1a (7)

Додано: 13 травня 2020
Предмет:
12 запитань
Запитання 1

Last year my best friend ... 22 years old.

варіанти відповідей

was

were

is

are

Запитання 2

The weather ...  cold when we ... in Berlin.

варіанти відповідей

were / was

was / were

is/ are

are/is

Запитання 3

Why ...  you so angry yesterday?

варіанти відповідей

were

is

was

are

Запитання 4

At this time last year Sandra ....  in Paris.

варіанти відповідей

were

did

do

was

Запитання 5

Tim .... asleep at ten o'clock yesterday. (-)

варіанти відповідей

were not

wasn't

is not

was

Запитання 6

Our hotel last year ...  small, but it .... very clean.

варіанти відповідей

were/was

were/were

was/was

was/were

Запитання 7

I phoned you at the weekend, but you ....  at home. (-)

варіанти відповідей

was not

were not

did

was

Запитання 8

My dad ....  at work the whole week, because he was ill. (-)

варіанти відповідей

aren't

is

wasn't

do

Запитання 9

The shops .... open yesterday, but we didn't go there.

варіанти відповідей

was

were

is

are

Запитання 10

My friends .... at the shopping mall two days ago.

варіанти відповідей

are

were

was

is

Запитання 11

Claire and I .... at school last Monday. (-)

варіанти відповідей

was not

were not

were

was

Запитання 12

.... Liam at home when you came back from work?

варіанти відповідей

does

do

were

was

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест