є основною календарною одиницею часу. Тривалість тропічного року ... .

варіанти відповідей

365 діб 6 год 9 хв 10 с

365 діб

366 діб

365 діб 5 год 48 хв 46 с

Запитання 16

Хто запропонував геліоцентричну систему світу?

варіанти відповідей

Клавдій Птолемей

Микола Коперник

Ісаак Ньютон

Галілео Галілей

Запитання 17

Яке тіло розташоване у центрі геліоцентричної системи світу?

варіанти відповідей

Сатурн

Юпітер

Земля

Сонце

Запитання 18

Небесна механіка вивчає…

варіанти відповідей

Будову та еволюцію Всесвіту

Вплив небесних тіл на життя 

Закони руху небесних тіл

Природу космічних тіл та їх взаємодію

Запитання 19

Яка доба коротша: зоряна чи сонячна?

варіанти відповідей


Зоряна доба на 3 хв 56 с коротша за сонячну

Сонячна доба на 3 хв 56 с коротша за зоряну.

Не можливо визначити

Рівні

Запитання 20

Як називається розташування планет у космічному просторі відносно Землі і Сонця?

варіанти відповідей

 Конфігурація 

  

  Протистояння

Піднесення

Переміщення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест