12. 1. Виникнення та розквіт Київської Русі. Київська держава за правління Ярослава Мудрого
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

На які роки припадає князювання Ярослава Мудрого в Києві?

а)

На 978-1015 рр.

б)

На 1019-1054 рр.

2.

Чим закінчилася битва на річці Альті в 1018 р.?

а)

Перемогою Святополка та його тестя польського короля й поверненням Ярослава в Новгород

б)

Перемогою Ярослава й утвердження його на київському столі

3.

Який храм - найвеличнішу споруду Києва - було збудовано за Ярослава?

а)

Десятинну церкву

б)

Софійський собор

4.

Яка з подій згадується в літописі раніше?

а)

Спорудження Софійського собору

б)

Заснування Печерського монастиря

5.

Кого з діячів Київської Русі першими канонізувала руська церква?

а)

Перших князів-християн Аскольда та Ольгу

б)

Загиблих братів Ярослава - князів Бориса та Гліба

6.

Походам якого з кочових народів було покладено край за часів князя Ярослава?

а)

Печенігів

б)

Хозар

7.

Хто такий Іларіон?

а)

Літописець, автор „Повісті минулих літ”

б)

Перший з русичів митрополит Київської Русі

8.

У скільки разів, за свідченням археологічних розкопок, збільшилася площа „міста Ярослава” порівняно з „містом Володимира”?

а)

3 рази

б)

7 разів

9.

Що таке „Правда Ярослава”?

а)

Перший писаний збірник руських законів

б)

Книга, привезена Анною Ярославною до Франції, на якій згодом присягали французькі королі

10.

Чому Ярослава Мудрого називають тестем Європи?

а)

Бо князь здійснював культурно-освітні заходи за європейським зразком

б)

Бо в зовнішній політиці князя помітне місце посідали міждинастичні шлюби

11.

З якими державами Київська Русь часів Ярослава Мудрого підтримувала найтісніші відносини?

а)

Візантією, Німеччиною та Польщею

б)

Італією, Грузією, Литвою

12.

Як називають комплекс споруд, призначених для проживання монахів, відправлення ними релігійних обрядів, навчання тощо?

а)

Собор

б)

Монастир

в)

Церква

Ключ до тесту

1. б (5 балів)
2. б (5 балів)
3. б (5 балів)
4. а (5 балів)
5. б (5 балів)
6. а (5 балів)
7. б (5 балів)
8. б (5 балів)
9. а (5 балів)
10. б (5 балів)
11. а (5 балів)
12. б (5 балів)